ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та знання законодавства України з урахуванням специфіки функці

Дата: 05.01.2021 11:22
Кількість переглядів: 1766

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи

 

Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43) та освіту (стаття 53) .

10. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

11. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

12. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

13. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

14. Державний бюджет України (стаття 96).

15. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

 

 

Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Поняття, основні принципи місцевого самоврядування за Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (статті 2, 4, 5).

2. Реалізація громадянами України права на участь у місцевому самоврядуванні (статті 3, 7, 8, 9,13).

3. Система місцевого самоврядування (статті 5, 6, 10, 11, 12, 14).

4. Форми добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування (стаття 15).

5. Організаційно - правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (статті 16, 60).

6. Законодавство України про місцеве самоврядування та державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

7. Повноваження сільських, селищних рад (статті 25, 26).

8. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціально - економічного і культурного розвитку, планування та обліку (стаття 27).

9. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад в галузі бюджету, фінансів і цін (стаття 28).

10. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад щодо управління комунальною власністю та в галузі житлово-комунального господарства, побутового торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку (статті 29, 30).

11. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі будівництва (стаття 31).

12. Повноваження виконавчих органів у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту (стаття 32).

13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (стаття 33).

14. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціального захисту населення (стаття 34).

15. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи щодо вирішення питань адміністративно - територіального устрою (статті 35, 36, 37).

 

 

Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

1. Поняття служби та посади в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (статті 1, 2, 3).

2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5)

4. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).

5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

9. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).

10. Класифікація посад та рангів посадових осіб в органах місцевого самоврядування (статті 14, 15).

11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).

12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).

13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).

14. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).

15. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

 

 

Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).

8. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

9. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

10. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

11. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

12. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

13. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

14. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).

15. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

 

Питання на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи - Головного спеціаліста відділу організаційної та інформаційної роботи, загального відділу.

 

1.Порядок засвідчення паперових копій документів

2. Реєстрація документів Організація передачі документів та їх виконання

3.Приймання та опрацювання документів, що надходять до установи

4.Зберігання документів в установах

5.Класифікація звернень громадян (постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №858)

6.Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства по звернення громадян (стаття 24 Закону України «Про звернення громадян»). Незаконна відмова у прийняті та розгляді звернень

7.Розгляд заяв та скарг громадян (статті 15,16, ЗУ «Про звернення громадян»)

8.Складання деяких видів документів. Накази, розпорядження.

9.Систематизація та зберігання документів у діловодстві. Складання номенклатури справ Шпиківської селищної ради

10.Примірний перелік документів, підписи на яких скріплються гербовою печаткою у разі їх створення у паперовій формі

11. Забезпечення доступу до інформації ( стаття 5 Закону України « Про доступ до публічної інформації»)

12.Службові листи. Їх види та вимоги до їх складення.

13.Обов’язки органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, засобів масової інформації, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг (стаття 19 Зкону України «Про звернення гомадян»).

14.Передача справ, складених у паперовій формі, до архіву установи Шпиківської селищної ради

15.Вимоги до складання складання службових листів

 

Питання на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи - Державного реєстратора юридичного відділу

 1. Речові права та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації

 2. Нерухоме майно, щодо якого проводиться державна реєстрація прав.

 3. Повноваження суб’єктів державної реєстрації прав.

 4. Проведення державної реєстрації прав. Строки проведення реєстраційних дій та надання інформації з Державного реєстру прав

 5.  Відмова в державній реєстрації прав

 6. Підстави для державної реєстрації прав

 7. Єдиний державний реєстр,  відомості Єдиного державного реєстру

 8. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру

 9. Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації

 10. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи

 11. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації фізичної особи – підприємця

 12. Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій

 13. Відмова у державній реєстрації

 14. Плата у сфері державної реєстрації

 15. Строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації (

 

Питання на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи - Начальника відділу економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності

1. Поняття інвестицій та їх види.

2. Що таке інноваційна діяльність.

3. Визначення Європейської інтеграції.

4. Визначення державно-приватного партнерства.

5. Що таке концесія.

6. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі туризму.

7. Умови створення індустріальних парків.

8. Регіональні стратегії розвитку.

9. Основні пріоритетні напрями державної політики в галузі туризму.

10. Державна стратегія регіонального розвитку України.

11. Визначення співробітництва територіальних громад.

12. Економічні заходи, що забезпечують пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу.

13. Що таке зовнішньоекономічна діяльність? Види зовнішньоекономічної діяльності.

14. Суб’єкти та сфери співробітництва територіальних громад.

15. Визначення державної підтримки виробників продукції тваринництва.

16. Що таке індустріальний парк.

 

 

Питання на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи ­- Спеціаліста (державні закупівлі) відділу економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності

 

 1. Планування закупівель та інші передумови здійснення закупівель

 2. Державне регулювання, контроль у сфері закупівель та громадський контроль

 3. Порядок здійснення моніторингу процедур публічних закупівель

 4. Оприлюднення інформації про закупівлю

 5. Організація закупівельної діяльності замовника

 6. Електронна система закупівель

 7. Процедури закупівлі

 8. Спрощені закупівлі

 9. Рамкові угоди

 10. Кваліфікаційні критерії процедури закупівлі

 11. Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі

 12. Звіт про результати проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель

 13. Відкриті торги

 14. Конкурентний діалог

 15. Процедур торгів з обмеженою участю.

 

Питання на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи - Спеціаліста (методиста) відділу освіти, культури, молоді і спорту

1.Право громадян на освіту. Засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності

2. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі освіти

3.Структура освіти.

4.Забезпечення реалізації права на освіту дітей з особливими потребами.

5.Форми здобуття освіти.

6. Управління закладом освіти

7.Права та обов’язки педагогічних та науково-педагогічних працівників.

8. Фінансово-господарська діяльність закладів освіти

9. Права і обов’язки засновника закладу освіти

10.Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

11.Управління закладом освіти

12.Організація інклюзивного навчання

13. Учасники освітнього процесу у сфері дошкільної освіти

14.Завдання дошкільної освіти. Дошкільний вік

15.Роль сім’ї у дошкільній освіті

16.Заклад дошкільної освіти та його повноваження

17.Типи закладів дошкільної освіти

18.Комплектування груп закладу дошкільної освіти

 

 

Питання на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи - Спеціаліста фінансового управління

1. Бюджетний період.

2. Стадії та учасники бюджетного періоду.

3. Стадії виконання бюджету за видатками та кредитуванням.

4. Складові частини кошторису бюджетної установи.

5. Бюджетна класифікація.

6. Стадії та учасники бюджетного процесу.

7. Порядок складання проектів місцевих бюджетів.

8.Виконання місцевих бюджетів.

9.Види видатків, що здійснюються з бюджету об’єднаної територіальної громади.

10.Порядок передачі коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що не враховані при визначені обсягу міжбюджетних трансфертів.     

11 Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України.

12.Визначення понять: бюджет, бюджети місцевого самоврядування, бюджетне зобов’язання.

13. Структура місцевих бюджетів.

14.Визначення понять: кошторис, паспорт бюджетної програми, дефіцит бюджету.

15. Що належить до витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів.

16. Казначейське обслуговування бюджетних коштів.

17.Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами.

18.Види порушень бюджетного законодавства.

19. Порядок використання коштів освітньої субвенції.

20. Порядок використання коштів Додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я.

21. Порядок використання коштів Субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.

22. Місцеві  податки  і збори.

23. Плата  за  землю.

24. Платники податку на доходи фізичних осіб.

25. Які видатки забороняється планувати та здійснювати з місцевих бюджетів?

 26. Чи мають право здійснювати витрати місцевого бюджету виконавчі органи місцевої влади здійснювати витрати, якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про місцевий бюджет?

28. Чи допускається фінансування окремих бюджетних установ одночасно з різних бюджетів?

29. Що таке план використання бюджетних коштів?     

30. Які документи затверджуються одночасно з кошторисом?

 

 

Питання на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи - Спеціаліста управління соціального захисту, начальник управління соціального захисту.

1. Порядок надання державної соціальної допомоги.

2.Види державної допомоги з сім’ям з дітьми

3.На який період призначається субсидія на тверде паливо і на ЖКП.

4.Право та умови призначення одноразової допомоги при народженні дитини.

5.Право на допомогу на дітей одиноким матерям.

6.Підстави для припинення надання соціальних послуг.

7.Що таке субсидія.

8.Пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них (ст.12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).

9.Підстави для відмови особі, яка звернулась із заявою, у наданні соціальних послуг.

10. Перелічити категорії пільговиків – ветеранів війни (ст. 4 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).

11.Житлова субсидія не призначається

12.Допомога на дітей одиноким матерям не призначається ..

13.Надання пільг припиняється у разі:

14.До сукупного доходу пільговика включаються:

15.Суб’єкти системи надання соціальних послуг .

 

 

Питання на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи - Головного спеціаліста (бухгалтера) управління земельних відносин, благоустрою, житлово-комунального господарства

 1. Порядок складання проектів місцевих бюджетів.

 2. Виконання місцевих бюджетів.

 3. Види видатків, що здійснюються з районних бюджетів та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

 4. Порядок передачі коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що не враховані при визначені обсягу міжбюджетних.

 5. Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами.

 6. Види порушень бюджетного законодавства.

 7. Розрахунки з підзвітними особами.

 8. Облік видатків загального та спеціального фондів (аналітичний, синтетичний, фінансова звітність).

 9. Вимоги до готівки. Облік операцій з готівкою.

 10. Облік операцій на рахунках в органах Державного казначейства.

 11. Облік розрахунків з оплати праці в бюджетній установі.

 12. Порядок списання простроченої заборгованості.

 13. Необоротні матеріальні активи та відображення їх у фінансовій звітності.

 14. Збалансовані рахунки. Облік надходження та вибуття. Перелік збалансованих рахунків.

 15. Структура фонду оплати праці бюджетної установи.

 16. Облік внутрішніх розрахунків.

 17. Відрахування із заробітної плати.

 18. Облік зобов’язань розпорядників бюджетних коштів.

 19. Звітність бюджетних установ.

 20. Інвентаризація основних засобів в бюджетних установах.

 21. Складові частини бюджету.

 22. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження.

 23. Склад бюджетного законодавства, нормативно – правові акти з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.

 24. Індексація заробітної плати.

 25. Меморіальні ордери: їх види та застосування.

 26. Видатки бюджетної установи.

 

 

 

Питання на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи - Начальника управління земельних відносин, благоустрою, житлово-комунального господарства

 

 1. Категорії земель України за основним цільовим призначенням (ст. 19 Земельного кодексу України)

 2. Підстави набуття права власності на землю із земель державної та комунальної власності (ст. 116 Земельного кодексу України).

 3. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами (ст. 118 Земельного кодексу України

 4. Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування (ст. 123 Земельного кодексу України).

 5. Порядок погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (ст. 186-1 Земельного кодексу України).

 6. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання (ст. 22 Земельного кодексу України).

 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (ст. 15-1 Земельного кодексу України)

 8. Повноваження органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування (ст. 122 Земельного кодексу України)

 9. Створення, формування і ведення Державного фонду документації із землеустрою (ст. 32, 33 Закону України «Про землеустрій», постанова Кабінету Міністрів України  від 17.11.2004 № 1553).

 10. Порядок проведення інвентаризації земель (постанова Кабінету Міністрів України  від 23.05.2012 року № 513).

 11. Склад проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (ст. 50 Закону України «Про землеустрій»

 12. Склад технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (ст. 55 Закону України «Про землеустрій»).

 13. Особливості надання громадянам у власність та користування земельних ділянок для ведення садівництва та городництва (ст. 22, 35, 118, 121, 124 Земельного кодексу України).

 14. Особливості надання земельних ділянок для ведення фермерського господарства (ст. ст. 22, 31, 32, 93, 118, 121, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про фермерське господарство»).

 15. Особливості надання земельних ділянок для сінокосіння і випасання худоби (ст. 22, 34, 124 Земельного кодексу України).

 

 

Питання на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи - Спеціаліста (інспектора з праці) управління соціального захисту

 

 1.Охорона праці в Україні. Законодавчі акти з охорони праці.

2.Трудовий договір. Права і обов'язки працівників.

3..Інструктажі з охорони праці, їх характеристика.

4..Права працівників на пільги і компенсації за шкідливі умови праці.

5.Відповідальність працівників за порушення вимог охорони праці.

6.Відпустки. Порядок їх надання.

7. Основні заходи щодо підготовки установ до роботи в осінньо-зимовий період.

8.  Підстави припинення трудового договору.

9.Обов’язки роботодавця щодо створення безпечних умов праці для працівників.

10. Регулювання питань охорони праці у колективному договорі згідно Закону України «Про колективні договори».

11.. Основні функції та завдання системи управління охороною праці.

12.Гарантії прав на охорону праці згідно умов трудового договору

13.. Види та порядок проведення інструктажів з охорони праці

14.Штрафні санкції за порушення роботодавцем вимог законодавства з охорони праці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь