Технічні, якісні та кількісні характеристики

Технічні, якісні та кількісні характеристики

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності), вид та ідентифікатор процедури закупівлі

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення

1

Бензин А92, Дизельне паливо

ДК 021:2015 - 09130000-9 «Нафта та дистиляти»

UA-2021-06-09-000336-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідність вимогам ДСТУ

1. Поставка товару здійснюється паливними талонами номіналом 5,10 та 20 літрів, за якими можлива заправка автотранспорту в мережі АЗС Учасника, орендованих та/або партнерських стаціонарних автозаправних станціях на території всієї України.

Строк дії талонів не менше 12 місяців з дня їх видачі.

Обов’язкова вимога - наявність станцій автозаправки від місця знаходження об’єктів Замовника в радіусі не більше 10 км. Адреси АЗС надаються додатково

3. Відпуск палива має здійснюватися на запропонованих Учасником стаціонарних АЗС по паливних талонах цілодобово.

4. Учасник повинен мати можливість видачі паливних талонів на всю замовлену кількість придбаного Замовником бензину.

5. У разі закінчення строку дії паливних талонів на видачу бензину, Учасник повинен забезпечити їх обмін на інші. У разі, якщо Учасник здійснює перехід на паливні талони нового зразку, він повинен здійснити рівноцінний обмін паливних талонів старого зразку, що залишилися у Замовника та не були реалізовані, на паливні талони нового зразку, в тому числі

стосовно паливних талонів, що залишились у Замовника після закінчення строку їх дії. В складі тендерної пропозиції Учасника надати лист гарантію (гарантійний лист) щодо терміну дії талонів та зобов’язання щодо здійснення їх обміну в разі закінчення строку їх дії чи запровадження талонів нового зразка.

6. Бензин, який Учасник планує відпускати Замовнику через запропоновані стаціонарні АЗС, повинен відповідати встановленим стандартам, технічним умовам, визначеним для товару даного роду.

Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі з урахуванням роз’яснення Мінекономіки Щодо розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі № 3301-04/34980-06 від 20.08.2019 р. та Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, Щодо передумов здійснення закупівель № 3304-04/55366-06 від 10.09.2020р. здійснювався замовником шляхом моніторингу середньоринкових цін на деревину, актуальних на момент моніторингу. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації про ціни товарів, що містить в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронному каталозі, в електронній системі закупівель «ProZorro» щодо аналогічних закупівель, проводились ринкові консультації.

 

2

Паливні брикети з твердих порід деревини Pini Kay

ДК 021:2015 44190000-8Конструкційні матеріали різні

UA-2021-06-15-000814-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. До ціни пропозиції включаються наступні витрати: - податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством;

- витрати на поставку товару до місця поставки (передачі) товару;

- навантаження, розвантаження, зважування;

- інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством.

2. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору.

3. Строк (термін) поставки (передачі) товару: до 30.09.2021 р.

4. Учасник надає протокол випробувань на паливні брикети з твердих порід деревини Pini Kay виданий на ім'я Учасника (заявника випробувань) не раніше 2021 року акредитованою лабораторією з показниками, що відповідають встановленим Замовником у п.6 цього Додатку.

5 Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

6. Кількість, обсяг поставки та інші характеристики товару:

з/п Найменування товару Кількість Вимоги до товару

1. Паливні брикети з твердих порід деревини Pini Kay 55,0 тонн Вологість - не більше 10,0 % Зольність - не більше 1,0 % Нижча теплота згоряння на робочий стан палива - не менше 5000 ккал/кг Вища теплота згоряння на робочий стан палива – не менше 5500 ккал/кг Щільність –не менше 1300 кг/м³ Сірка - не більше 0,08 % Довжина – від 300 мм до 350 мм Діаметр - 50 мм Вміст дрібних частинок розміром менше ніж 15 мм - не більше 0,5 % Сировина – тверда порода деревини (дуб, граб, береза) Фасування – в мішках до 50 кг, розміщені на піддонах загальною вагою - 1 тонна +/-5%.

7. Учасник повинен використовувати систему управління якістю та систему екологічного управління стосовно оптової торгівлі твердим паливом (код ДКПП 46.71). Для такого підтвердження Учасником надається в складі пропозиції копія діючого сертифікату ISO 9001:2015 та копія діючого сертифікату ISO 14001:2015, виданого на учасника органом з оцінки відповідності, який пройшов акредитацію в Україні відповідно до Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" та внесений до реєстру акредитованих органів з оцінки відповідності НААУ МЕРТУ.

8. Учасник надає копію чинного сертифікату відповідності на паливні брикети з деревини твердих порід Pini Kay щодо відповідності пп.4.1., 5.1.1., 5.1.2, 6.1 (Таблиці 1 ряд. 1,3,4,5,6,7) ДСТУ 8358:2015, виданого на ім’я Учасника, органом з сертифікації, що

акредитований відповідно до вимог стандарту ISO 17065 НААУ у сфері: паливні брикети (тверде паливо). Разом з сертифікатом відповідності надається копія атестату акредитації органу, копія договору Учасника з органом з сертифікації.

9. Учасник надає протокол радіаційного дослідження на вміст радіонуклідів ((137) Cs та (90)Sr) у деревині та продукції з деревини твердих порід (паливні брикети з деревини твердих порід Pini Kay), виданого на ім’я учасника торгів (заявника випробувань) не раніще 2021 року.

10. Учасник надає свідоцтво про належність палива до альтернативного, виданого Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України на ім’я Учасника торгів, на паливні брикети з твердих порід дерев згідно ДСТУ 8358:2015 «Брикети та гранули паливні з деревинної сировини. Технічні умови» (свідоцтво має бути чинним та відомості про нього повинні бути внесені до Реєстру альтернативних видів палива Держенергоефективності України);

11. Місце поставки (передачі) товару: Печерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Шпиківської селищної ради, Юрківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Шпиківської селищної ради.

Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі з урахуванням роз’яснення Мінекономіки Щодо розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі № 3301-04/34980-06 від 20.08.2019 р. та Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, Щодо передумов здійснення закупівель № 3304-04/55366-06 від 10.09.2020р. здійснювався замовником шляхом моніторингу середньоринкових цін на брикети, актуальних на момент моніторингу. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації про ціни товарів, що містить в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронному каталозі, в електронній системі закупівель «ProZorro» щодо анологічних закупівель, проводились ринкові консультації.

 

3

Вугілля кам’яне, брикети торф’яні

ДК 021:2015: 09110000-3 - Тверде Паливо

UA-2021-06-15-003179-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До ціни тендерної пропозиції включаються наступні витрати:

- податки і збори (обов’язкові платежі), що сплачуються або мають бути сплачені;

- витрати на поставку до місця поставки (передачі) товару;

- навантаження, розвантаження, зважування при прийманні товару, в присутності матеріально-відповідальної особи отримувача товару;

- інші витрати, передбачені чинним законодавством та тендерною документацією на закупівлю товару даного виду.

Якість товару має відповідати вимогам державних стандартів та/або технічним умовам, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля. На підтвердження дотримання заходів із захисту довкілля учасник надає копію Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на вугілля кам’яне, що є предметом закупівлі, завірену виробником пропонованого вугілля, а також копію дозволу щодо експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки для транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин та копію дозволу щодо виконання робіт з підвищеної небезпеки, а саме: вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів, які видані Державною службою України з питань праці (Держпраці) на суб’єкта господарювання, продукція якого пропонується учасником, завірених виробником пропонованого вугілля та діючих на весь період постачання.

4.Товар (при поставці) повинен супроводжуватись документами, що підтверджують якість та безпеку, а саме: копіями посвідчень якості та/або іншим документальним підтвердженням якості та безпеки товару (у передбачених законодавством випадках).

5. Поставка (передача) товару здійснюється дрібними партіями транспортом Постачальника згідно з наданими заявками Покупця, про що учасник додатково в складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист (від учасника торгів) щодо забезпечення даної умови.

6. Строк (термін) поставки (передачі) товару: до 30.09.2021 р.

7.Кількість, обсяг поставки та якісні характеристики товару:

Вугілля кам’яне: 395,0 тонн

1) вугілля кам’яне ДГ 25-80 325,0 Зольність на сухий стан палива - до 10% Загальна волога на робочий стан палива – до 10% Нижча теплота згорання - не менше 6100 ккал/кг

2) вугілля кам’яне АМ 13-25 70,0 Зольність на сухий стан палива - до 16 % Загальна волога на робочий стан палива – до 7 % Нижча теплота згорання - не менше 6000 ккал/кг

Брикети торф’яні: 17,0 тонн

2. Брикети торф’яні 17,0 Масова частка вологи (Wp) – до 20,0 %. Зольність (Ad) — до 23,0 %. Механічна міцність - не менше 94 %. Масова частка дріб’язку (кусків розміром менше 25 мм) – не більше 6,0%. Теплота згорання - не менше 14,9 МДж/кг (3561 ккал/кг).

Обов’язкова умова до фасування брикетів торф’яних - поліетиленова упаковка вагою 10 кг.+/-5%, розміщена на піддонах загальною вагою - 1 тонна +/-5%, та додатково захищені від попадання вологи (стрейчплівкою, або запаяні поліетиленом).

На підтвердження дотримання заходів із захисту довкілля учасник надає копію висновку державної санітарно - епідеміологічної експертизи на торф’яні брикети, що пропонується до постачання, виданого на учасника торгів.

8. Місце поставки (передачі) товару: навчальні та дошкільні заклади освіти Шпиківської селищної ради.

Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі з урахуванням роз’яснення Мінекономіки Щодо розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі № 3301-04/34980-06 від 20.08.2019 р. та Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, Щодо передумов здійснення закупівель № 3304-04/55366-06 від 10.09.2020р. здійснювався замовником шляхом моніторингу середньоринкових цін на вугілля та брикети, актуальних на момент моніторингу. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації про ціни товарів, що містить в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронному каталозі, в електронній системі закупівель «ProZorro» щодо анологічних закупівель, проводились ринкові консультації.

 

4

Деревина дров’яної непромислового використання за кодом

ДК 021:2015 03410000-7 Деревина на 2021-2022 рік.

UA-2021-07-09-002275-b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дровах не допускається зовнішня трухлява гниль. Дрова повинні бути очищені від сучків. Висота залишившихся сучків не повинна перевищувати 30 мм. Дрова можуть бути як в корі, так і без кори. Дрова приймаються партіями. Дрова твердолистяних порід (бук, дуб, граб, акація, ясен) довжина - 100см (Допустиме відхилення по довжині + 0,05 м), товщина від 5 до 24 см, допускається наявність кори не більше 5% на 1 м. куб., вологість не більше 50%, якість яких відповідає

ТУ У16.1-00994207-005:2018 або еквівалент.

Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі з урахуванням роз’яснення Мінекономіки Щодо розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі № 3301-04/34980-06 від 20.08.2019 р. та Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, Щодо передумов здійснення закупівель № 3304-04/55366-06 від 10.09.2020р. здійснювався замовником шляхом моніторингу середньоринкових цін на деревину, актуальних на момент моніторингу. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації про ціни товарів, що містить в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронному каталозі, в електронній системі закупівель «ProZorro» щодо аналогічних закупівель, проводились ринкові консультації.

 

5

«Капітальний ремонт частини даху Шпиківського опорного навчального закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Шпиківської селищної ради по вул. Ліпіна, 5 в смт. Шпиків Тульчинського району Вінницької області» (код ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)»

UA-2021-07-27-001787-a

 

 

 

 

 

 

 

 

Роботи «Капітальний ремонт частини даху Шпиківського опорного навчального закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Шпиківської селищної ради по вул. Ліпіна, 5 в смт. Шпиків Тульчинського району Вінницької області» (код ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)» повинні бути виконані відповідно до умов укладеного Договору з дотриманням Державних будівельних норм та стандартів, із застосуванням виробів та матеріалів, якість яких підтверджується відповідними сертифікатами та паспортами, з дотриманням безпечних умов праці та виконанням вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки. Тендерна пропозиція повинна бути складена відповідно до вимог визначених технічним завданням. Ціна тендерної пропозиції учасника повинна бути розрахована відповідно до Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 із урахуванням змін та доповнень. Визначення очікуваної вартості проектних та проектно-вишукувальних робіт проводиться з урахуванням видів та обсягів робіт, що планується закупити, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво»; Види ремонтів та переліки робіт» відповідно до розробленої та затвердженої проєктно-кошторисної документації.

Очікувана вартість робіт з будівництва, капітального ремонту та реконструкції

визначається з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості

будівництва», прийнятого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 No293 відповідно до

розробленої та затвердженої проектно-кошторисної документації. Дана норма закріплена у

наказі Мінекономіки від 18.02.2020 No275 «Про затвердження примірної методики

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», який встановлює порядок визначення

замовником очікуваної вартості предмета закупівлі товарів, робіт та послуг, закупівля яких

здійснюється відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі».

 

6

Молоко пастеризоване 3,2%

ДК 021:2015 – 15510000-6 Молоко та вершки»,

UA-2021-08-02-000310-a

 

 

 

 

 

 

Молоко питне пастеризоване з масовою часткою жиру до 3,2%.

Оцінка якості – ДСТУ 2661:2010 відповідність вимогам діючого санітарного законодавства України, нормам харчування. Молоко коров'яче питне пастеризоване жирність - 3,2%, однорідна рідина білого кольору, без осаду, пластівців білка та грудочок жиру, рівномірне за всією масою. Молоко повинно бути натуральне, без сторонніх запахів та смаків, з легким присмаком пастеризації. Не повинно містити небезпечні для організму людини речовини, у тому числі штучні барвники, консерванти, ароматизатори, ГМО, тощо. Не допустимо зараженість молока шкідливими грибками та бактеріями. Термін придатності: не більше 72 години. Залишок терміну зберігання на момент поставки повинен бути не менше 80% від загального терміну зберігання. Упакування/фасування: Пакети з поліетиленової плівки з внутрішнім чорним покриттям, та інше спожиткове пакування вітчизняного виробництва згідно з чинними нормативними документами або закордонного виробництва, дозволені для контакту з харчовими продуктами центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я. Кожний пакет повинен мати чіткий відбиток дати виробництва (число, місяць, рік), умови зберігання, термін придатності. Маркування: Споживча тара повинна містити інформацію, нанесену будь-яким способом державною мовою, яка повинна забезпечити чітке читання у доступній для сприйняття формі. Маркування наноситься виробником безпосередньо на упаковку. Маркування містить таку інформацію: - назву та повну адресу і телефон виробника, пакувальника, адресу потужності виробництва; - товарний знак (за наявності); - походження; - назву продукту; - масу брутто/нетто (кг); - номер партії виробництва; - кінцеву дату споживання ''Вжити до'' або дату виробництва, строк придатності; - умови зберігання. Умови постачання: молоко приймається за температури не нижче 0° і не вище ніж 4° С. Споживча тара: розфасований - 900 грам.

 

Очікувана вартість передбачена кошторисом на 2021 рік, ґрунтується на всіх фактичних складових ціни та включає в себе вартість ціни на товар, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар.

Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі з урахуванням роз’яснення Мінекономіки Щодо розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі № 3301-04/34980-06 від 20.08.2019 р. та Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, Щодо передумов здійснення закупівель № 3304-04/55366-06 від 10.09.2020р. здійснювався замовником шляхом моніторингу середньоринкових цін, актуальних на момент моніторингу. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації про ціни товарів, що містить в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронному каталозі, в електронній системі закупівель «ProZorro» щодо анологічних закупівель, проводились ринкові консультації.

 

 

 

7

Вершкове масло (масло солодковершкове селянське) 72,5% жиру

ДК 021:2015 – 15530000-2 Вершкове масло»

UA-2021-08-02-000448-a

 

 

 

 

 

Жирність – 72,5%

Вага, (пачка) маса нетто -200 г

Споживча тара – ПАЧКА

Строк придатності – Не > 35 діб. від 0 0С до (-5) 0С) Не > 60 діб. Від (-6) 0С до (-11) 0С Походження сировини - вершки отримані з молока коров'ячого.

Оцінка якості - ДСТУ 4399:2005 Масло селянське солодковершкове або еквівалент (у розумінні ДСТУ 4399:2005).

Загальні технічні вимоги – відповідно до ДСТУ 4399:2005.

Вимоги до поставки товару:

1. При поставці товару, обов'язково має надаватись документ, що підтверджує його якість та чітко зазначені терміни реалізації продукції.

2. Уся продукція повинна бути без ГМО.

3. У разі поставки неякісного товару або невідповідного товару, такий товар повертається Учасником або підлягає обміну за рахунок Учасника.

4. Товар поставляється Постачальником відповідно графіку та маршруту постачання, в окремих випадках, за заявкою Замовника, допускаються відступи від графіку.

5. Замовник має право зробити вибіркове лабораторне дослідження товару, який був поставлений за договором, на якість та відповідність санітарно-гігієнічним нормам. Дослідження в повному обсязі відшкодовує Учасник.

6. Учасник повинен надати Акт обстеження на відповідність вимогам НАССР виданий Держпродспоживслужбою України.

2. Умови постачання:

2.1 Постачання Товару здійснюється згідно заявки Замовника, транспортом Постачальника за адресою закладів освіти підпорядкованих відділу освіти Шпиківської селищної ради, що зазначені у (Додатку № 2 до Договору) . Доставка товару до закладів освіти підпорядкованих відділу освіти Шпиківської селищної ради та завантажувально-розвантажувальні роботи здійснюється за рахунок Постачальника;

2.2 Продукція повинна транспортуватися у спеціалізованому транспорті , що забезпечує умови належного транспортування і зберігання даного виду товару.

2.3 Товар повинен передаватися у навчальні заклади в неушкодженій упаковці, має забезпечуватися цілісність товару та збереження його якості під час транспортування;

2.4 Разом з Товаром постачальник надає Замовникові наступні документи:

- видаткову та товарно–транспортну накладну на Товар та копію документу на підтвердження якості Товару.

Очікувана вартість передбачена кошторисом на 2021 рік, ґрунтується на всіх фактичних складових ціни та включає в себе вартість ціни на товар, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар.

Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі з урахуванням роз’яснення Мінекономіки Щодо розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі № 3301-04/34980-06 від 20.08.2019 р. та Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, Щодо передумов здійснення закупівель № 3304-04/55366-06 від 10.09.2020р. здійснювався замовником шляхом моніторингу середньоринкових цін, актуальних на момент моніторингу. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації про ціни товарів, що містить в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронному каталозі, в електронній системі закупівель «ProZorro» щодо анологічних закупівель, проводились ринкові консультації.

 

 

 

8

Сир твердий (сичужний, масова частка - 50%), творог кисломолочний ( жирність - 9 %)

ДК 021:2015 – 15540000-5 Сирні продукти

UA-2021-08-02-000489-c

 

 

 

 

Товар має відповідати наступним вимогам:

- Сир твердий: Масова частка жиру у сухій речовині не менше 50%. Вологість не більше 47%. Поверхня чиста, рівна, без хімічних ушкоджень, сторонніх нашарувань і товстого поверхневого шару, покрита захисним покриттям. Запах і смак специфічний сирний, без сторонніх присмаків і запахів. Дозволено наявність присмаку пастеризації. Консистенція тісно ніжне, пластичне, однорідне по всій масі, злегка ламке при згині, вічка круглої, овальної чи довільної форми. Колір однорідний за всією масою, від світло-жовтого до жовтого. Пакування споживче(полімерна плівка), вакуумне або від виду пакувальної лінії на виробництві. Оцінка якості відповідно ДСТУ 6003:2008. Складові: Молоко знежирене та вершки, отримані з молока коров’ячого. Форма головки сиру -3,5 кг.

- Сир кисломолочний (творог) - не менше 10% жирності, ваговий та фасований. Білковий кисломолочний продукт, який повинен містити переважно казеїн та сироваткові білки, який виробляють сквашуванням молока заквашувальними препаратами із застосуванням способів кислотної або кислотно-сичужної коагуляції білка без вмісту кальцію хлориду і крохмалю. Товар повинен відповідати ДСТУ 4554:2006 Консистенція та зовнішній вигляд – м’яка, мазка або розсипчаста; дозволено незначну крупинчастість та незначне виділення сироватки. Колір - білий або з кремовим відтінком, рівномірний за всією масою. Не допустимі будь-які забруднення, пліснява, сторонні запахи. Запах і смак – характерний кисломолочний, без сторонніх присмаків і запахів. Фасування - у спожиткову тару масою 400 г відповідно до стандартів для даного товару. Пакування у транспортну тару вагою від 5 кг до 10 кг.

Маркування: обов’язкова наявність ярликів із зазначенням найменування продукту, виробника, дати виготовлення, терміну придатності, умов зберігання, поживної та енергетичної цінності, посилання на нормативно-технічну документацію у відповідності до супровідних документів на поставку. Без ГМО, що має бути зазначено на упаковці.

Термін зберігання: не менше 80% від нормативного терміну зберігання

Очікувана вартість передбачена кошторисом на 2021 рік, ґрунтується на всіх фактичних складових ціни та включає в себе вартість ціни на товар, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар.

Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі з урахуванням роз’яснення Мінекономіки Щодо розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі № 3301-04/34980-06 від 20.08.2019 р. та Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, Щодо передумов здійснення закупівель № 3304-04/55366-06 від 10.09.2020р. здійснювався замовником шляхом моніторингу середньоринкових цін, актуальних на момент моніторингу. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації про ціни товарів, що містить в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронному каталозі, в електронній системі закупівель «ProZorro» щодо анологічних закупівель, проводились ринкові консультації.

 

 

 

9

Сік фруктовий в паках 1 л.

(сік мультифруктовий)

ДК 021:2015 – 15320000-7 Фруктові та овочеві соки (сік фруктовий в паках)

UA-2021-08-02-000794-a

 

 

 

Сік мультифруктовий, натуральний, в асортименті. Без консервантів, на основі натуральних плодів, з добре вираженим, притаманним даному виду соку кольором і смаком, без сторонніх присмаків та запахів. Без вмісту оцту, лимонної кислоти, соди. Без емульгаторів. Товар повинен відповідати показникам безпечності та якості для харчових продуктів, які встановлено нормативно-правовими актами України. Об’єм: не більше 1 л. (На вимогу Замовника надати одиницю товару на пробу). При поставці кожної партії Товару Постачальник зобов’язаний одночасно з накладними на Товар надати Замовнику повний комплект, завірених належним чином копій усіх чинних супроводжувальних документів на Товар, що підтверджують його походження, якість, та наявність яких вимагається чинним законодавством України.

Кожна партія товару повинна бути окремо розфасована відповідно до заявки Замовника та мати супроводжувальні документами, що підтверджують їх якість. На кожній одиниці фасування або на ярлику, який вкладається в упаковку, повинне бути маркування, згідно Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини». Відповідність вимогам діючого санітарного законодавства України обов`язкова. Товар повинен передаватись у заклад в неушкодженій упаковці, яка відповідає характеру, забезпечує цілісність товару та збереженню його якості під час транспортування. Тара та матеріали, які використовують для упаковування чи закупорювання продукту, повинні відповідати вимогам законодавчих, нормативних або технічних документів. Постачання, завантажувально-розвантажувальні роботи здійснюються за рахунок постачальника, автотранспортом постачальника. Постачання продукції повинна проводитися спеціалізованим автотранспортом згідно з правилами перевезення продовольчих продуктів. Постачальник повинен надати завірені копії санітарних документів на транспорт та водія. Копії документів мають бути засвідченні печаткою учасника, підписом уповноваженої особи та мати надпис «згідно з оригіналом». Наявність довідки про дезінфекцію транспортного засобу та особистої медичної книжки водія-експедитора обов’язкові при постачанні товару.

Категорично забороняється постачання продуктів харчування, які зокрема:

- продукти, що містять генетично модифіковані організми;

- продукти, що містять синтетичні барвники, ароматизатори, підсолоджувачі, підсилювачі смаку, консерванти;

- продукти, що містять акриламід (канцерогенна та мутагенна речовина) та глутамат натрію.

Очікувана вартість передбачена кошторисом на 2021 рік, ґрунтується на всіх фактичних складових ціни та включає в себе вартість ціни на товар, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар.

Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі з урахуванням роз’яснення Мінекономіки Щодо розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі № 3301-04/34980-06 від 20.08.2019 р. та Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, Щодо передумов здійснення закупівель № 3304-04/55366-06 від 10.09.2020р. здійснювався замовником шляхом моніторингу середньоринкових цін, актуальних на момент моніторингу. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації про ціни товарів, що містить в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронному каталозі, в електронній системі закупівель «ProZorro» щодо анологічних закупівель, проводились ринкові консультації.

 

 

 

10

Риба заморожена (хек)

ДК 021:2015: 15220000-6 Риба, рибне філе та інше м’ясо риби морожені

UA-2021-08-02-001400-c

 

 

1. Риба заморожена (хек патраний без голови першого сорту, вага тушки не менше 350 г) повинна відповідати вимогам ДСТУ 4868:20007 «Риба заморожена», Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР та іншим вимогам законодавства в сфері обігу харчових продуктів.

2. Пакування і тара. Риба заморожена повинна бути запакована в ящики вагою нетто не більше 25 кг. виготовленими із матеріалів дозволених до використання центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України і контакту з харчовими продуктами

3. Маркування. Маркування має бути виконане державною мовою, згідно з законодавством України та може містити додаткову інформацію визначену виробником.

4. Строк придатності. Строк придатності товару до споживання повинен становити не менше 75 % від загального терміну його зберігання з дати поставки на склад Замовника.

Вимоги до товару: Товар повинен відповідати показникам безпечності та якості для харчових продуктів, чинним нормативним документам, затвердженим у встановленому законодавством порядку, відповідати вимогам Законів України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997р. №771/97-ВР (зі змінами), «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р. №4004-ХІІ, наказу Міністерства транспорту України «Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом» від 14.10.1997 № 363.

У разі виникнення сумнівів/суперечки щодо якості поставленого Товару проводиться його незалежна експертиза в уповноважених на це установах чи організаціях. Оплата вартості експертизи Товару сплачується Постачальником.

Замовник має право вимагати у Постачальника проведення лабораторного аналізу (за рахунок Постачальника) продукції в лабораторії, що має акредитацію відповідно до Держстандарту України, з видачею результатів аналізу на руки Замовнику.

Кожна партія товару має супроводжуватися документами, що підтверджують їх походження, безпечність і якість, відповідність вимогам державних стандартів, санітарно гігієнічним вимогам. Такий документ повинен бути діючим з урахуванням терміну реалізації товару.

Очікувана вартість передбачена кошторисом на 2021 рік, ґрунтується на всіх фактичних складових ціни та включає в себе вартість ціни на товар, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар.

Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі з урахуванням роз’яснення Мінекономіки Щодо розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі № 3301-04/34980-06 від 20.08.2019 р. та Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, Щодо передумов здійснення закупівель № 3304-04/55366-06 від 10.09.2020р. здійснювався замовником шляхом моніторингу середньоринкових цін, актуальних на момент моніторингу. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації про ціни товарів, що містить в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронному каталозі, в електронній системі закупівель «ProZorro» щодо анологічних закупівель, проводились ринкові консультації.

 

 

 

 

 

11

Фрукти (банани, лимони, мандарини)

ДК 021:2015: 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи (банани (ДК 021:2015: 03222111-4 – Банани), мандарини (ДК 021:2015:03222240-7–Мандарин), лимони (ДК 021:2015: 03222210-8 – Лимони)

UA-2021-08-02-001400-c

 

 

ЛИМОНИ (742 кг): Лимони мають бути жовтого кольору, свіжими, достатньої зрілості, але без ознак перезрілості та гнилі, без механічних пошкоджень. За розміром-середні. повинні бути вирощені в природних умовах, без перевищеного вмісту хімічних речовин, ГМО, цілими, чистими, не уражені хворобами та шкідниками, не повинні містити нітратів та інших шкідливих речовин. Товар повинен, бути без сторонніх запахів, з терміном придатності для споживання, у сітках чи ящиках. Стан плоду повинен мати запах і смак, властиві даному сорту. Якість товару повинно бути відповідно до ГОСТ, ДСТУ, ТУ та інших документів, що діють на території України. Пакування згідно Заявки Замовника.

БАНАНИ 760 (кг): Товар повинний відповідати вимогам встановленим для нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами. Плоди повинні бути свіжі, не мляві, однакові за розміром, цілі, здорові, чисті, без підвищеного вмісту хімічних речовин, достатньої зрілості, без ознак гнилі, механічних пошкоджень та плям, а також без пошкодження шкідниками. Плоди повинні мати округлу витягнуту форму довжина плоду до 25 см, жовтого однорідного кольору по всій довжині плода. Мати виражений банановий смак і аромат. Товар не повинен містити ГМО. Упаковка: картонні або дерев’яні ящики. Має відповідати вимогам діючого санітарного законодавства України Вміст пестицидів, токсичних елементів, мікотоксинів, нітратів не повинні перевищувати допустимі рівні, що встановлені чинною нормативною документацією.

МАНДАРИНИ (760 кг): Плоди повинні бути стиглі, цілі, здорові, чисті, незів'ялі, не тріснуті, без пошкоджень, без зайвої зовнішньої вологості, типова для ботанічних сортів форма і забарвлення, смак, без пошкодження, відповідно до ДСТУ та інших чинних законодавчих актів, поперечний діаметр мандарина не повинен бути менше 38 міліметрів: • І категорія. Не пошкоджена шкідниками. Без ГМО та мати відповідність іншим вимогам діючого санітарного законодавства України, нормам харчування.

1. Для підтвердження безпечності та якості продукції, учаснику необхідно подати в складі пропозиції наступні документи: - довідка із зазначенням назви виробника товару, якісних характеристик товару, виду упакування із зазначенням ваги, відповідність ГОСТу або ДСТУ або технічних умов виробника та вимогам Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (довідка подається у довільній формі); - довідка щодо відповідності діючим санітарним нормам та правилам упаковки в якій буде поставлятися товар (довідка подається у довільній формі). «З умовами технічного завдання ознайомлені, з вимогами погоджуємось» Датовано: "___" ________________ 20___ року

2. Поставка товару має здійснюватися на спеціалізованому автотранспорті, що призначений та обладнаний для перевезення продуктів харчування. Транспортний засіб для перевезення товару повинен бути чистим та проходити санітарну обробку з використанням засобів чищення та/або дезінфекції. Водій цього транспорту, а також особи, що супроводжують продукти у дорозі і виконують вантажно-розвантажувальні роботи, повинні мати при собі особову медичну книжку з результатами проходження обов'язкових медичних оглядів та забезпечені санітарним одягом (халатом, рукавицями). 3. Учасник забезпечує належне санітарне утримання виробничих приміщень, обладнання, інвентарю, а також контролює дотримання працівниками правил особистої гігієни.

Очікувана вартість передбачена кошторисом на 2021 рік, ґрунтується на всіх фактичних складових ціни та включає в себе вартість ціни на товар, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар.

Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі з урахуванням роз’яснення Мінекономіки Щодо розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі № 3301-04/34980-06 від 20.08.2019 р. та Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, Щодо передумов здійснення закупівель № 3304-04/55366-06 від 10.09.2020р. здійснювався замовником шляхом моніторингу середньоринкових цін, актуальних на момент моніторингу. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації про ціни товарів, що містить в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронному каталозі, в електронній системі закупівель «ProZorro» щодо анологічних закупівель, проводились ринкові консультації.

 

 

 

12

Філе куряче (охолоджене)

ДК 021:2015 – 15110000-2 – «М’ясо (філе куряче) охолоджене»

UA-2021-08-02-001690-c

Філе куряче свіже чи охолоджене повинно бути щільне, пружне, на колір від блідо-рожевого до рожевого. Запах властивий доброякісному м’ясу птиці без сторонніх запахів. Зовнішній вигляд не пошкоджений, не деформований. Відповідає ГОСТу державного стандарту, Згідно з ДСТУ мати відповідні сертифікати і висновки Державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Фасування товару в картонній коробці, плівці; з етикетками, які містять інформацію щодо товару (дата і час виготовлення, виробник, кінцева дата реалізації тощо). Кожна партія повинна супроводжуватись документами (накладними, документами, які засвідчують якість та безпеку).

Технічні вимоги:

1. Товар повинен відповідати показникам безпечності та якості для харчових продуктів, що передбачені чинним законодавством, державними, галузевими стандартами та іншими нормативними документами.

Товар, що постачається, повинен мати необхідні документи що підтверджують його походження, якість, відповідність стандартам (свідоцтва/сертифікати/декларації відповідності чи інші документи).

2. Термін придатності товару на момент поставки повинен становити не менше 90% від загального терміну зберігання, передбаченого виробником, на час поставки.

3. Доставка і розвантаження товару здійснюється транспортом, силами Учасника по заявці Замовника. Водій та особи, які супроводжують продукти в дорозі і виконують вантажно-розвантажувальні роботи, повинні мати медичну книжку з результатами проходження обов’язкових медичних оглядів та забезпечені спеціальним одягом, масками,рукавицями.

4.Учасник забезпечує належне санітарне утримання приміщень, транспортних засобів, обладнання та інвентаря, що використовуватимуться для зберігання/перевезення товару, а також контролює дотримання працівниками правил особистої гігієни.

5.Транспортні засоби, що використовуватимуться для перевезення товару, повинні бути призначені та обладнані для перевезення харчових продуктів. Транспортні засоби повинні бути чистими, утримуватися у належному стані, що забезпечує захист товару від забруднення, та мати таку конструкцію, що забезпечуватиме результативне чищення та/або дезінфекцію.

6.Товар повинен передаватися Замовнику в неушкодженій упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час транспортування.

7.Приймання товару по якості і кількості здійснюється уповноваженими представниками обох Сторін.

8 . Замовник має право зробити вибіркове лабораторне дослідження товару, який був поставлений за договором, на якість та відповідність санітарно-гігієнічним нормам.

9. Витрати Замовника на лабораторне дослідження в повному обсязі відшкодовує Учасник.

10. У разі виявлення неякісного товару або такого, що не відповідає умовам договору, Учасник зобов’язаний замінити неякісний товар протягом однієї доби з моменту виявлення неякісного товару, без будь-якої додаткової оплати з боку Замовника.

11. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля.

12. Доставка товару здійснюється окремими партіями, не рідше 1 разу на тиждень (з врахуванням терміну придатності товару), згідно замовлення, яке передається Учаснику будь-яким зручним для Замовника способом (поштою, електронною поштою, особисто, факсом, в телефонному режимі тощо) , за адресами Замовника.

Очікувана вартість передбачена кошторисом на 2021 рік, ґрунтується на всіх фактичних складових ціни та включає в себе вартість ціни на товар, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар.

Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі з урахуванням роз’яснення Мінекономіки Щодо розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі № 3301-04/34980-06 від 20.08.2019 р. та Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, Щодо передумов здійснення закупівель № 3304-04/55366-06 від 10.09.2020р. здійснювався замовником шляхом моніторингу середньоринкових цін, актуальних на момент моніторингу. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації про ціни товарів, що містить в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронному каталозі, в електронній системі закупівель «ProZorro» щодо аналогічних закупівель, проводились ринкові консультації.

 

 

 

13

Фрукти (банани, лимони, мандарини)

ДК 021:2015: 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи (банани (ДК 021:2015: 03222111-4 – Банани), мандарини (ДК 021:2015:03222240-7–Мандарин), лимони (ДК 021:2015: 03222210-8 – Лимони)

UA-2021-08-19-008469-a

У зв’язку з тим, що спрощена процедура, по закупівлі

ДК 021:2015: 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи (банани (ДК 021:2015: 03222111-4 – Банани), мандарини (ДК 021:2015:03222240-7–Мандарин), лимони (ДК 021:2015: 03222210-8 – Лимони), не відбулася, було прийняте рішення провести її повторно .

ЛИМОНИ (742 кг): Лимони мають бути жовтого кольору, свіжими, достатньої зрілості, але без ознак перезрілості та гнилі, без механічних пошкоджень. За розміром-середні. повинні бути вирощені в природних умовах, без перевищеного вмісту хімічних речовин, ГМО, цілими, чистими, не уражені хворобами та шкідниками, не повинні містити нітратів та інших шкідливих речовин. Товар повинен, бути без сторонніх запахів, з терміном придатності для споживання, у сітках чи ящиках. Стан плоду повинен мати запах і смак, властиві даному сорту. Якість товару повинно бути відповідно до ГОСТ, ДСТУ, ТУ та інших документів, що діють на території України. Пакування згідно Заявки Замовника.

БАНАНИ 760 (кг): Товар повинний відповідати вимогам встановленим для нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами. Плоди повинні бути свіжі, не мляві, однакові за розміром, цілі, здорові, чисті, без підвищеного вмісту хімічних речовин, достатньої зрілості, без ознак гнилі, механічних пошкоджень та плям, а також без пошкодження шкідниками. Плоди повинні мати округлу витягнуту форму довжина плоду до 25 см, жовтого однорідного кольору по всій довжині плода. Мати виражений банановий смак і аромат. Товар не повинен містити ГМО. Упаковка: картонні або дерев’яні ящики. Має відповідати вимогам діючого санітарного законодавства України Вміст пестицидів, токсичних елементів, мікотоксинів, нітратів не повинні перевищувати допустимі рівні, що встановлені чинною нормативною документацією.

МАНДАРИНИ (760 кг): Плоди повинні бути стиглі, цілі, здорові, чисті, незів'ялі, не тріснуті, без пошкоджень, без зайвої зовнішньої вологості, типова для ботанічних сортів форма і забарвлення, смак, без пошкодження, відповідно до ДСТУ та інших чинних законодавчих актів, поперечний діаметр мандарина не повинен бути менше 38 міліметрів: • І категорія. Не пошкоджена шкідниками. Без ГМО та мати відповідність іншим вимогам діючого санітарного законодавства України, нормам харчування.

1. Для підтвердження безпечності та якості продукції, учаснику необхідно подати в складі пропозиції наступні документи: - довідка із зазначенням назви виробника товару, якісних характеристик товару, виду упакування із зазначенням ваги, відповідність ГОСТу або ДСТУ або технічних умов виробника та вимогам Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (довідка подається у довільній формі); - довідка щодо відповідності діючим санітарним нормам та правилам упаковки в якій буде поставлятися товар (довідка подається у довільній формі). «З умовами технічного завдання ознайомлені, з вимогами погоджуємось» Датовано: "___" ________________ 20___ року

2. Поставка товару має здійснюватися на спеціалізованому автотранспорті, що призначений та обладнаний для перевезення продуктів харчування. Транспортний засіб для перевезення товару повинен бути чистим та проходити санітарну обробку з використанням засобів чищення та/або дезінфекції. Водій цього транспорту, а також особи, що супроводжують продукти у дорозі і виконують вантажно-розвантажувальні роботи, повинні мати при собі особову медичну книжку з результатами проходження обов'язкових медичних оглядів та забезпечені санітарним одягом (халатом, рукавицями). 3. Учасник забезпечує належне санітарне утримання виробничих приміщень, обладнання, інвентарю, а також контролює дотримання працівниками правил особистої гігієни.

Очікувана вартість передбачена кошторисом на 2021 рік, ґрунтується на всіх фактичних складових ціни та включає в себе вартість ціни на товар, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар.

Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі з урахуванням роз’яснення Мінекономіки Щодо розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі № 3301-04/34980-06 від 20.08.2019 р. та Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, Щодо передумов здійснення закупівель № 3304-04/55366-06 від 10.09.2020р. здійснювався замовником шляхом моніторингу середньоринкових цін, актуальних на момент моніторингу. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації про ціни товарів, що містить в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронному каталозі, в електронній системі закупівель «ProZorro» щодо анологічних закупівель, проводились ринкові консультації.

 

 

 

14

ДК 021:2015: 39160000-1 «Шкільні меблі» (Стіл учнівський 1-місний №3-6, з полицею та регулюванням кута нахилу стільниці, Стілець Т-подібний на круглій трубі, №3-6, Стінка універсальна)

UA-2021-08-31-002920-c

1) Стіл учнівський 1-місний №3-6, з полицею та регулюванням кута нахилу стільниці

(Основні параметри та габаритні розміри столу: Стіл може регулюватися по висоті: 580 мм (№3), 640 мм (№4), 700 мм (№5) та 760 мм (№6).

Стіл складається з стільниці ергономічної форми (закруглені кути з 4-х сторін), та екрану з полицею, між металевими каркасами. На боковій стійці каркасу закріплений гачок. Стільниця має антисколіозний виріз та пенал.

Габаритні розміри столу

ширина – 700 мм.

глибина – 500 мм.

висота – 580, 640, 700, 760 мм.

Деревинні деталі стола виготовлені з ДСП ламінованої, товщиною не менше 16 мм. Крайки всіх деревинних елементів личкуються матеріалом для крайок – стрічкою ПВХ товщиною 1,0 мм та 0,5 мм.

Металеві частини стола учнівського виготовлені з плоскоовальних труб 50х30х1,2 мм, 38х20х1,2 мм, 30х15х1,2 мм і круглих труб діаметром 25 мм та 32 мм, а також мають захисне декоративне покриття – емаль порошкова. Регулювання висоти столу здійснюється за допомогою гвинтів по отворах каркасу і ніжки, між якими встановлена пластикова перехідна втулка.

На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники, які запобігають травмуванню учнів та пошкодженню підлоги. У місцях регулювання висоти стола та кута нахилу стільниці наявні пластикові перехідні втулки, що забезпечують плавність регулювання, усувають скрипіння та подряпини при регулюванні висоти, надають ергономічний сучасний вигляд. На нижній частині каркасу присутній отвір, через який проглядатиметься маркування зростових груп при регулюванні висоти столу.

Кольорове маркування відповідно до зростових груп нанесене у вигляді кола близько 10 мм. Також на металевому каркасі за допомогою лазерного гравіювання нанесена шкала маркування ростових груп. Маркування продукції лазером здійснюється якісно, а вся інформація відображається чітко. На поверхні після лазерного гравіювання металу виходить довговічне зображення, стійке до зовнішніх впливів. Регулювання кута нахилу стільниці здійснюється за рахунок механізму, типу ростомата, з обов’язковою наявністю обмежувачів для безпеки використання учнями. Механізм обмежувача має бути реалізованим окремо від ростомата і комплектуватись зажимним механізмом зі зручною пластиковою ручкою чи т.п, що блокує самовільну зміну кута нахилу столешні.

Стільниця може встановлюватися як під кутом так і горизонтально. Кути нахилу стільниці: 0°, 3°, 5°, 7°, 9°, 12°, 14°, 16°. В центральній частині стільниці розміщений пенал та отвори для тримача книг. Наявний отвір для стакану з канцелярським приладдям, діаметр отвору під стакан – 60 мм, який захищений пластиковою втулкою.

Усі отвори містять пластикові втулки, які захищають від потрапляння бруду та вологи. Усі кути стільниці закруглені (без прямих кутів).

Колір ДСП: Бук, Жасмін, Жовтий/Лайм, Сакура/Лаванда, Дуб молочний на вибір замовника.

Колір каркасу: салатовий (RAL6018), сірий (RAL7035), жовтий (RAL1018) на вибір замовника.

2) Стілець Т-подібний на круглій трубі, №3-6

Основні параметри та габаритні розміри стільця Стілець учнівський має габаритні розміри: •

- ширина – 391 мм;

- глибина – 441 мм;

- висота – 700-820 мм;

- висота сидіння – 340-460 мм.

Стілець може регулюватися по висоті: 340 мм (№3), 380 мм (№4), 420 мм (№5) та 460 мм (№6).

Стілець складається з накладного сидіння, спинки та металевого каркасу. Сидіння та спинка виготовлені з гнуто-клеєної фанери (товщиною 8-9 мм) та покриті пластиком HPL товщиною 0,5 мм. Кути сидіння та спинки мають радіуси заокруглення для запобігання травмування.

Металевий каркас виготовлений з круглих труб діаметром 25 мм та 32 мм. Спинка та сидіння до каркасу кріпляться гвинтами та гайками. Регулювання висоти стільця здійснюється за допомогою гвинтів по отворах каркасу. Каркас покритий порошковою фарбою. На ніжках стільця закріплені спеціальні наконечники, які запобігають пошкодженню підлоги та травмуванню учнів. Деталі кріплення мають захисно-декоративне покриття. Конструкція стільця стійка та регульована. Матеріали, з яких виготовлено стілець - екологічно чисті та дозволені до використання чинним санітарним законодавством.

В місцях регулювання висоти встановлена перехідна внутрішня поліуретанова втулка, що забезпечить плавність регулювання, усуває скрипіння та подряпини при регулюванні висоти, надасть ергономічний сучасний вигляд. До каркасу стільця приварені металеві пластини-вушка, до яких в свою чергу і кріпляться спинка та сидіння. Такий тип з’єднання дозволяє легко здійснювати монтаж/демонтаж спинок та сидінь, при необхідності проводити заміну в майбутньому. Кріплення спинок та сидінь до каркасу стільців учнівських здійснюються за допомогою болтів спеціальної грибоподібної форми та гайок заокругленої форми, що убезпечує від отримання травм та від пошкодження одягу.

Кути сидіння та спинки мають радіус заокруглення для запобігання травмування. Розмір спинки – 380х200 мм; Розмір сидіння – 380х350 мм;

На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники, які запобігають травмуванню учнів та пошкодженню підлоги. На нижній частині каркасу присутній отвір, через який проглядатиметься маркування ростових груп при регулюванні висоти столу. Кольорове маркування відповідно до ростових груп нанесене у вигляді кола близько 10 мм. Також на металевому каркасі за допомогою лазерного гравіювання нанесена шкала маркування ростових груп. Маркування продукції лазером здійснюється якісно, а вся інформація відображається чітко. На поверхні після лазерного гравіювання металу виходить довговічне зображення, стійке до зовнішніх впливів.

Кольори каркасу: салатовий (RAL6018), сірий (RAL7035), жовтий (RAL1018) на вибір замовника.

Кольори пластику HPL: Жасмін, Бук, Дуб Молочний, Ліловий, на вибір замовника.

3) Стінка універсальна 3410х410х1885мм складається із:

- елемент №1, габаритні розміри: 410х410х1304 мм, кутовий;

- елемент №2, габаритні розміри: 600х410х1594 мм, шафа напівзакрита 2-дверна;

- елемент №3 габаритні розміри: 600х410х1303 мм, стелаж з 6-ма шухлядами повного висування;

- елемент №4, габаритні розміри: 600х410х1885 мм, шафа напівзакрита 4-дверна;

- елемент №6, габаритні розміри: 600х410х1594 мм, стелаж відкритий з 10-ма комірками;

- елемент №7, габаритні розміри: 600х410х1012 мм, стелаж відкритий з 2-ма поличками (3 ніші);

- елемент під лотки, габаритні розміри: 357х410х810 мм.

Виготовлена з ламінованої ДСП: корпус 16 мм, фасад 18 мм. Задня стінка виготовлена з білої ламінованої ДВП товщиною 3 мм.

Оклейка: ПВХ жовтого кольору товщиною 1 мм. В стінці використовується якісна фурнітура і комплектуючі, що спрощує процес збирання й розбирання меблів, а також дозволяє проводити його багаторазово і без ушкодження кріпильних елементів. Кріпильні вироби мають захисне декоративне покриття.

Елемент під лотки комплектується лотками Gratnells: №1 (1шт.) розміром 312х377х75 мм та №2 (3шт.) розміром 312х377х150 мм, які кріпляться пластиковими направляючими. Розміри лотків можуть мати відхилення до 6% від вказаного розміру.

Пластикові направляючі мають бути спеціальної форми для пластикового лотка, щоб унеможливити його перевертання та випадання. Пластикові направляючі мають містити спеціальні фіксаційні втулочні кріплення (аналог поліцетримача) на своїй основі для можливості їх монтажу без гвинтів чи саморізів для легкої зміни їх положення в каркасі ДСП та адаптації різних розмірів лотків.

Колір корпусу: бук, колір фасаду: жовтий/лайм.

Колір корпусу: дуб молочний, колір фасаду: жасмін/лаванда

На вибір замовника Колір лотків: жовтий.

Очікувана вартість передбачена, виходячи з державної субвенції НУШ та залишків освітньої субвенції. Ґрунтується на всіх фактичних складових ціни та включає в себе вартість ціни на товар, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар.

Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі з урахуванням роз’яснення Мінекономіки Щодо розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі № 3301-04/34980-06 від 20.08.2019 р. та Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, Щодо передумов здійснення закупівель № 3304-04/55366-06 від 10.09.2020р. здійснювався замовником шляхом моніторингу середньоринкових цін, актуальних на момент моніторингу. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації про ціни товарів, що містить в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронному каталозі, в електронній системі закупівель «ProZorro» щодо анологічних закупівель, проводились ринкові консультації.

 

15

ДК 021:2015: 39160000-1 «Шкільні меблі» (Комплекти столів дитячих, Стільці дитячі фанерні, Ліжка дитячі 3-х ярусні, Шафи 4-дверні для роздягальні з лавкою)

UA-2021-09-02-002007-b

Товар має відповідати наступним вимогам:

1) Комеплект столів дитячих (6 шт) з полицею ростова група №1.

Габаритні розміри одного столика: 600х550х460 мм. Стіл виготовляється з ламінованого ДСП товщиною 16 мм. Кромкується крайковою стрічкою ПВХ - 1 мм та 0,5 мм кольору "бук" та "алюміній". Комбінації кольорів: бук/жовтий, бук/червоний, бук/лайм.

2) Комеплект столів дитячих (6 шт) з полицею ростова група №2

Габаритні розміри: 600х550х520 мм. Стіл виготовляється з ламінованого ДСП товщиною 16 мм. Кромкується крайковою стрічкою ПВХ - 1 мм та 0,5 мм кольору "бук" та "алюміній". Комбінації кольорів: бук/жовтий, бук/червоний, бук/лайм.

3) Комеплект столів дитячих (6 шт) з полицею ростова група №3

Габаритні розміри: 600х550х580 мм. Стіл виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 16 мм. Кромкується крайковою стрічкою ПВХ - 1 мм та 0,5 мм кольору "бук" та "алюміній". Комбінації кольорів: бук/жовтий, бук/червоний, бук/лайм.

4) Стілець дитячий фанерний, спинка та сидіння фарбовані, ростова група №1

Габаритні розміри: 260х293х516мм. Висота сидіння: Н-260 мм. Спинка та сидіння виготовляється із гнуто-клеєної фанери товщиною 8 мм. Фанера покрита кольоровим акриловим лаком на водній основі. Ніжки та царги стільця виготовлені з шліфованої фанери товщиною 12 мм. Стілець доставляється в розібраному вигляді разом з комплектом кріпильних виробів (єврогвинти, шурупи, заглушки). Колір спинки та сидіння: жовтий, зелений, червоний.

5) Стілець дитячий фанерний, спинка та сидіння фарбовані, ростова група №2

Габаритні розміри: 290х343х567мм. Висота сидіння: Н-300 мм. Спинка та сидіння виготовляється із гнуто-клеєної фанери товщиною 8 мм. Фанера покрита кольоровим акриловим лаком на водній основі. Ніжки та царги стільця виготовлені з шліфованої фанери товщиною 12 мм. Стілець доставляється в розібраному вигляді разом з комплектом кріпильних виробів (єврогвинти, шурупи, заглушки). Колір спинки та сидіння: жовтий, зелений, червоний.

6) Стілець дитячий фанерний, спинка та сидіння фарбовані, ростова група №3

Габаритні розміри: 310х355х642 мм. Висота сидіння: Н-340 мм. Спинка та сидіння виготовляється із гнуто-клеєної фанери товщиною 8 мм. Фанера покривається кольоровим акриловим лаком на водній основі. Ніжки та царги стільця виготовляються з шліфованої фанери товщиною 15 мм. Стілець доставляється в розібраному вигляді разом з комплектом кріпильних виробів (єврогвинти, шурупи, заглушки). Колір спинки та сидіння: жовтий, зелений, червоний.

7) Ліжко дитяче 3-х ярусне без матрацу

Габаритні розміри: 1491х649(1848)х868 мм. Матеріал - ДСП ламінована, товщина 16 мм. Фасад оклеєний крайковою стрічкою ПВХ - 1 мм. Боковини заокруглені. Внутрішнє наповнення - фанера 7 мм. Колір ДСП: жовтий/лайм.

8) Шафа 4-дверна для роздягальні з фотодруком, з лавкою

Габаритні розміри: 1240х350х1610 мм. Матеріал: корпус, полиці, стійки - ДСП ламінована, товщина 16 мм. Задня стінка - ДВП ламінована біла 3 мм, фасад оклеєний крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм; інші частини шафи оклеєнї крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм, кольору "алюміній". Лавка висувна. Гачки для меблів хромовані малі. Дверцята заокруглені зверху, з вирізом. Заокруглені кути. Фотодрук здійснюється на плиті ДСП із застосуванням спеціальних чорнил, які затвердівають під дією випромінювання спеціальних ультрафіолетових ламп. Також застосовується технологія покриття лаком самого малюнку для збільшення стійкості до зовнішніх пошкоджень, стирання та вологого прибирання. Комбінації кольорів: лайм/жовтий/крем.

9) Шафа 4-дверна для роздягальні з фотодруком, з лавкою

Габаритні розміри: 1240х350х1610 мм. Матеріал: корпус, полиці, стійки - ДСП ламінована, товщина 16 мм. Задня стінка - ДВП ламінована біла 3 мм, фасад оклеєний крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм; інші частини шафи оклеєнї крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм, кольору "алюміній". Лавка висувна. Гачки для меблів хромовані малі. Дверцята заокруглені зверху, з вирізом. Заокруглені кути. Фотодрук здійснюється на плиті ДСП із застосуванням спеціальних чорнил, які затвердівають під дією випромінювання спеціальних ультрафіолетових ламп. Також застосовується технологія покриття лаком самого малюнку для збільшення стійкості до зовнішніх пошкоджень, стирання та вологого прибирання. Комбінації кольорів: синій/жовтий/крем.

Очікувана вартість передбачена, виходячи з державної субвенції. Ґрунтується на всіх фактичних складових ціни та включає в себе вартість ціни на товар, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар.

Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі з урахуванням роз’яснення Мінекономіки Щодо розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі № 3301-04/34980-06 від 20.08.2019 р. та Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, Щодо передумов здійснення закупівель № 3304-04/55366-06 від 10.09.2020р. здійснювався замовником шляхом моніторингу середньоринкових цін, актуальних на момент моніторингу. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації про ціни товарів, що містить в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронному каталозі, в електронній системі закупівель «ProZorro» щодо анологічних закупівель, проводились ринкові консультації.

 

 

 

16

Комплекти мультимедійного обладнання (Код ДК 021: 2015 - 32320000-2 — Телевізійне й аудіовізуальне обладнання) (Код ДК 021: 2015 - 32320000-2 — Телевізійне й аудіовізуальне обладнання)

UA-2021-09-14-003162-a

Комплект мультимедійного обладнання у складі:

1) Інтерактивна дошка

Дошка прямої проекції з настінним кріпленням;

Поверхня: Керамічна/XPS, високоміцна, зносостійка, з можливістю писати сухостираємими маркерами

Габаритні розміри дошки повинні бути не більше: — 1721 мм х 1241 мм х 38 мм

Матеріал рамки — пластик;

Розмір активної поверхні — не менше 1606 мм х 1126 мм

Мінімальний розмір інтерактивного проекційного зображення активної поверхні дошки – не менше ніж діагональ 77” ( у тому числі гарячі клавіші) при співвідношенні сторін 4:3; Дошка повинна забезпечувати можливість управління контентом безпосередньо за допомогою дотиків пальців руки, маркера (не допускається використання електронних маркерів), або іншого непрозорого предмета;

Дотикова технологія дошки повинна підтримувати: не менше 10-ти одночасних дотиків, стандартні функції миші, принаймні лівої та правої кнопок миші у точці дотику до активної поверхні; функцію multi-touch;

Наявність гарячих клавіш — по 18 шт. з лівого та правого боків з маркуванням українською мовою

Роздільна здатність позиціонування дотику – не менше ніж 32768 х 32768 точок; Швидкість курсора (не менше) 300 пікселей/сек.;

Технологія — Інфрачервона (підтримуються дотики пальцем, маркером і будь-яким непрозорим об’єктом)

Тип інтерфейсу – USB;

Довжина інтерфейсного кабелю – не менша, ніж необхідна для підключення пристрою до персонального комп’ютера вчителя у місці його встановлення; інтерактивна дошка — 1 шт., маркери — 3 шт., комплект настінного кріплення — 1 шт., кабель Universal Serial Bus USB 5 м — 1 шт. керівництво користувача — 1 шт., диск з програмним забезпеченням — 1 шт. Гарантія на інтерактивну дошку не менше 36 міс.

До комплекту поставки інтерактивної дошки повинно входити базове програмне забезпечення та додаткове програмне забезпечення з розширеними функціями (обов’язково зазначити назву обох програмних забезпечень) від виробника інтерактивних дошок (надати посилання на сайт) та сумісне с запропонованою моделлю, що має безстроковий термін використання без обмеження функціоналу та з безстроковим терміном оновлення, призначене для створення інтерактивних уроків та завдань.

Базове програмне забезпечення для інтерактивної дошки та мультимедійного проектора:

- для створення, перегляду та програвання інтерактивного навчального контенту;

- сумісне з операційною системою комп’ютера вчителя;

- підтримує імпорт створених файлів різних форматів;

- є можливість змінювати об’єкт (рухати, клонувати, перевертати, змінювати розмір, блокувати, редагувати, робити прозорим) за допомогою стандартних засобів програмного забезпечення;

- інструмент запису екрана повинен мати можливість записати (зберегти) весь робочий стіл, обрану зону, або обране вікно;

- підтримує українську мову;

- має функцію автоматичного оновлення.

Програмне забезпечення з розширеним функціоналом для створення інтерактивних уроків яке містить 72 та більше різноманітних сервісів серед яких:

- Сервіс для гейміфікації уроків, який дозволяє створювати власних фентезі-персонажів, які відповідають класам героїв у онлайн іграх – чарівник, друїд, воїн, лікар та інші. Кожен персонаж має власний характер, особливі здібності та навички, що можуть прогресувати з підвищенням ігрових рівнів. Розвиток персонажу відкриває нові вміння, що впливає на реальні переваги учня у школі.

- Інтерактивний симулятор для впровадження та розвитку STEM – освіту у школі;

- Інтерактивний сервіс для створення коміксів;

- Інтерактивний сервіс для вивчення англійської мови з комплексним підходом.

Сервіс повинен мати тексти англійською мовою з можливістю миттєвого перекладу незнайомого слова, відеоматеріалу з субтитрами та можливістю формувати список для домашнього вивчення слів.

Інтерактивний сервіс для створення 3D об’єктів який дозволяє:

- розрізати фото на n рівних частин;

- об’єднати дві картинки в одну;

- зробити фото у формі різних фігур;

- додати текст на фото з багатьма графічними налаштуваннями;

- створити тематичний календар;

- замінити фон на прозорий (зображення із прозорим фоном можна додати до будь-якого іншого без додаткових маніпуляцій та зміни загального фону);

- зробити 3-D зображення;

- перетворити 3-D зображення в 2-D;

- створити анімацію;

- збільшити текстуру для подальшої її зміни; розпізнати текст на зображенні;

- зробити скріншот сторінки;

- сконвертувати web-сторінку в pdf-документ;

- визначити головні кольори зображення;

- автоматичне змішування двох вибраних кольорів і відображення отриманого кольору;

- створення фотоколажу із декількох зображень з додатковими налаштуваннями;

- створити мотиватори та демотиватори;

- створити та прочитати QR-код;

- та ще 10 функцій роботи із зображеннями.

Інтерактивний музичний сервіс що дозволяє записувати мелодії у нотному вигляді, зберігати композиції, відкривати та прослуховувати раніше створені музні твори. Інтерактивний сервіс по створенню часової стрічки для простішого запам’ятовування різноманітних дат з можливістю додавати:

- подію;

- період часу;

- частку (зображена шкала з відсотками);

- статистичні дані (таблиці, графіки, діаграми);

- дані зі світової статистики;

- згрупувати інформіцію за категоріями;

- прикріпити дані з Google додатків (календар, таблиці);

- інструменти для людей, які працюють з аналітикою пошукових систем.

2) Мультимедійний проектор

Від всесвітньо відомого виробника: Epson, NEC, Panasonic, Acer, Optoma, Viewsonic. (Vivitek не розглядається)

Мультимедійний проектор з короткофокусним об’єктивом:

- Світловий потік не менше 3700 ANSI люменів;

- Роздільна здатність проектора повинна бути не менше XGA, 1024 × 768 пікселів, або WXGA, 1280 × 800 пікселів;

- Ресурс роботи лампи не менше 6000 годин у стандартному режимі;

- в ЕКО+ режимі не менше 15000 годин Відстань від об’єктива проєктора до площини проекції не більше 1 м;

- Проекційне співвідношення не більше 0.617:1 Корекція трапеції не менше +/-40°

Акустична система вбудована в проєктор: потужність не менше ніж 10 Вт 5

Порти не менше 1 x HDMI, 2 x VGA, 1 x Compositevideo, 2 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A, 1 x RS232

Гарантія на проєктор не менше 3 років;

Гарантія на лампу проєктора не менше 1 року або 1000 годин в робочому режимі Комплект кріплення:

- Настінні кріплення, кабелі необхідні для підключення та інсталяції інтерактивного комплексу.

- Довжина кабелю HDMI та живлення - не менша, ніж необхідна для підключення пристрою до ПК педагогічного працівника у місці його встановлення;

Комплект телевізора

1) Телевізор

Діагональ екрану не менше 32"

Підтримка Smart TV

Форма екрану – плоский

Роздільна здатність не менше 1366х768 HD

Формат екрану не менше 16:9

Підтримка HDR

Процесор не гірше – чотирьох ядерний

Підтримка Wi-fi Операційна система не гірша за Tizen

Технології та режими зображення не гірші:

- Підтримка HDR контенту

- Контрастність Mega Contrast

- Режим "Кіно"

- Ігровий режим

- Технологія Motion Rate 50

- Функція Micro Dimming Pro

- Технологія Contrast Enhancer

- Підтримка режиму Natural Mode Picture Quality Index 900

- Технологія PurColor Функція Ultra Clean View

Технологія Digital Clean View Галерея Smart і інтернет-функції:

- Панель On TV (Гід телепередач),

- Передача потокового відео на смартфон (Smart View), ConnectShare, HbbTV, Smart TV, SmartThings,

- Автоматичний пошук каналів,

- Галерея,

- Електронний телегід,

- Інтернет-браузер,

- Технологія Anynet + Роз’єми не менше ніж 2х HDMI; 1хUSB;

- 1хLAN(Ethernet);

- 1x S/PDIF (цифровий);

- 1x Композитный / AV;

Тип тюнера: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Звукова система: Dolby Digital Plus, Multiroom Link;

Потужність звуку не менше 2 канали, загальна потужність 10 Вт.

Клас енергоспоживання не гірше ніж А++

Споживана потужність не гірше 60Вт.

В комплект постачання повинно входити:

- Пульт ДУ: TM1240A Батарейки (для пульта ДУ)

- Посібник користувача

- Мережевий кабель

- В комплект входить: настінне кріплення для моніторів і телевізорів з діагоналлю екрану від 19 до 43 дюймів сумісних з телевізором;

- кабель HDMI-HDMI 10м.

Доставка товарів, завантажувально-розвантажувальні роботи та монтаж обладнання здійснюється за рахунок постачальника, учасник несе повну відповідальність за свій товар, до моменту поставки його замовнику, про що учасник надає гарантійний лист.

Очікувана вартість передбачена, виходячи з субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2021 році. Ґрунтується на всіх фактичних складових ціни та включає в себе вартість ціни на товар, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар.

Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі з урахуванням роз’яснення Мінекономіки Щодо розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі № 3301-04/34980-06 від 20.08.2019 р. та Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, Щодо передумов здійснення закупівель № 3304-04/55366-06 від 10.09.2020р. здійснювався замовником шляхом моніторингу середньоринкових цін, актуальних на момент моніторингу. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації про ціни товарів, що містить в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронному каталозі, в електронній системі закупівель «ProZorro» щодо анологічних закупівель, проводились ринкові консультації.

 

 

17

Деревина дров`яна непромислового використання 1 групи (Код ДК 021:2015 (CPV:2008) - 03410000-7 - Деревина)

UA-2021-09-15-006458-c

У зв’язку з достроковим розірванням договору з постачальником «Фізична особа-підприємець Луговий Сергій Васильович», було прийняте рішення провести процедуру відкритих торгів по закупівлі Деревина дров`яна непромислового використання 1 групи.

Зазначений предмет закупівлі відповідає діючим на цю продукцію ТУУ16.1-00994207-005:2018. Учасник зобов’язаній у своїй пропозиції надати документи про якість (сертифікат відповідності, сертифікат/паспорт якості, декларація про відповідність, або інший подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами), які повинні бути оформлені відповідно до вимог законодавства України.

Деревина дров`яна непромислового використання І групи (дуб, граб, ясен, акація, бук).

В дровах не допускається зовнішня трухлява гниль. Дрова повинні бути очищені від сучків. Висота залишившихся сучків не повинна перевищувати 30 мм. Дрова можуть бути як в корі, так і без кори. Дрова приймаються партіями. Дрова твердолистяних порід (бук, дуб, граб, акація, ясен) довжина – 100 см (Допустиме відхилення по довжині + 0,05 м), товщина від 5 до 24 см, допускається наявність кори не більше 5% на 1 м. куб., вологість не більше 50%, якість яких відповідає ТУ У16.1-00994207-005:2018 або еквівалент.

До ціни пропозиції включаються наступні витрати:

- податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством;

- витрати на поставку товару до місця поставки (передачі) товару.

- навантаження, розвантаження;

- інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством.

До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору.

Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

Поставка (передача) товару здійснюється транспортом учасника-переможця згідно наданих заявок замовником по графіку (при необхідності, замовник може вимагати поставку дрібними партіями.

Строк (термін) поставки (передачі) товару: до 30.10.2021 р.

Учасник-переможець повинен забезпечити поставку товару, якість якого відповідає вимогам стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду. Розвантаження має здійснюватися працівниками учасника-переможця.

Місце поставки товарів заклади загальної середньої та дошкільної освіти замовника.

 

Очікувана вартість передбачена кошторисом на 2021 рік, ґрунтується на всіх фактичних складових ціни та включає в себе вартість ціни на товар, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар.

Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі з урахуванням роз’яснення Мінекономіки Щодо розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі № 3301-04/34980-06 від 20.08.2019 р. та Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, Щодо передумов здійснення закупівель № 3304-04/55366-06 від 10.09.2020р. здійснювався замовником шляхом моніторингу середньоринкових цін на деревину, актуальних на момент моніторингу. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації про ціни товарів, що містить в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах поствчальників, в електронному каталозі, в електронній системі закупівель «ProZorro» щодо анологічних закупівель, проводились ринкові консультації.

 

18

Сухарі, печиво та кондитерські вироби

ДК 021:2015: 15820000-2 - Сухарі та печиво; пресерви з хлібобулочних і кондитерських виробів

UA-2021-09-23-007023-b

Згідно ДСТУ 4033-2001

Вафлі «Артек» або еквівалент Смак та запах: властиві даній назві вафель,

без сторонніх присмаків і запахів. Зовнішній вигляд: поверхня з чітким

малюнком, з рівним обрізом, без підтікань, вафлі повинні мати однаковий

розмір та правильну

форму, встановлену для цієї назви рецептурою. Якість начинки: вафельний

лист щільно прилягає до начинки.

Очікувана вартість передбачена кошторисом на 2021 рік, ґрунтується на всіх фактичних складових ціни та включає в себе вартість ціни на товар, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар.

Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі з урахуванням роз’яснення Мінекономіки Щодо розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі № 3301-04/34980-06 від 20.08.2019 р. та Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, Щодо передумов здійснення закупівель № 3304-04/55366-06 від 10.09.2020р. здійснювався замовником шляхом моніторингу середньоринкових цін на деревину, актуальних на момент моніторингу. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації про ціни товарів, що містить в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах поствчальників, в електронному каталозі, в електронній системі закупівель «ProZorro» щодо анологічних закупівель, проводились ринкові консультації.

 

19

Комплекти мультимедійного обладнання, комплекти телевізорів

(Код ДК 021: 2015 - 32320000-2 — Телевізійне й аудіовізуальне обладнання)

UA-2021-10-01-001109-c

Комплект мультимедійного обладнання у складі:

1) Інтерактивна дошка

Дошка прямої проекції з настінним кріпленням;

Поверхня: Керамічна/XPS, високоміцна, зносостійка, з можливістю писати сухостираємими маркерами

Габаритні розміри дошки повинні бути не більше: — 1721 мм х 1241 мм х 38 мм

Матеріал рамки — пластик;

Розмір активної поверхні — не менше 1606 мм х 1126 мм

Мінімальний розмір інтерактивного проекційного зображення активної поверхні дошки – не менше ніж діагональ 77” ( у тому числі гарячі клавіші) при співвідношенні сторін 4:3; Дошка повинна забезпечувати можливість управління контентом безпосередньо за допомогою дотиків пальців руки, маркера (не допускається використання електронних маркерів), або іншого непрозорого предмета;

Дотикова технологія дошки повинна підтримувати: не менше 10-ти одночасних дотиків, стандартні функції миші, принаймні лівої та правої кнопок миші у точці дотику до активної поверхні; функцію multi-touch;

Наявність гарячих клавіш — по 18 шт. з лівого та правого боків з маркуванням українською мовою

Роздільна здатність позиціонування дотику – не менше ніж 32768 х 32768 точок; Швидкість курсора (не менше) 300 пікселей/сек.;

Технологія — Інфрачервона (підтримуються дотики пальцем, маркером і будь-яким непрозорим об’єктом)

Тип інтерфейсу – USB;

Довжина інтерфейсного кабелю – не менша, ніж необхідна для підключення пристрою до персонального комп’ютера вчителя у місці його встановлення; інтерактивна дошка — 1 шт., маркери — 3 шт., комплект настінного кріплення — 1 шт., кабель Universal Serial Bus USB 5 м — 1 шт. керівництво користувача — 1 шт., диск з програмним забезпеченням — 1 шт. Гарантія на інтерактивну дошку не менше 36 міс.

До комплекту поставки інтерактивної дошки повинно входити базове програмне забезпечення та додаткове програмне забезпечення з розширеними функціями (обов’язково зазначити назву обох програмних забезпечень) від виробника інтерактивних дошок (надати посилання на сайт) та сумісне с запропонованою моделлю, що має безстроковий термін використання без обмеження функціоналу та з безстроковим терміном оновлення, призначене для створення інтерактивних уроків та завдань.

Базове програмне забезпечення для інтерактивної дошки та мультимедійного проектора:

- для створення, перегляду та програвання інтерактивного навчального контенту;

- сумісне з операційною системою комп’ютера вчителя;

- підтримує імпорт створених файлів різних форматів;

- є можливість змінювати об’єкт (рухати, клонувати, перевертати, змінювати розмір, блокувати, редагувати, робити прозорим) за допомогою стандартних засобів програмного забезпечення;

- інструмент запису екрана повинен мати можливість записати (зберегти) весь робочий стіл, обрану зону, або обране вікно;

- підтримує українську мову;

- має функцію автоматичного оновлення.

Програмне забезпечення з розширеним функціоналом для створення інтерактивних уроків яке містить 72 та більше різноманітних сервісів серед яких:

- Сервіс для гейміфікації уроків, який дозволяє створювати власних фентезі-персонажів, які відповідають класам героїв у онлайн іграх – чарівник, друїд, воїн, лікар та інші. Кожен персонаж має власний характер, особливі здібності та навички, що можуть прогресувати з підвищенням ігрових рівнів. Розвиток персонажу відкриває нові вміння, що впливає на реальні переваги учня у школі.

- Інтерактивний симулятор для впровадження та розвитку STEM – освіту у школі;

- Інтерактивний сервіс для створення коміксів;

- Інтерактивний сервіс для вивчення англійської мови з комплексним підходом.

Сервіс повинен мати тексти англійською мовою з можливістю миттєвого перекладу незнайомого слова, відеоматеріалу з субтитрами та можливістю формувати список для домашнього вивчення слів.

Інтерактивний сервіс для створення 3D об’єктів який дозволяє:

- розрізати фото на n рівних частин;

- об’єднати дві картинки в одну;

- зробити фото у формі різних фігур;

- додати текст на фото з багатьма графічними налаштуваннями;

- створити тематичний календар;

- замінити фон на прозорий (зображення із прозорим фоном можна додати до будь-якого іншого без додаткових маніпуляцій та зміни загального фону);

- зробити 3-D зображення;

- перетворити 3-D зображення в 2-D;

- створити анімацію;

- збільшити текстуру для подальшої її зміни; розпізнати текст на зображенні;

- зробити скріншот сторінки;

- сконвертувати web-сторінку в pdf-документ;

- визначити головні кольори зображення;

- автоматичне змішування двох вибраних кольорів і відображення отриманого кольору;

- створення фотоколажу із декількох зображень з додатковими налаштуваннями;

- створити мотиватори та демотиватори;

- створити та прочитати QR-код;

- та ще 10 функцій роботи із зображеннями.

Інтерактивний музичний сервіс що дозволяє записувати мелодії у нотному вигляді, зберігати композиції, відкривати та прослуховувати раніше створені музні твори. Інтерактивний сервіс по створенню часової стрічки для простішого запам’ятовування різноманітних дат з можливістю додавати:

- подію;

- період часу;

- частку (зображена шкала з відсотками);

- статистичні дані (таблиці, графіки, діаграми);

- дані зі світової статистики;

- згрупувати інформіцію за категоріями;

- прикріпити дані з Google додатків (календар, таблиці);

- інструменти для людей, які працюють з аналітикою пошукових систем.

2) Мультимедійний проектор

Від всесвітньо відомого виробника: Epson, NEC, Panasonic, Acer, Optoma, Viewsonic. (Vivitek не розглядається)

Мультимедійний проектор з короткофокусним об’єктивом:

- Світловий потік не менше 3700 ANSI люменів;

- Роздільна здатність проектора повинна бути не менше XGA, 1024 × 768 пікселів, або WXGA, 1280 × 800 пікселів;

- Ресурс роботи лампи не менше 6000 годин у стандартному режимі;

- в ЕКО+ режимі не менше 15000 годин Відстань від об’єктива проєктора до площини проекції не більше 1 м;

- Проекційне співвідношення не більше 0.617:1 Корекція трапеції не менше +/-40°

Акустична система вбудована в проєктор: потужність не менше ніж 10 Вт 5

Порти не менше 1 x HDMI, 2 x VGA, 1 x Compositevideo, 2 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A, 1 x RS232

Гарантія на проєктор не менше 3 років;

Гарантія на лампу проєктора не менше 1 року або 1000 годин в робочому режимі Комплект кріплення:

- Настінні кріплення, кабелі необхідні для підключення та інсталяції інтерактивного комплексу.

- Довжина кабелю HDMI та живлення - не менша, ніж необхідна для підключення пристрою до ПК педагогічного працівника у місці його встановлення;

Комплект телевізора

1) Телевізор

Діагональ екрану не менше 32"

Підтримка Smart TV

Форма екрану – плоский

Роздільна здатність не менше 1366х768 HD

Формат екрану не менше 16:9

Підтримка HDR

Процесор не гірше – чотирьох ядерний

Підтримка Wi-fi Операційна система не гірша за Tizen

Технології та режими зображення не гірші:

- Підтримка HDR контенту

- Контрастність Mega Contrast

- Режим "Кіно"

- Ігровий режим

- Технологія Motion Rate 50

- Функція Micro Dimming Pro

- Технологія Contrast Enhancer

- Підтримка режиму Natural Mode Picture Quality Index 900

- Технологія PurColor Функція Ultra Clean View

Технологія Digital Clean View Галерея Smart і інтернет-функції:

- Панель On TV (Гід телепередач),

- Передача потокового відео на смартфон (Smart View), ConnectShare, HbbTV, Smart TV, SmartThings,

- Автоматичний пошук каналів,

- Галерея,

- Електронний телегід,

- Інтернет-браузер,

- Технологія Anynet + Роз’єми не менше ніж 2х HDMI; 1хUSB;

- 1хLAN(Ethernet);

- 1x S/PDIF (цифровий);

- 1x Композитный / AV;

Тип тюнера: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Звукова система: Dolby Digital Plus, Multiroom Link;

Потужність звуку не менше 2 канали, загальна потужність 10 Вт.

Клас енергоспоживання не гірше ніж А++

Споживана потужність не гірше 60Вт.

В комплект постачання повинно входити:

- Пульт ДУ: TM1240A Батарейки (для пульта ДУ)

- Посібник користувача

- Мережевий кабель

- В комплект входить: настінне кріплення для моніторів і телевізорів з діагоналлю екрану від 19 до 43 дюймів сумісних з телевізором;

- кабель HDMI-HDMI 10м.

Доставка товарів, завантажувально-розвантажувальні роботи та монтаж обладнання здійснюється за рахунок постачальника, учасник несе повну відповідальність за свій товар, до моменту поставки його замовнику, про що учасник надає гарантійний лист.

 

Очікувана вартість передбачена кошторисом на 2021 рік, ґрунтується на всіх фактичних складових ціни та включає в себе вартість ціни на товар, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар.

Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі з урахуванням роз’яснення Мінекономіки Щодо розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі № 3301-04/34980-06 від 20.08.2019 р. та Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, Щодо передумов здійснення закупівель № 3304-04/55366-06 від 10.09.2020р. здійснювався замовником шляхом моніторингу середньоринкових цін, актуальних на момент моніторингу. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації про ціни товарів, що містить в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронному каталозі, в електронній системі закупівель «ProZorro» щодо анологічних закупівель, проводились ринкові консультації.

 

20

Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації (підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої освіти)

UA-2021-10-04-000624-b

Послуги підвищення кваліфікації педагогічних працівників надаються згідно:

- статті 78 Закону України «Про освіту»;

- статті 51 Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

- постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р. № 1133.

Місце надання послуг: м. Вінниця ( у разі очного навчання)

Термін надання послуг: жовтень - грудень 2021 року.

Вимоги до закладу – надавача освітніх послуг:

1. Наявність ліцензії Міністерства освіти і науки України на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, яка має бути дійсна на весь період навчання.

2. Варіативність підвищення кваліфікації педагогічних працівників: навчання за різними формами (очна-offline/online, з відривом та без відриву від виробництва,стажування за фахом) з використанням дистанційних технологій та онлайн-формату в синхронному та асинхронному режимах.

3. Мобільність переходу з однієї форми навчання на іншу при встановленні «червоного» рівня епідемічної безпеки.

4. Організація освітнього процесу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників за програмами, які забезпечують розвиток професійних та загальних компетентностей педагогів усіх категорій та сприяють їх особистісному зростанню.

5. Організація корпоративного навчання за запитами педагогічних колективів закладів освіти.

6. Забезпечення проведення навчання на курсах підвищення кваліфікації висококваліфікованими викладачами суб’єкту підвищення кваліфікації, тренерами, які володіють методиками згідно з концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти Нової української школи, супервізорами, експертами для проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти.

7. Наявність у суб’єкта підвищення кваліфікації обладнаних сучасних аудиторій, тренінгових центрів, лабораторій STEMосвіти, Нової української школи, сенсорної кімнати для ознайомлення з технологіями роботи в інклюзивному освітньому середовищі,що сприятимуть забезпеченню якісного освітнього процесу.

Очікувана вартість передбачена, виходячи з субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2021 році.

 

 

21

Ноутбуки (код ДК 021-2015 30210000-4 - Машини для обробки даних)

UA-2021-10-06-002950-c

Ноутбук: Від всесвітньо відомого виробника: ASUS, DELL, HP, Lenovo, MSI

Гарантійний термін: 12 місяців. Корпус: форм-фактор - мобільний комп’ютер з клавіатурою (ноутбук).

Діагональ: 15,6” Дисплей: Роздільна здатність не менше ніж: Full HD (1920х1080)

Тип матриці – IPS. Wide Viewing Angles (WVA) - Матриця з широкими кутами огляду. Покриття: антиблікове (матове). Процесор (CPU): Intel Core i3 не нижче 10-го покоління, або AMD Ryzen5 5ххх серії.

Кількість ядер не менше ніж: 2 шт. Кількість потоків не менше: 4 шт. Базова тактова частота роботи: не менше ніж 2.1GHz.

Максимальна тактова частота роботи: не менше ніж 4,1 GHz. Кеш пам’ять: L3 не менше: 4 MB Відеокарта (GPU): дискретний або інтегрований; апаратна підтримка DirectX - не нижче версії 12.X (де X - цифра від 0 до 9); апаратна підтримка OpenGL - не нижче версії 4.X (де X - цифра від 0 до 9) Максимальна частота роботи GPU, не менше ніж: 1 GHz.

Підтримка виводу: 4К 60Hz. Оперативна пам’ять (ОЗП): Тип пам’яті: DDR4 з підтримкою роботи у режимі Dual-Channel. Об’єм встановленої пам’яті не менше ніж: 8GB.

Один слот повинен бути вільним. Накопичувач: Типу SSD не менше ніж: 128GB Інтерфейс підключення не гірше ніж: M.2 NVMe (PCIe)

Порти вводувиводу не менше ніж (без використання перехідників): 2 шт. х USB 3.2 Type A 1 шт. х USB 3.2 Type C - з можливістю роботи у режимі Dock port та можливістю роботи у режимі Display Port. 1 шт. х USB 2.0 Type A 1 шт. x HDMI 1 шт. x RJ-45 (LAN), Gigabit. 1 шт. x Audio Jack 3.5mm. (комбінований) 12

1 шт. х Card Reader (карт-рідер). Клавіатура: Повнорозмірна (з цифровим блоком) та підсвіткою, інтегрована у корпус, латинсько-кирилична, з нанесеними літерами латинського (US International) та українського алфавітів. звуковий адаптер: інтегрований; інтегровані мікрофон та динаміки Інше: Наявність Wi-Fi 802.11(ас) Dual Band (2x2) Наявність вбудованого Bluetooth 5.0 Наявність вбудованої Web-Cam. Роздільна здатність якої не менше ніж: 1280х720. Блок живлення для ноутбука: Потужність: не менше ніж 65W. Батарея: 4 Сell (4 елементна). Ємністю не менше ніж 50Втгод. Операційна система: Попередньо встановлена виробником ноутбука ліцензійна операційна система (ОС) Windows 10 PRO Ukrainian, з безкоштовними оновленнями Microsoft. З підтримкою роботи у локальній обчислювальній мережі з доменною організацією та україномовним інтерфейсом. Пристрій повинен мати етикетку справжнього програмного забезпечення Microsoft (Genuine Microsoft Label (GML) – наклейка, розміщена на нових комп’ютерах міжнародних виробників та локальних прямих ОЕМ партнерів, які містять попередньо інстальовану копію операційної системи Windows. Розміщується зазвичай на задній або нижній панелі пристрою, вона не містить ключ продукту, але захищена фарбою, що змінює колір залежно від куту зору; Антивірус: попередньо встановлений антивірусний захист із здатністю виявлення та знешкодження мережевих загроз, наявністю превентивних технологій, які забезпечують виявлення невідомих загроз; термін дії ліцензії не менше ніж 5 років. Пакет програмних засобів офісного призначення: з україномовним інтерфейсом, сумісний з обраною ОС, що підтримує роботу з основними файловими форматами (DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, HTML).Термін дії ліцензії необмежений. Маніпулятор типу "миша" технологія - оптична; Форма корпусу: симетрична (для лівші та правші) тип підключення: USB-інтерфейс; кількість кнопок: не менше ніж три (ліва, права, колесо-кнопка для скролінгу). Можливість перевірки статусу гарантії на офіційному сайті виробника ноутбука по серійному номеру. Учасник повинен надати пряме посилання на сайт виробника.

Очікувана вартість передбачена, виходячи з субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2021 році.

 

 

22

Деревина дров`яна непромислового використання 1 групи (Код ДК 021:2015 (CPV:2008) - 03410000-7 - Деревина)

UA-2021-10-19-003251-a

У зв’язку з тим, що процедура відкритих торгів, по закупівлі Деревини дров`яної непромислового використання 1 групи (Код ДК 021:2015 (CPV:2008) - 03410000-7 - Деревина), не відбулася, було прийняте рішення повторно провести цю процедуру.

Термін постачання — з дати укладання договору по 31.12.2021 р.

Зазначений предмет закупівлі відповідає діючим на цю продукцію ТУУ16.1-00994207-005:2018. Учасник зобов’язаній у своїй пропозиції надати документи про якість (сертифікат відповідності, сертифікат/паспорт якості, декларація про відповідність, або інший подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами), які  повинні бути оформлені відповідно до вимог законодавства України.

Деревина дров`яна непромислового використання І групи (дуб, граб, ясен, акація, бук).

В дровах не допускається зовнішня трухлява гниль. Дрова повинні бути очищені від сучків. Висота залишившихся сучків не повинна перевищувати 30 мм. Дрова можуть бути як в корі, так і без кори. Дрова приймаються партіями. Дрова твердолистяних порід (бук, дуб, граб, акація, ясен) довжина – 100 см (Допустиме відхилення по довжині + 0,05 м), товщина від 5 до 24 см, допускається наявність кори не більше 5% на 1 м. куб., вологість не більше 50%, якість яких відповідає ТУ У16.1-00994207-005:2018 або еквівалент.

До ціни пропозиції включаються наступні витрати:

- податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством;

- витрати на поставку товару до місця поставки (передачі) товару.

- навантаження, розвантаження;

- інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством.

До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору.

Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

Поставка (передача) товару здійснюється транспортом учасника-переможця згідно наданих заявок замовником по графіку (при необхідності, замовник може вимагати поставку дрібними партіями.

Строк (термін) поставки (передачі) товару: до 31.12.2021 р. Учасник-переможець повинен забезпечити поставку товару, якість якого відповідає вимогам стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду. Розвантаження має здійснюватися працівниками учасника-переможця.

Місце поставки товарів заклади загальної середньої та дошкільної освіти замовника.

Загальна кількість необхідного до закупівель обсягу деревини сформована виходячи із їх обсягів використання замовника за 2020 рік.

Очікувана вартість передбачена кошторисом на 2021 рік, ґрунтується на всіх фактичних складових ціни та включає в себе вартість ціни на товар, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар.

Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі з урахуванням роз’яснення Мінекономіки Щодо розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі № 3301-04/34980-06 від 20.08.2019 р. та Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, Щодо передумов здійснення закупівель № 3304-04/55366-06 від 10.09.2020р. здійснювався замовником шляхом моніторингу середньоринкових цін на деревину, актуальних на момент моніторингу. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації про ціни товарів, що містить в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах поствчальників, в електронному каталозі, в електронній системі закупівель «ProZorro» щодо анологічних закупівель, проводились ринкові консультації.

 

23

Багатофункціональний пристрій (Код ДК 021: 2015 - 30230000-0 — Комп’ютерне обладнання)

UA-2021-11-03-003426-b

Багатофункційний пристрій Epson cерії L з CHПЧ або еквівалент з більш високими якісними показниками. Технологія друку: струменева Тип друку: кольоровий Максимальний формат друку: A4

Максимальна роздільна здатність, dpi: 5760 x 1440 Фотодрук: є

Максимальна швидкість монохромного друку: 10 ст/хв Максимальна швидкість кольорового друку: 5 ст/хв Роздільна здатність при копіюванні, dpi: 1200 х 2400 Максимальна кількість копій: 20 шт

Тип сканера: планшетний Оптична роздільна здатність сканера: 1200 х 2400

Місткість лотків для подачі: 100 аркушів

Місткість вихідного лотка: 30 аркушів

Щільність паперу: 64 - 256 г/м² Підтримувані розміри паперу (основний лоток): A4, Custom, 10 x 15 см, 13 x 20 см, 13 x 18 см, 9 x 13 см, 20 x 25 см, 10 х 18 см

Інтерфейси: USB, Wi-Fi Вбудоване СБПЧ: є

Очікувана вартість передбачена, виходячи з субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2021 році.

 

24

ДК 021:2015-39160000-1-Шкільні меблі (Меблі для початкових класів (Стіл для їдальні 6 місний - 20 шт., Стіл для їдалень квадратний -1 шт., Шафа книжкова – 2 шт., Шафа з лотками – 1 шт., Табуретка – 120 шт.))

UA-2021-11-09-011963-b

Стіл для їдалень 6 місний на плоскоовальній трубі, ростові групи №4-6

Габаритні розміри: 1500х700х640-760 мм.

Стіл для їдалень складається з накладної стільниці прямокутної форми розміром 1500х700 мм, екрану між стійками металевого каркасу. Деревинні деталі столу виготовлені з ДСП ламінованої, товщиною не менше 16 мм. Крайки всіх деревинних елементів личкуються матеріалом для крайок – ПВХ 2,0 мм та 0,5 мм.

Металеві частини столу виготовлені з плоскоовальних труб 50х30х1,2 мм, 38х20х1,2 мм, 30х15х1,2 мм та квадратної 20х20х1,2 мм, а також мають захисне декоративне покриття – емаль порошкова.

Регулювання висоти столу здійснюється за допомогою гвинтів по отворах каркасу і ніжки, між якими встановлена пластикова перехідна втулка. На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники, які запобігають травмуванню учнів та пошкодженню підлоги.

Колір ДСП: бук, дуб молочний на вибір замовника.

Колір каркасу: сірий (RAL7035), салатовий (RAL 6018), жовтий. (RAL 1018) на вибір замовника.

2. Стіл для їдалень квадратний 4-місний, ростова група №6

Габаритні розміри: 900х900х760 мм.

Каркас – квадратна металева труба, розміром 25х25мм, товщиною 1,2 мм.

Покриття нанесене напиленням порошкових полімерних матеріалів.

Стільниця із заокругленими кутами, виготовлена із ламінованої ДСП товщиною 18 мм, ПВХ - 2мм. Колір ДСП: бук, дуб молочний на вибір замовника. Колір каркасу: салатовий (RAL6018), сірий (RAL7035) на вибір замовника. 3. Шафа книжкова закрита 2-дверна

Габаритні розміри виробу: 802х403х1816 мм (380 мм внутрішній розмір).

Шафа виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм.

Фасади - ПВХ 1 мм.

ДВП ламінована біла 3 мм. Фурнітура – єврогвинти, ручки меблеві хромовані.

Має 4 полиці (5 ніш). Передбачено можливість зміни відстані між полицями.

Колір ДСП: бук, дуб молочний на вибір замовника.

4. Стінки з лотками для столового приладдя

Габаритні розміри: 357х410х810 мм мм.

Стінка складається з деревинного каркасу.

Деревинні деталі стінки складаються: - корпус – ДСП ламіноване 16 мм; - полиці – ДСП ламіноване 16 мм; - стінка задня – ДВП ламіноване 3 мм. Деревинні деталі стінки, що виготовлені з ДСП ламінованої личкуються ПВХ кольору жовтий товщиною 1 мм.

В стінці використовується якісна фурнітура і комплектуючі, що спрощує процес збирання й розбирання меблів, а також дозволяє проводити його багаторазово і без ушкодження кріпильних елементів;

5. Стінка комплектується лотками: - №1 (1шт.) розміром 312х377х75 мм та - №2 (3шт.) розміром 312х377х150 мм та кріпляться пластиковими направляючими.

Розміри лотків можуть мати відхилення до 6% від вказаного розміру.

Стінка комплектується спеціальними пластиковими направляючими спеціальної форми для пластикового лотка, щоб унеможливити його перевертання та випадання. Пластикові направляючі мають містити спеціальні фіксаційні втулочні кріплення (аналог полицетримача) на своїй основі для можливості їх монтажу без гвинтів чи саморізів для легкої зміни їх положення в каркасі ДСП та адаптації різних розмірів лотків.

Колір ДСП: Дуб молочний, Бук на вибір замовника Оклейка: ПВХ Жовтий або в колір ДСП. Колір лотків : Жовтий Стінка в комплекті з лотками

5. Табуретка на металевому каркасі

Габаритні розміри: 310х310х440 мм.

Каркас – квадратна металева труба розміром 20х20 мм. Покриття нанесене напиленням порошкових полімерних матеріалів.

Сидіння виготовляється із ламінованої ДСП товщиною 18 мм та ПВХ - 1 мм.

Колір ДСП: бук, дуб молочний на вибір замовника.

Колір каркасу: сірий (RAL7035), салатовий (RAL6018) на вибір замовника.

Очікувана вартість передбачена кошторисом на 2021 рік, ґрунтується на всіх фактичних складових ціни та включає в себе вартість ціни на товар, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар.

Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі з урахуванням роз’яснення Мінекономіки Щодо розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі № 3301-04/34980-06 від 20.08.2019 р. та Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, Щодо передумов здійснення закупівель № 3304-04/55366-06 від 10.09.2020р. здійснювався замовником шляхом моніторингу середньоринкових цін, актуальних на момент моніторингу. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації про ціни товарів, що містить в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронному каталозі, в електронній системі закупівель «ProZorro» щодо анологічних закупівель, проводились ринкові консультації.

 

25

Електрична енергія

ДК 021:2015: 09310000-5 - Електрична енергія

UA-2021-11-15-012202-a

У зв’язку із неможливістю проведення оплати за електроенергію на листопад-грудень, вирішено провести переговорну процедуру.

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі регулюються та встановлюються Законом України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII, Правилами роздрібного ринку електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 року № 312) (далі-ПРРЕЕ), Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 року № 1469), Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 року № 1470), Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсації споживачам за їх недотримання, затвердженим постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 та іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства у сфері електроенергетики, які регулюють взаємовідносини сторін в процесі постачання електричної енергії.

Пунктом 1.1.2 глави 1.1 розділу І ПРРЕЕ визначено, що якість електропостачання - це перелік визначених Регулятором показників (і їх величин), які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з передачі, розподілу та постачання електричної енергії, а також якість електричної енергії. Для забезпечення безперервного постачання електричної енергії Замовнику Учасник зобов'язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах, що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії Замовником. Учасник зобов'язується забезпечити комерційну якість постачання електричної енергії, що передбачає вчасне та повне інформування Замовника про умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що надаються, надання роз'яснень положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини Сторін, ведення точних та прозорих розрахунків із Замовником, а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання. Параметри якості електроенергії в точках приєднання споживача в нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ ЕК 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначення».

 

Очікувана вартість передбачена кошторисом на 2021 рік, ґрунтується на всіх фактичних складових ціни та включає в себе вартість ціни на товар, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар.

Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі з урахуванням роз’яснення Мінекономіки Щодо розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі № 3301-04/34980-06 від 20.08.2019 р. та Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, Щодо передумов здійснення закупівель № 3304-04/55366-06 від 10.09.2020р. здійснювався замовником шляхом моніторингу середньоринкових цін, актуальних на момент моніторингу. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації про ціни товарів, що містить в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронному каталозі, в електронній системі закупівель «ProZorro» щодо анологічних закупівель, проводились ринкові консультації.

 

26

Новорічні подарунки

ДК 021:2015: 18530000-3 - Подарунки та нагороди

UA-2021-11-15-002994-c

Якість товару має відповідати вимогам державних стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду.

Товар повинен супроводжуватись документами, що підтверджують якість та безпеку, а саме: копіями сертифікатів якості/відповідності, та/або посвідчень про якість, та/або висновків санітарно–епідеміологічної експертизи, та/або декларації виробника, та/або ветеринарного свідоцтва, та/або іншим документальним підтвердженням якості та безпеки товару (у передбачених законодавством випадках).

Кількість, обсяг поставки, технічні та якісні характеристики товару:

Новорічні подарунки - 1932 шт.

У складі подарунка 21 вид цукерок, загальна кількість 38 шт., упаковка картонна з яскравим малюнком казкового сюжету.

Склад подарунка: 1. Цукерки Candy Nut м*яка карамель, ТМ Рошен - 2 шт. ; 2.Цукерки Choko Bamboni, ТМ Суворов – 2 шт.; 3. Цукерка Choko toffee, ТМ Millennium - 2 шт.; 4. Цукерки Dolce, ТМ Golski - 1 шт.; 5.Цукерки Galaretka, ТМ Рошен - 1 шт.; 6.Цукерки Шокотель, ТМ Конті - 2 шт. ; 7.Цукерки Lukasia, ТМ Лукас – 2 шт.; 8.Цукерки Sharzan, ТМ Лукас – 1 шт. ; 9.Цукерки Sun Grizzi, ТМ Лукас – 2 шт.; 10. Цукерки Бабусині Байки, ТМ ЖЛ – 2 шт.; 11.Цукерки Вгадай но, ТМ Шокобум – 2 шт. ; 12.Цукерки Джек, ТМ Конті – 1 шт.; 13.Цукерки Еклер, ТМ Рошен – 2 шт.; 14. Цукерки Золота лілія, ТМ Конті – 2 шт.; 15. Цукерки Конафето, ТМ Рошен – 2 шт.; 16. Цукерки Корівка, ТМ Рошен – 2 шт.; 17.Цукерки Лолліпопс, ТМ Рошен – 2 шт.; 18. Цукерки Ніколь, ТМ ХБФ – 2 шт.; 19. Цукерки Ромашка, ТМ Рошен – 2 шт.; 20. Цукерки Шалена бджілка, ТМ Рошен – 2 шт.; 21. Цукерки Шоколапки, ТМ Рошен – 2шт; 22. Лист Діду Морозу, 5*6см – 1шт.

Упаковка картонна з гарним яскравим малюнком. Загальна вага не менше 500 грам. Строк придатності цукерок на момент поставки має становити не менше 1-го місяця.

Товар має постачатись в тарі (упаковці), яка забезпечує збереження якості товару під час транспортування.

Поставка замовленого товару здійснюється одноразово до закладів освіти Шпиківської селищної ради Тульчинського району, Вінницької області, транспортом Учасника-переможця з дотриманням санітарно-гігієнічних умов зберігання та перевезення товару в строки, встановлені Замовником, про що Учасником має бути надано гарантійний лист.

Товар повинен розвантажуватись працівниками Учасника-переможця і поставлятись до закладів освіти Шпиківської селищної ради, Тульчинського району, Вінницької області.

Співробітники, що будуть здійснювати поставку товару, повинні мати особисті медичні книжки з результатами медичного обстеження.

Строк (термін) поставки (передачі) товару: до 16.12.2021 року.

Місце поставки (передачі) товару: заклади освіти Шпиківської селищної ради

Очікувана вартість передбачена кошторисом на 2021 рік, ґрунтується на всіх фактичних складових ціни та включає в себе вартість ціни на товар, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар.

Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі з урахуванням роз’яснення Мінекономіки Щодо розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі № 3301-04/34980-06 від 20.08.2019 р. та Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, Щодо передумов здійснення закупівель № 3304-04/55366-06 від 10.09.2020р. здійснювався замовником шляхом моніторингу середньоринкових цін, актуальних на момент моніторингу. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації про ціни товарів, що містить в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронному каталозі, в електронній системі закупівель «ProZorro» щодо анологічних закупівель, проводились ринкові консультації.

27

Розподіл електричної енергії

ДК 021:2015: 65310000-9 - Розподіл електричної енергії

UA-2021-11-17-002638-b

У зв’язку із неможливістю проведення оплати за розподіл електричної енергії на листопад-грудень, вирішено провести переговорну процедуру.

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі регулюються та встановлюються Законом України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII, Правилами роздрібного ринку електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 року № 312) (далі-ПРРЕЕ), Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 року № 1469), Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 року № 1470), Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсації споживачам за їх недотримання, затвердженим постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 та іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства у сфері електроенергетики, які регулюють взаємовідносини сторін в процесі постачання електричної енергії.

Пунктом 1.1.2 глави 1.1 розділу І ПРРЕЕ визначено, що якість електропостачання - це перелік визначених Регулятором показників (і їх величин), які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з передачі, розподілу та постачання електричної енергії, а також якість електричної енергії. Для забезпечення безперервного постачання електричної енергії Замовнику Учасник зобов'язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах, що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії Замовником. Учасник зобов'язується забезпечити комерційну якість постачання електричної енергії, що передбачає вчасне та повне інформування Замовника про умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що надаються, надання роз'яснень положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини Сторін, ведення точних та прозорих розрахунків із Замовником, а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання. Параметри якості електроенергії в точках приєднання споживача в нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ ЕК 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначення».

Очікувана вартість передбачена кошторисом на 2021 рік, ґрунтується на всіх фактичних складових ціни та включає в себе вартість ціни на товар, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар.

Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі з урахуванням роз’яснення Мінекономіки Щодо розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі № 3301-04/34980-06 від 20.08.2019 р. та Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, Щодо передумов здійснення закупівель № 3304-04/55366-06 від 10.09.2020р. здійснювався замовником шляхом моніторингу середньоринкових цін, актуальних на момент моніторингу. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації про ціни товарів, що містить в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронному каталозі, в електронній системі закупівель «ProZorro» щодо анологічних закупівель, проводились ринкові консультації.

 

28

Деревина дров`яна промислового та непромислового використання 1 групи

Ідентифікатор закупівлі

Код ДК 021:2015 (CPV:2008) - 03410000-7 - Деревина

UA-2021-11-19-002618-c

У зв’язку з тим, що процедура відкритих торгів по закупівлі Деревини дров`яної непромислового 1 групи (Код ДК 021:2015 (CPV:2008) - 03410000-7 - Деревина), двічі не відбулася, було прийняте рішення провести переговорну процедуру.

Термін постачання — з дати укладання договору по 31.12.2021 р.

Зазначений предмет закупівлі відповідає діючим на цю продукцію

ТУУ16.1-00994207-005:2018.

Учасник зобов’язаній у своїй пропозиції надати документи про якість (сертифікат відповідності, сертифікат/паспорт якості, декларація про відповідність, або інший подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами), які повинні бути оформлені відповідно до вимог законодавства України.

Деревина дров`яна непромислового та промислового використання І групи (дуб, граб, ясен, акація, бук).

В дровах не допускається зовнішня трухлява гниль. Дрова повинні бути очищені від сучків. Висота залишившихся сучків не повинна перевищувати 30 мм. Дрова можуть бути як в корі, так і без кори. Дрова приймаються партіями. Дрова твердолистяних порід (бук, дуб, граб, акація, ясен) довжина – від 100 см до 300 см. (Допустиме відхилення по довжині + 0,05 м), товщина від 5 до 24 см, допускається наявність кори не більше 5% на 1 м. куб., вологість не більше 50%, якість яких відповідає ТУУ16.1-00994207-005:2018 або еквівалент.

До ціни пропозиції включаються наступні витрати:

- податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством;

- витрати на поставку товару до місця поставки (передачі) товару.

- навантаження, розвантаження;

- інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством.

До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору.

Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

Поставка (передача) товару здійснюється транспортом учасника-переможця згідно наданих заявок замовником по графіку (при необхідності, замовник може вимагати поставку дрібними партіями.

Строк (термін) поставки (передачі) товару: до 31.12.2021 р. Учасник-переможець повинен забезпечити поставку товару, якість якого відповідає вимогам стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду. Розвантаження має здійснюватися працівниками учасника-переможця.

Місце поставки товарів заклади загальної середньої та дошкільної освіти замовника.

Очікувана вартість передбачена кошторисом на 2021 рік, ґрунтується на всіх фактичних складових ціни та включає в себе вартість ціни на товар, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар.

Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі з урахуванням роз’яснення Мінекономіки Щодо розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі № 3301-04/34980-06 від 20.08.2019 р. та Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, Щодо передумов здійснення закупівель № 3304-04/55366-06 від 10.09.2020 р. здійснювався замовником шляхом моніторингу середньоринкових цін, актуальних на момент моніторингу. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації про ціни товарів, що містить в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронному каталозі, в електронній системі закупівель «ProZorro» щодо анологічних закупівель, проводились ринкові консультації.

 

29

Обладнання для закладів громадського харчування

ДК 021:2015: 39310000-8 - Обладнання для закладів громадського харчування

UA-2021-11-23-017586-a

Плита електрична ПЕД - 4 (1 шт.)

Напруга: 380В

Потужність: 16.8кВт.

Кількість конфорок – 4шт. Розмір однієї конфорки: 415х295мм.

Потужність конфорки: 3кВт. Кількість деко – 2шт.

Розмір деко: 530х490х40 або GN 1/1

Кількість рівнів установки листа – 3шт.

Діапазон регулювання температури: +50…+300 °С Внутрішній розмір духовки: 568х565х338мм.

Габаритні розміри: 930х700х850мм. Вага: 141кг.

Плита електрична ПЕД – 6Б (1 шт.)

Напруга: 380В

Потужність: 21.8 кВт.

Кількість конфорок – 6шт. Розмір однієї конфорки: 415х295мм.

Потужність конфорки: 3кВт. Кількість деко – 1шт.

Розмір листа: 530х490х40 або GN 1/1.

Діапазон регулювання температури: +50…+300 °С Внутрішній розмір духовки: 568х565х338мм.

Габаритні розміри: 1350х700х850мм.

Вага: 195кг.

Сковорода електрична СЕ-40.2 (2 шт.)

Напруга: 380В

Потужність: 5.0 кВт

Діапазон регулювання температури: +50…+300 °С Внутрішні розміри чаші: 500х580х140мм.

Матеріал чаші: Чавун

Розміри без ручки: 840х750х900мм.

Габаритні розміри: 840х850х900мм.

Вага: 135кг.

М’ясорубка Gorenje MG2000XE (2 шт.)

Потужність: 2000Вт. Продуктивність: 2,2 кг/хв.

Матеріал корпусу: Пластик/Метал Реверс: Так Захист мотора від перегріву: Так Колір: Сріблястий Габарити: 290х306х200 мм. Вага: 4.2кг.

Морозильна камера Indesit DSZ4150 шт. 1

Тип: Морозильна камера

Розміщення дверей: Вертикальне Загальний об’єм: 214 л.

Кількість ящиків: 6

Управління: Механічне

Потужність заморожування: 10кг/доба Рівень шуму: 43 дБ

Габаритні розміри: 150х60х63см.

Морозильна скриня Zanussi ZCAN10FW1 шт. 1

Тип: Морозильна скриня

Розміщення дверей: Горизонтальне Загальний об’єм: 98 л.

Управління: електронне

Тип електроспоживання: А+ Потужність заморожування: 9.5кг/добу

Габаритні розміри: 84.5х54.5х55.5см. Плита електрична ПЕД – 4Б шт. 1 Напруга: 380В

Потужність: 15.6 кВт.

Кількість конфорок – 4шт.

Розмір однієї конфорки: 415х295мм. Потужність конфорки: 3кВт.

Кількість деко – 1шт.

Розмір листа: 527х325 або GN 1/1. Діапазон регулювання температури +50…+300 °С

Внутрішній розмір духовки: 434х565х338мм.

Габаритні розміри: 930х700х850мм. Вага: 138кг.

Технічні характеристики:

1.1.Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні).

1.2. Всі основні компоненти товару повинні бути оригінальними, заміна компонентів на не неоригінальні забороняється.

1.3. Транспортні послуги та інші витрати (пакування, тощо) повинні здійснюватися за рахунок Продавця.

1.4. Доставку, монтаж, встановлення, введення в експлуатацію та підключення обладнання для навчальних кабінетів здійснює Постачальник.

Очікувана вартість передбачена субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Грунтується на всіх фактичних складових ціни та включає в себе вартість ціни на товар, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар.

Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі з урахуванням роз’яснення Мінекономіки Щодо розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі № 3301-04/34980-06 від 20.08.2019 р. та Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, Щодо передумов здійснення закупівель № 3304-04/55366-06 від 10.09.2020 р. здійснювався замовником шляхом моніторингу середньоринкових цін, актуальних на момент моніторингу. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації про ціни товарів, що містить в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронному каталозі, в електронній системі закупівель «ProZorro» щодо анологічних закупівель, проводились ринкові консультації.

 

30

Комплект обладнання для ігрового майданчика

ДК 021:2015: 37530000-2 - Вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор

UA-2021-11-30-001918-a

Дитячий ігровий комплекс 2920 × 830 × 2350 h гірки 900

Дитячий ігровий комплекс з наступними технічними характеристиками: Стовпи башти комплексу повинні бути виконані з профільної труби розміром не менше ніж 40х40 мм (товщина стінки 2 мм) Платформа башти повинна складатися з металевого каркасу та підлоги виготовленої з ламінованої фанери товщина якої не менше ніж 15 мм. Розмір платформи не менше ніж 680х680мм. Металевий каркас виготовлений з профільної труби розміром менше ніж 40х20 мм (товщина стінки 2мм) на торці каркасу повинні бути встановлені пластикові заглушки. Гірка в складі комплексу повинна бути виконана з металевого каркасу на якому, для запобігання корозії, закріплена за допомогою металевих заклепок, листова нержавіюча сталь марки AISI товщиною не менше ніж 0,8 мм. Спуск гірки повинен мати борти безпеки виконані з фанери товщина якої не менше 15 мм., висотою не менше 100 мм. Ширина спуску між бортами повинна становити не менше 440мм. Каркас гірки повинен бути виготовлений з листа металу товщиною не менше 4мм, профільної труби розміром не менше ніж 40х20 мм (товщиною стінки 2 мм) та кутника 40х40 (товщиною стінки 4 мм). Висота стартового майданчика (платформи) для спускання з гірки від рівня землі повинна становити не менше ніж 0,9 м. Стартова платформа повинна бути обладнана горизонтальним поручнем безпеки з труби діаметром не менше 21.3 мм. (товщина стінки 2,5 мм), відстань від стартової платформи до центра труби горизонтального поручня повинна становити не менше ніж 740 мм. Гірка повинна кріпитися до каркасу платформи та через втулки до двох стовпів башти. Для забезпечення жорсткості конструкції, втулки повинні мати розміри не менше ніж діаметр 33.5 мм (товщина стінки 2.8 мм.) та довжину не менше ніж 63 мм. Щоб забезпечити безпечне гальмування, довжина кінцевої ділянки гірки повинна становити не менше ніж 400мм, висота кінцевої ділянки над поверхнею грунту не менше ніж 250 мм. Радіус згину закінчення гірки не 1 шт.

менше 150 мм. Башта повинна мати дах, виконаний з фанери в вигляді фронтонів товщиною не менше 15 мм та скатів товщиною не менше 9 мм, які з’єднані між собою за допомогою кутників виконаних з металу товщиною не менше ніж 2 мм. Відстань від внутрішньої найвищої точки фронтону до підлоги платформи повинна становити на менше ніж 1260 мм. Для комфортного підйому до стартового майданчика, комплекс повинен бути обладнаний драбинкою. Каркас драбинки повинен бути виготовлений з профільної труби розміром не менше ніж 40х20 мм (товщиною стінки 2мм). Драбинка повинна мати металеві поручні виготовлених з труби діаметром не менше ніж 21.3 мм (товщина стінки 2.5 мм). Висота поручнів повинна становити не менше ніж 650мм. На каркас драбинки повинні бути встановлені щаблі виготовлені з ламінованої фанери товщиною не менше ніж 15 мм, шириною не менше 400 мм, глибиною не менше 120 мм. Відстань від нижнього щабля до рівня землі повинна становити не більше 120 мм. Відстань між щаблями повинна становити не більше 160 мм. Також комплекс повинен мати дошку з вирізами виконану з фанери товщиною не менше ніж 15мм. та розмірами не менше ніж 680х800 мм. Дошка повинна мати не менше п’яти овальних вирізів. Платформа повинна мати захисні перила з труби діаметром не менше 21.3 мм. (товщиною стінки 2.5мм). Для кріплення до стовпів башти, в захисні перила повинні бути вварені гайки які закриті пластиковими стаканами в місцях приєднання. Висота встановлення поручня від центру труби до підлоги платформи повинна становити не менше 700 мм. Комплекс повинен бути обладнаний рахівницями, встановленими між стовпами башт комплексу, на поперечних трубах діаметром не менше ніж 21.3мм (товщиною стінки 2.5мм). В склад рахівниць повинно входити не менше ніж 10 кругів вирізаних з фанери товщиною не менше ніж 15 мм, та зовнішнім діаметром не менше ніж 120мм. Всі кріпильні вироби, що використовуються в різьбових з’єднаннях повинні бути з нержавіючі або оцинковані сталі та мати захисні пластикові стакани та ковпачки. Спосіб встановлення забезпечує неможливість демонтажу (бетонування каркасу гірки, ігрових елементів та стовпів башт). Розміри виробу : довжина – 2920 мм; ширина –

830 мм; висота – 2350 мм.

Дитячий ігровий комплекс 3470×3410×2850 h гірки 1200

Дитячий ігровий комплекс з наступними технічними характеристиками: Комплекс повинен складатися з двох башт. Стовпи башт повинні бути виконані з профільної труби розміром не менше ніж 40х40 мм (товщина стінки 2 мм) Платформи башт повинні складатися з металевого каркасу та підлоги виготовленої з фанери товщина якої не менше ніж 15 мм. Розмір платформи не менше ніж 680х680мм. Металевий каркас виготовлений з профільної труби розміром менше ніж 40х20 мм (товщина стінки 2мм) на торці каркасу повинні бути встановлені пластикові заглушки. Гірка в складі комплексу повинна бути виконана з металевого каркасу на якому, для запобігання корозії, закріплена за допомогою металевих заклепок, листова нержавіюча сталь марки AISI товщиною не менше ніж 0,8 мм. Спуск гірки повинен мати борти безпеки виконані з фанери товщина якої не менше 15 мм., висотою не менше 100 мм. Ширина спуску між бортами повинна становити не менше 440мм. Каркас гірки повинен бути виготовлений з профільної труби розміром не менше ніж 40х20 мм. (товщиною стінки 2 мм). Висота стартового майданчика (платформи) для спускання з гірки від рівня землі повинна становити не менше ніж 1,2 м. Стартова платформа повинна бути обладнана горизонтальним поручнем безпеки з труби діаметром не менше 21.3 мм. (товщина стінки 2,5 мм), відстань від стартової платформи до центра труби горизонтального поручня повинна становити не менше ніж 740мм. Гірка повинна кріпитися до каркасу платформи та через втулки до двох стовпів башти. Для забезпечення жорсткості конструкції, втулки повинні мати розміри не менше ніж діаметр 33.5 мм (товщина стінки 2.8 мм.) та довжину не менше ніж 63 мм. Щоб забезпечити безпечне гальмування, довжина кінцевої ділянки гірки повинна становити не менше ніж 400мм, висота кінцевої ділянки над поверхнею грунту не менше ніж 250 мм. Радіус згину закінчення гірки не менше 150 мм. Башти повинні мати дах, виконаний з фанери в вигляді фронтонів товщиною не менше 15 мм та скатів товщиною не менше 9 мм, які з’єднані між собою за допомогою кутників виконаних з металу товщиною не менше ніж 2 мм. Відстань від внутрішньої найвищої точки фронтону до підлоги 1 шт.

платформи повинна становити на менше ніж 1465 мм. Для комфортного підйому до стартового майданчика, комплекс повинен бути обладнаний драбинкою. Каркас драбинки повинен бути виготовлений з профільної труби розміром не менше ніж 40х20 мм (товщиною стінки 2мм). Драбинка повинна мати металеві поручні виготовлених з труби діаметром не менше ніж 21.3 мм (товщина стінки 2.5 мм). Висота поручнів повинна становити не менше ніж 600мм. На каркас драбинки повинні бути встановлені щаблі виготовлені з фанери товщиною не менше ніж 15 мм, шириною не менше 400 мм, глибиною не менше 120 мм. Відстань від нижнього щабля до рівня землі повинна становити не більше 130 мм. Відстань між щаблями повинна становити не більше 175 мм. На комплекс повинна бути встановлена драбинка радіальна. Каркас якої складається з двох дуг виготовлених з труби діаметром н менше ніж 33.5 мм (товщина стінки 2.8 мм), які з’єднані між собою перемичками з труби діаметром не менше 26.8 мм (товщина стінки 2.8 мм) Також комплекс повинен мати дошку з вирізами виконану з фанери товщиною не менше ніж 15мм. та розмірами не менше ніж 680х1100 мм. Дошка повинна мати не менше п’яти овальних вирізів. Платформа повинна мати захисні перила з труби діаметром не менше 21.3 мм. (товщиною стінки 2.5мм). Для кріплення до стовпів башти, в захисні перила повинні бути вварені гайки які закриті пластиковими стаканами в місцях приєднання. Висота встановлення поручня від центру труби до підлоги платформи повинна становити не менше 660 мм. Комплекс повинен бути обладнаний рахівницями, встановленими між стовпами башт комплексу, на поперечних трубах діаметром не менше ніж 21.3мм (товщиною стінки 2.5мм). В склад рахівниць повинно входити не менше ніж 10 кругів вирізаних з фанери товщиною не менше ніж 15 мм, та зовнішнім діаметром не менше ніж 120мм. Башти комплексу повинні бути з’єднані між собою містком, який повинен складатися з двох каркасів поручнів виготовлених з профільної труби розміром не менше ніж 40х20мм (товщиною стінки 2мм). Висота поручнів повинна бути не менше 700 мм. Підлога містка повинна бути виконана з фанери товщиною не менше 15мм. Всі кріпильні вироби, що використовуються в

різьбових з’єднаннях повинні бути з нержавіючі або оцинковані сталі та мати захисні пластикові стакани та ковпачки. Спосіб встановлення забезпечує неможливість демонтажу (бетонування каркасу гірки, ігрових елементів та стовпів башт). Розміри виробу : довжина – 3470мм; ширина – 3410 мм; висота – 2850 мм.

Дитячий ігровий комплекс 5270×3410×2950 h гірки 1200

Дитячий ігровий комплекс з наступними технічними характеристиками: Дитячий ігровий комплекс з наступними технічними характеристиками: Стовпи башт комплексу виконані з профільної труби розміром 50х50 мм (товщина стінки 2 мм) Платформа башти складаэться з металевого каркасу та підлоги виготовленої з фанери товщина якої 15 мм. Розмір платформи 680х680мм. Металевий каркас виготовлений з профільної труби розміром 40х20 мм (товщина стінки 2мм) на торці каркасу встановлені пластикові заглушки. Гірка в складі комплексу виконана з металевого каркасу на якому, для запобігання корозії, закріплена за допомогою металевих заклепок, листова нержавіюча сталь марки AISI товщиною 0,8 мм. Спуск гірки має борти безпеки виконані з фанери товщина якої 15 мм., висотою 100 мм. Ширина спуску між бортами становить 440мм. Каркас гірки виготовлений з профільної труби розміром 40х20 мм. (товщиною стінки 2 мм). Висота стартового майданчика (платформи) для спускання з гірки від рівня землі становить 1,2 м. Стартова платформа обладнана горизонтальним поручнем безпеки з труби діаметром 21.3 мм. (товщина стінки 2,5 мм) Башта має дах, виконаний з фанери в вигляді фронтонів товщиною 15 мм та скатів товщиною 9 мм, які з’єднані між собою за допомогою кутників виконаних з металу товщиною 2 мм. Для комфортного підйому до стартового майданчика, комплекс обладнаний драбинкою. Каркас драбинки виготовлений з профільної труби розміром 40х20 мм (товщиною стінки 2мм). Також комплекс має радіальний підйом , який складається з металевого каркасу з прикріпленими до нього дошками з фанери розмірами 700х150 мм До складу комплексу входить драбинка гвинтова місток перехід дві башти. Каркас якої складається з стійки виготовленої з труби діаметром 42.3мм (товщина стінки 3.2 мм) Всі кріпильні вироби, що використовуються в різьбових з’єднаннях з оцинковані сталі та 2 шт.

матють захисні пластикові стакани та ковпачки. Спосіб встановлення забезпечує неможливість демонтажу (бетонування каркасу гірки, ігрових елементів та стовпів башт). Розміри виробу : довжина – 5270мм; ширина – 3410 мм; висота – 2950 мм.

Очікувана вартість передбачена субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Ґрунтується на всіх фактичних складових ціни та включає в себе вартість ціни на товар, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар.

Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі з урахуванням роз’яснення Мінекономіки Щодо розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі № 3301-04/34980-06 від 20.08.2019 р. та Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, Щодо передумов здійснення закупівель № 3304-04/55366-06 від 10.09.2020 р. здійснювався замовником шляхом моніторингу середньоринкових цін, актуальних на момент моніторингу. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації про ціни товарів, що містить в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронному каталозі, в електронній системі закупівель «ProZorro» щодо анологічних закупівель, проводились ринкові консультації.

 

 

31

Ноутбуки, персональні комп’ютери (код ДК 021-2015 30210000-4 - Машини для обробки даних)

UA-2021-12-07-007235-a

Ноутбук № 1 з програмним забезпеченням + миша

Ноутбук: Від всесвітньо відомого виробника: ASUS, DELL, HP, Lenovo, MSI

Гарантійний термін: 12 місяців. Корпус: форм-фактор - мобільний комп’ютер з клавіатурою (ноутбук). Діагональ: 15,6”

Дисплей: Роздільна здатність не менше ніж: Full HD (1920х1080)

Тип матриці – IPS. Wide Viewing Angles (WVA) - Матриця з широкими кутами огляду.

Покриття: антиблікове (матове). Процесор (CPU): Intel Core i3 не нижче 10-го покоління, або AMD Ryzen5 5ххх серії.

Кількість ядер не менше ніж: 2 шт. Кількість потоків не менше: 4 шт. Базова тактова частота роботи: не менше ніж 2.1GHz.

Максимальна тактова частота роботи: не менше ніж 4,1 GHz.

Кеш пам’ять: L3 не менше: 4 MB Відеокарта (GPU): дискретний або інтегрований; апаратна підтримка DirectX - не нижче версії 12.X (де X - цифра від 0 до 9); апаратна підтримка OpenGL - не нижче версії 4.X (де X - цифра від 0 до 9) Максимальна частота роботи GPU, не менше ніж: 1 GHz. Підтримка виводу: 4К 60Hz. Оперативна пам’ять (ОЗП): Тип пам’яті: DDR4 з підтримкою роботи у режимі Dual-Channel. Об’єм встановленої пам’яті не менше ніж: 8GB.

Один слот повинен бути вільним. Накопичувач: Типу SSD не менше ніж: 128GB

Інтерфейс підключення не гірше ніж: M.2 NVMe (PCIe)

Порти вводувиводу не менше ніж (без використання перехідників): 2 шт. х USB 3.2 Type A 1 шт. х USB 3.2 Type C - з можливістю роботи у режимі Dock port та можливістю роботи у режимі Display Port. 1 шт. х USB 2.0 Type A 1 шт. x HDMI 1 шт. x RJ-45 (LAN), Gigabit. 1 шт. x Audio Jack 3.5mm. (комбінований) 1 шт. х Card Reader (карт-рідер).

Клавіатура: Повнорозмірна (з цифровим блоком) та підсвіткою, інтегрована у корпус, латинсько-кирилична, з нанесеними літерами латинського (US International) та українського алфавітів. звуковий адаптер: інтегрований; інтегровані мікрофон та динаміки

Інше: Наявність Wi-Fi 802.11(ас) Dual Band (2x2) Наявність вбудованого Bluetooth 5.0 Наявність вбудованої Web-Cam. Роздільна здатність якої не менше ніж: 1280х720. Блок живлення для ноутбука: Потужність: не менше ніж 65W. Батарея: 4 Сell (4 елементна). Ємністю не менше ніж 50Втгод. Операційна система: Попередньо встановлена виробником ноутбука ліцензійна операційна система (ОС) Windows 10 PRO Ukrainian, з безкоштовними оновленнями Microsoft.

З підтримкою роботи у локальній обчислювальній мережі з доменною організацією та україномовним інтерфейсом. Пристрій повинен мати етикетку справжнього програмного забезпечення Microsoft (Genuine Microsoft Label (GML) – наклейка, розміщена на нових комп’ютерах міжнародних виробників та локальних прямих ОЕМ партнерів, які містять попередньо інстальовану копію операційної системи Windows. Розміщується зазвичай на задній або нижній панелі пристрою, вона не містить ключ продукту, але захищена фарбою, що змінює колір залежно від куту зору; Антивірус: попередньо встановлений антивірусний захист із здатністю виявлення та знешкодження мережевих загроз, наявністю превентивних технологій, які забезпечують виявлення невідомих загроз; термін дії ліцензії не менше ніж 5 років. Пакет програмних засобів офісного призначення: з україномовним інтерфейсом, сумісний з обраною ОС, що підтримує роботу з основними файловими форматами (DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, HTML).

Термін дії ліцензії необмежений. Маніпулятор типу "миша" технологія - оптична; Форма корпусу: симетрична (для лівші та правші) тип підключення: USB-інтерфейс; кількість кнопок: не менше ніж три (ліва, права, колесо-кнопка для скролінгу). Можливість перевірки статусу гарантії на офіційному сайті виробника ноутбука по серійному номеру. Учасник повинен надати пряме посилання на сайт виробника.

Персональний комп’ютер № 1 Процесор: Intel Core i3-10100 (BX8070110100) Тип роз'єму Socket 1200 Тип упаковки BOX Тип пам'яті DDR4 Материнська плата: Тип роз'єму socket 1200 Чипсет (Північний міст) Intel H510 Формфактор MicroATX Оперативна пам'ять: Обсяг пам'яті 8 ГБ Тип пам'яті DDR4 Напруга живлення 1.2 В Частота пам'яті не менше 2666 МГц Ефективна пропускна здатність 21300 МБ/с Кількість планок 1 Призначення Для настільних ПК НЖМД: HDD обсяг 1 Tb, Частота обертання шпинделя 7200 об/хв. Інтерфейс SATAIII форм-фактор 3,5” об’єм буферу від 64Mb. SSD накопичувач: обсяг 120 GB Форм-фактор 2.5" Інтерфейс SATAIII Корпус : Блок живлення не менше 400 Вт Форм-фактор материнської плати MicroATX Кількість внутрішніх відсіків 3.5" не менше 3шт. Кількість відсіків 2.5" не менше 2 шт. Спосіб встановлення Вертикальний Функціонал і роз'єми лицьової панелі не менше ніж 2 х USB 2.0, Вихід для навушників, Вхід для мікрофона, Розташування роз'ємів лицьової панелі Спереду Монітор Samsung 21.5" F22T350 (LF22T350FHIXCI) Діагональ дисплея - 21.5" Тип матриці - IPS Максимальна роздільна здатність екрану - 1920 х 1080 3

Частота оновлення екрану - 75 Гц Співвідношення сторін - 16:9 Покриття - матове Час реакції матриці - 5мс Яскравість - 250 кд/м2 Кути огляду (гориз./вертик.) - 178/178 Максимальна кількість кольорів - 16.7 млн Інтерфейси: 1 х HDMI, 1 х VGA VESA - 75 х 75 мм Комплект клавіатура+оптичний маніпулятор "миша" Джерело безперебійного живлення LogicPower LPM-525VA-P Ліцензійна операційна система: операційна система Windows 10 professional попередньо встановлена ліцензійна операційна система (ОС) з безкоштовними оновленнями та необмеженим терміном використання, підтримкою роботи у локальній обчислювальній мережі з доменною організацією та україномовним інтерфейсом. Антивірус: попередньо встановлений антивірусний захист із здатністю виявлення та знешкодження мережевих загроз, наявністю превентивних технологій, які забезпечують виявлення невідомих загроз; термін дії ліцензії не менше ніж 5 років. Пакет програмних засобів офісного призначення: з україномовним інтерфейсом, сумісний з обраною ОС, що підтримує роботу з основними файловими форматами (DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, HTML).Термін дії ліцензії необмежений.

Персональний комп’ютер № 2 Процесор: Intel Core i5-10400 (BX8070110400) s1200 Box Тип роз'єму Socket 1200 Тип упаковки BOX Тип пам'яті DDR4 Материнська плата: Тип роз'єму socket 1200 Чипсет (Північний міст) Intel H510 Формфактор MicroATX Оперативна пам'ять: Обсяг пам'яті 8 ГБ Тип пам'яті DDR4 Напруга живлення 1.2 В Частота пам'яті не менше 2666 МГц Ефективна пропускна здатність 21300 МБ/с Кількість планок 1 Призначення Для настільних ПК НЖМД: HDD обсяг 1 Tb, Частота обертання шпинделя 7200 об/хв. Інтерфейс SATAIII форм-фактор 3,5” об’єм буферу від 64Mb.

SSD накопичувач: обсяг 120 GB Форм-фактор 2.5" Інтерфейс SATAIII Корпус : Блок живлення не менше 400 Вт Форм-фактор материнської плати MicroATX Кількість внутрішніх відсіків 3.5" не менше 3шт. Кількість відсіків 2.5" не менше 2 шт. Спосіб встановлення Вертикальний Функціонал і роз'єми лицьової панелі не менше ніж 2 х USB 2.0, Вихід для навушників, Вхід для мікрофона, Розташування роз'ємів лицьової панелі Спереду Монітор Samsung 21.5" F22T350 (LF22T350FHIXCI) Діагональ дисплея - 21.5" Тип матриці - IPS Максимальна роздільна здатність екрану - 1920 х 1080 Частота оновлення екрану - 75 Гц Співвідношення сторін - 16:9 Покриття - матове Час реакції матриці - 5мс Яскравість - 250 кд/м2 Кути огляду (гориз./вертик.) - 178/178 Максимальна кількість кольорів - 16.7 млн Інтерфейси: 1 х HDMI, 1 х VGA VESA - 75 х 75 мм Комплект клавіатура+оптичний маніпулятор "миша" Джерело безперебійного живлення LogicPower LPM-525VA-P Ліцензійна операційна система: операційна система Windows 10 professional попередньо встановлена ліцензійна операційна система (ОС) з безкоштовними оновленнями та необмеженим терміном використання, підтримкою роботи у локальній обчислювальній мережі з доменною організацією та україномовним інтерфейсом. Антивірус: попередньо встановлений антивірусний захист із здатністю виявлення та знешкодження мережевих загроз, наявністю превентивних технологій, які забезпечують виявлення невідомих загроз; термін дії ліцензії не менше ніж 5 років. Пакет програмних засобів офісного призначення: з україномовним інтерфейсом, сумісний з обраною ОС, що підтримує роботу з основними файловими форматами (DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, HTML).Термін дії ліцензії необмежений.

Очікувана вартість передбачена субвенцією з державного та місцевого бюджету. Ґрунтується на всіх фактичних складових ціни та включає в себе вартість ціни на товар, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар.

Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі з урахуванням роз’яснення Мінекономіки Щодо розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі № 3301-04/34980-06 від 20.08.2019 р. та Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, Щодо передумов здійснення закупівель № 3304-04/55366-06 від 10.09.2020 р. здійснювався замовником шляхом моніторингу середньоринкових цін, актуальних на момент моніторингу. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації про ціни товарів, що містить в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронному каталозі, в електронній системі закупівель «ProZorro» щодо анологічних закупівель, проводились ринкові консультації.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь