Підсумки роботи відділу освіти Шпиківської селищної ради за 2020–2021 н.р. та завдання на новий 2021–2022 н.р.

Дата: 31.08.2021 16:22
Кількість переглядів: 523

СЕРПНЕВА КОНФЕРЕНЦІЯ

 

Зміни в політичному, соціально-економічному житті нашої країни, зростаючі вимоги суспільства до якісної освіти спонукають як до радикальних реформ в українській освіті так і до поступових кроків для її удосконалення.

Початок навчального року – час великих надій та очікувань. Кожна родина сподівається дати своїй дитині якісну освіту, яка дасть їй змогу ствердитись у житті, бути корисною своїй країні.

Дарувати знання і набувати їх – це нелегкий труд, який вимагає віддачі душевних сил, значного напруження, проникнення у велику скарбницю, надбану людством.

На сьогодні триває реформування освітньої галузі нашої держави, мета якого - стати розвиненою європейською державою, нарощувати свій науково-освітній потенціал.

Освіта є основою прогресу людства. В зв’язку з цим перед освітянами стоїть завдання формування в молодих українців таких якостей, як: прагнення до навчання впродовж усього життя; постійний пошук найкращих шляхів розв’язання життєвих проблем; готовність своєю навчальною, а потім і фаховою, працею закласти підмурівок власного соціального успіху і зробити внесок у громадську, державну справу.

У своїй діяльності відділ освіти Шпиківської селищної ради керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і кабінету Міністрів України, наказами та іншим нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голови Вінницької обласної державної адміністрації, актами відповідних органів місцевого самоврядування, а також Положенням про відділ.

Діяльність відділу освіти Шпиківської селищної ради спрямована на забезпечення функціонування і розвитку в системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, забезпечення прав мешканців громади на освіту, підвищення якості освітніх послуг з урахуванням демографічної ситуації відповідно до вимог суспільства, стану соціально-економічного розвитку, запитів громадян і потреб держави, області, району, громади.

Основними пріоритетами освіти Шпиківської громади є організація роботи з обдарованими дітьми, професійний розвиток педагогічних кадрів, організація фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, комп’ютеризація та інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів, збереження, оптимізація і покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів тощо.

Було вжито певні заходи, спрямовані на подолання незадовільного стану і негативних тенденцій у розвитку системи загальної середньої освіти, приведення її у відповідність до потреб особистості, суспільних потреб на підставі забезпечення громадянам рівного доступу до якісних освітніх послуг.

На сьогодні всі ланки освіти громади є самостійними і водночас невід’ємними складовими системи безперервної освіти, які в цілому забезпечують потреби населення громади в отриманні освітніх послуг.


 

Сьогодні ми обговорюємо управлінсько-методичні аспекти впровадження якісної освіти в навчально-виховних закладах громади, аналізуємо виконане, відзначаємо досягнуте, зупиняємося на проблемах та визнаємо шляхи їх подолання у 2021/2022 навчальному році.

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

 Майбутнє України визначається рівнем освіченості її найменших громадян – дітей дошкільного віку. Знання та вміння, набуті в дитинстві, - це коріння. Чим воно міцніше, тим впевненіше почувається людина в житті. Саме тому триває постійний пошук шляхів творчого зростання дітей з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей та можливостей зростати здоровими, вільними та щасливими. 

   Дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні — сукупності навчально-виховних закладів, призначених для цілеспрямованого навчання і виховання, її функціонування регламентоване Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Конвенцією ООН про права дитини. 

   Закон «Про освіту» говорить, що «дошкільне виховання здійснюється у сім’ї, дошкільних дитячих закладах у взаємодії з сім'єю і має на меті забезпечення фізичного, психічного здоров’я дітей, їх повноцінний розвиток, набуття життєвого досвіду, вироблення умінь, навичок, необхідних для навчання у школі».

   Дошкільне виховання спрямовується на практичне оволодіння рідною мовою в сім'ї та дошкільному виховному закладі, забезпечення пізнавальної активності, творчих і художніх здібностей в ігровій та інших видах дитячої діяльності; виховання культури спілкування, поваги й любові до батьків, родини, батьківщини; започаткування основ трудового виховання, екологічної культури, моральної орієнтації в національних і загальнолюдських цінностях. 

   Увага до дошкілля як фундаменту безперервної освіти в Україні невпинно зростає. Про розвиток дошкільної освіти, розширення мережі дитсадків, повернення професії педагога престижності сьогодні говорять з усіх владних трибун – від керівника місцевого рівня до Президента України. «Дошкільне питання» нині є одним з пріоритетних у діяльності уряду нашої держави

Дошкільне виховання в сучасній Україні – це обов’язкова складова неперервного навчання. Дітьми дошкільного віку повинні опікуватися батьки. Але безумовно поруч з батьками активну позицію займає держава. На рівні держави забезпечується реалізація прав кожної дитини на відвідування дошкільного навчального закладу, на його повноцінний, інтелектуальний та соціальний розвиток. Керівництво громади, управління освіти займають активну позицію у розбудові дошкільної освіти в громаді. Спільно ми намагаємося докорінно змінити на краще дошкільну освіту, завдяки професійності завідуючих дошкільних навчальних закладів, педагогів та всіх працівників закладів, фаховій роботі провідних спеціалістів управління освіти, створюються належні умови щоби навчально-виховний процес проходив на високому рівні,.

заклади дошкільної освіти

- Шпиківський заклад дошкільної освіти Шпиківської селищної ради Тульчинського району Вінницької області

- Дошкільний навчальний заклад с. Юрківка

- Печерський садок-ясла

- Рахнівсько-Лісовий дошкільний навчальний заклад №2

- Стрільницький дошкільний навчальний заклад

- Великовулизький дошкільний навчальний заклад “Сонечко”»

- Бушинський дошкільний навчальний заклад “Промінчик”»

- Дошкільний навчальний заклад "Сонечко" село Сліди

 

На забезпечення дошкільної освіти передбачено кошти в сумі 11 109 490 грн з них:

- оплата праці 9 469 730

- продукти харчування 816 000 грн

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв 753 760 грн

Дошкільною освітою, на даний момент, охоплено 306 дітей.

Адміністрацією та педагогічними колективами ЗДО створені належні умови для всебічного повноцінного розвитку, комфортного перебування дітей в дошкільному закладі. Усі приміщення закладів відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах громади регламентується Законом України «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Статутами ЗДО. Завідувачі та медичні працівники в своїй роботі з даного питання керуються відомчими документами, інструкціями, рекомендаціями МОН, МОЗ України.

Режим харчування у кожній віковій групі ЗДО дотримується. Роздача їжі проводиться згідно з вихідними нормами на кожну дитину.

У харчоблоках закладів є холодна проточна вода від автономних водопровідних мереж. Гаряча проточна вода від електронагрівачів.

На даний час комп’ютерною технікою забезпечені не всі ЗДО. Необхідно провести роботи щодо забезпечення вільного доступу до мережі Інтернет .

Дошкільна освіта нашої громади забезпечує збалансований розвиток дитини, відкриває широкі можливості для самореалізації, саморозвитку та самозбереження, сприяє сформованості базису особистісної культури. Особливу увагу педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів приділяють розвитку особистості дошкільника, вихованню в нього шанобливого ставлення до сім'ї, родини, держави, забезпеченню якісної підготовки до школи та до подальшого життя. 

З метою охоплення дошкільною освітою дітей з особливими освітніми потребами, на території громади успішно втілює у життя Рахнівсько-Лісовий ЗДО функціонує 2 інклюзивні групи.

 

НУШ

В цьому навчальному році заклади освіти громади продовжують наполегливо працювати над втіленням в життя концепції Нова українська школа. НУШ - це назва реформи загальної середньої освіти, яку зараз реалізовує Міністерство освіти і науки спільно з сотнями вчителів і управлінців з освіти по всій Україні. Нова українська школа – це освіта нових сенсів, дитиноцентризму і поваги до кожної людини. НУШ – це цікава, практикоорієнтована, безпечна і дружня до дитини школа. А для батьків вона – відкрита, чесна і націлена на співпрацю.

Саме такими уже у вересні 2021 року всі школи країни зустрінуть нових першокласників та їхніх батьків. Головна ідея Нової української школи – компетентнісне навчання. Це означає, що учні не просто будуть набувати знань, а вчитимуться використовувати їх на практиці й опановуватимуть навички. Для НУШ створено новий Стандарт освіти і нові програми.

Щоб описане вище навчання стало можливим, учні мають перебувати в новому освітньому середовищі, формуванню якого приділяється велика увага.

Для потреб НУШ кошти виділені як з Держбюджету так і з місцевого бюджету (90%/не менше 10%) . Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 2021 року № 476 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” у 2021 році»

Кошти державної субвенції і місцевого бюджету розподілені на придбання 3-х категорій обладнання для створення нового освітнього середовища.

Це меблі (351 100,0 грн),

дидактичні матеріали (213 600,0 грн)

комп’ютерне обладнання (171 300,0 грн).

Так у 2021 році здійснено розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти. Загальний обсяг субвенції для громади становить- 990 258,00 тис.грн.

На закупівлю комп’ютерного обладнання виділено 316 749,00 тис. грн., субвенція на закупівлю засобів навчання та обладнання ( крім комп’ютерного) становить 135 159,00 тис. грн., на закупівлю сучасних меблів – 140 159 тис. грн.

На жаль, розподіл коштів в цьому році відбувся нещодавно, тому закупівля і доставка буде відбуватися з запізненням.

Також педагоги, які навчатимуть цього річ 1 класи пройшли необхідну курсову перепідготовку (всього 20 педагогів)

 

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА


 

Для задоволення освітніх потреб населення громади вдосконалюється мережа загальноосвітніх навчальних закладів. Педагогічні працівники фінансуються з державного бюджету. Технічні працівники, працівники закладів культури, ЗДО, Шпиківської дитячої музичної школи за рахунок місцевого бюджету.

Протягом першого півріччя 2021 року здійснюють діяльність 12 закладів загальної середньої освіти, у яких навчається 1495 учнів. Усі діти шкільного віку охоплені різними формами навчання. Крім того планується створення ще одного опорного закладу на базі Рахнівсько-Лісової СЗШ І-ІІІ ступенів.

заклади загальної середньої освіти

- Шпиківський опорний навчальний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Шпиківської селищної ради Вінницької області

- Печерська ЗШ I-III ступенів Шпиківської селищної ради Вінницької області

- Юрківська ЗШ I-III ступенів Шпиківської селищної ради Вінницької області

- Левківська ЗШ I-II ступенів Шпиківської селищної ради Вінницької області

- Рахнівсько-Лісовий заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти Шпиківської селищної ради Вінницької області

- Рахнівсько- Лісова загальноосвітня школа I-III ступенів Шпиківської селищної ради Вінницької області

- Ярівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – заклад дошкільної освіти Шпиківської селищної ради Вінницької області

- Стрільницька загальноосвітня школа I-II ступенів Шпиківської селищної ради Вінницької області

- Загальноосвітня школа I-II ступенів с.Велика Вулига Шпиківської селищної ради Вінницької області

- Загальноосвітня школа I-II ступенів с. Бушинка Шпиківської селищної ради Вінницької області

- Загальноосвітня школа I-II ступенів с. Рогізна Шпиківської селищної ради Вінницької області.

Учнівський контингент громади складає 1500 учнів (з них 137 – першокласників).

Важливі завдання стоять перед системою загальної середньої освіти. У зв’язку з євроінтеграційними векторами України важливим є досягнення українською освітою світового рівня, її спрямування на розвиток інтелектуального потенціалу держави, економіки, науки і культури. Тому назріла проблема модернізації освітньої галузі, підвищення освітнього потенціалу громади, забезпечення рівного доступу до якісної освіти.

Здобуття повної загальної середньої освіти на сучасному етапі є не лише конституційним правом, а й обов’язковою нормою. Питання охоплення дітей і підлітків навчанням перебуває на постійному контролі управління освіти.

Впродовж 2020/2021 року проходили Всеукраїнські олімпіади та конкурси, у яких взяли участь учні закладів загальної середньої освіти громади. Школярі брали участь у Всеукраїнських предметних олімпіадах з базових дисциплін, писали наукові дослідження у Малій академії наук, перемагали у різноманітних конкурсах, змаганнях, масових заходах обласного, Всеукраїнського.


 

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ

 

Забезпечення якісної підготовки до зовнішнього оцінювання та його проведення стало одним з головних завдань освітян нашої громади. Зовнішнє незалежне оцінювання дає можливість побачити якість знань випускників, результати навчальної діяльності кожної школи та педагогів, а отже, виконує функцію моніторингу стану освіти та освіченості випускників з основних предметів.

 

Рейтинг шкіл Шпиківської територіальної громади серед закладів загальної середньої освіти Вінницької області

 

 

Назва навчального закладу

Місце

TOP

Рейт. бал

Бал ЗНО

Учнів / тестів

Склав (%)

Юрківський ЗЗСО І-ІІІ ст

85

2865

111.6

131.1

6/18

100

Шпиківський ОНЗЗСО І-ІІІ ст.

151

4257

103.5

121.1

20/71

87

Печерський ЗЗСО І-ІІІ ст

210

5652

95

111.6

8/32

91

Рахнівсько-Лісовий НВК "середня ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Шаргородського р-ну Вінницької обл.

260

6915

86.6

101.5

15/47

72

Рахнівсько-Лісовий ЗЗСО І-ІІІ ст

289

7477

81.7

95.6

25/79

76

 

Всього 368

 

Особисті кабінети для директорів (доручення)

 

Фізична культура і спорт.


 

З метою популяризації здорового способу життя серед жителів громади проводились спортивні заходи у 2021 році. Зокрема було проведено змагання з міні-футболу серед команд Шпиківської громади

14.05.2021 році у обласних змаганнях з легкої атлетики наші учні вибороли призові місця.

16.05.2021 року команда Рахнівсько-Лісової СЗШ І-ІІІ ст приймала участь у ІІ етапі (обласний) Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл”(“Джура”) де гідно представила нашу громаду.

21.05.2021 року відбувся патріотичний велопробіг до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та до Дня Європи.

1-2 червня 2021 року в с. Демківка Тростянецького району, відбувся чемпіонат з футболу серед дівчат, в якому взяли участь юні спортсменки з с.Велика Вулига.

Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості закладів освіти. ЗЗСО мають власні веб-сайти, на яких висвітлюються: новини, звіт керівника перед громадськістю, Статут закладу освіти, Ліцензії на провадження освітньої діяльності, структура та органи управління, кадровий склад, освітні програми, що реалізуються в закладі, наявність вакантних посад, матеріально-технічне забезпечення, результати моніторингу якості освіти.

07 квітня 2021 року відбулося підсумкове засідання атестаційної комісії відділу освіти Шпиківської селищної ради в режимі віддаленого конференц-зв’язку з використанням комунікаційного програмного забезпечення Zооm. У заході взяли участь члени атестаційної комісії та працівники, які цьогоріч атестуються. Атестаційною комісією було вивчено професійну діяльність 8 педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, 4 вихователя та музичного керівника закладів дошкільної освіти. Атестаційні листи та характеристики складені об’єктивно, з урахуванням оцінки фахового рівня та показників якості роботи педагогічних працівників. Ретельно вивчений педагогічний досвід засвідчив високий освітній рівень педагогів.


 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

В період з 12 серпня по 16 серпня в закладах освіти Шпиківської громади відбулася перевірка готовності даних закладів до нового 2021-2022 навчального року. В ЗЗСО громади (100%) створено новий освітній простір для учнів 1-4 класів НУШ: сучасний дизайн, нове навчальне обладнання, дидактичне та методичне забезпечення, мобільні одномісні парти та стільці, новітні програмні та технічні засоби навчання: мультимедійні комплекси, інтерактивні дошки, плазмові телевізори, ноутбуки, ламінатори, копіювальна техніка, зроблено поточний ремонт усіх приміщень. Активно проводиться підготовка закладів до роботи в осінньо-зимовий період.

Педагогічними колективами, батьківською громадськістю, учнями проведена належна робота з підготовки закладів освіти до нового 2021/2022 навчального року.

На даний час у деяких закладах освіти завершені ремонтні роботи, всі заклади освіти активно готуються до нового навчального року та опалювального сезону.

У навчальних закладах громади проведено ремонт класів, спалень, систем водопостачання та опалення, проведені підготовчі роботи по котельнях.

Фінансування поточних, капітальних ремонтів та заходів з енергозбереження у навчальних закладах громади проводиться як з державного так і з місцевого бюджетів.

Також бюджетні кошти були спрямовані на проведення поточних ремонтів будівель та приміщень навчального призначення, відомчого господарства, енергетичного обладнання, систем опалення, протипожежного захисту, внутрішніх і зовнішніх інженерних споруд.

Здійснено поточний та косметичний ремонти всіх навчально-виховних і господарських будівель і споруд, кабінетів, класних кімнат.

Значно покращився стан спортивної інфраструктури Із метою створення комфортних умов для навчання та виховання підростаючого покоління та стабільного функціонування закладів загальної середньої освіти щороку модернізується, поповнюється матеріально-технічна база навчальних закладів, проводяться ремонти, реконструкції і т.д. На базі Шпиківського ОНЗЗСО І-ІІІ ступенів було реалізовано проект: “Капітальний ремонт спортивного майданчика Шпиківського опорного навчального закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Шпиківської селищної ради Вінницької області по вул. Ліпіна, 5 в смт Шпиків, Тульчинського району, Вінницької області” на суму 369 950,00 грн.

23 грудня 2020 року, Шпиківський опорний навчальний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Шпиківської селищної ради отримав сучасний математичний клас (14 ноутбуків, проектор, мультимедійний комплекс, багатофункціональний пристрій, набори дидактичних матеріалів, моделі, фліпчарт та багато ін.). 380 тис

Ми бачимо, що створення опорної школи на території Шпиківської територіальної громади було правильним рішенням, адже це дає великі можливості для залучення додаткових коштів. Вітаємо Шпиківський опорний заклад із новим обладнанням, використання новітнього обладнання в кабінеті математики відкриває значно більше можливостей для вчителів та учнів старшої школи. Дякуємо за співпрацю всім хто долучився до реалізації даного проекту!


 

ХАРЧУВАННЯ


 

Актуальним залишається питання харчування учнів у загальноосвітніх закладах громади, що є необхідною умовою якісної освіти. Харчування дітей у навчальних закладах здійснюється відповідно до норм харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах.

Забезпечено повне охоплення безкоштовним гарячим харчуванням учнів 1-4 класів та учнів 5-11 класів всієї громади, що відносяться до пільгових категорій (діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, учнів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, учнів з особливими освітніми потребами, учнів батьки яких брали участь в антитерористичній операції, учнів переміщені з тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції. В заклах освіти впроважується система НАССР (англ. Hazard Analysisand Critical Control Points – Система аналізу небезпек і контролю (регулювання) в критичних точках – система, яка ідентифікує, оцінює і контролює небезпечні фактори, що є визначальними для безпечності харчових продуктів.

В приміщенні їдальні та безпосередньо харчоблоку школи було завершено будівельно-монтажні роботи: повністю оновлено облицювання стелі, стін та підлоги сучасними екологічними матеріалами, замінено електропроводку тощо. З відкриттям нової сучасної їдальні у школі створено всі належні умови для якісного харчування дітей. у 2020 році була отримана субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам за напрямом “Ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти”. Для школи було придбано наступне обладнання


 

ЗПО

Ефективно працювали позашкільні заклади: Шпиківська дитяча музична школа, в якій виховувалось 80 вихованців, однак після завершення реформи децентралізації, Рахнівсько-Лісову філію Джуринської ДМШ було реорганізовано шляхом приєднання до Шпиківської ДМШ. Позашкільною освітою охоплено 150 дітей. Вихованці закладу позашкільної освіти є багаторазовими переможцями районних, обласних та Всеукраїнських олімпіад та конкурсів.


 


 

Пріоритетними напрямками роботи відділу освіти залишається:


 

  • приведення мережі освітніх закладів у відповідність до потреб населення

  • забезпечення навчальних закладів ІІ та ІІІ ступеня мультимедійними комплексами;

  • оновлення навчального простору закладів для учнів, які навчаються в рамках програми Нова українська школа;

  • виконання програми «Шкільний автобус»;

  • забезпечення закладів освіти швидкісним Інтернетом;

  • розширення й створення спортивної інфраструктури, реконструкція багатофункціональних спортивних майданчиків

  • капітальний ремонти ЗЗСО ;

  • виконання приписів пожежної інспекції: облаштування пожежної сигналізації та системи оповіщення та встановлення блискавкозахисту в ЗЗСО ; обробка дерев’яних конструкцій.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь