Роз’яснення щодо дотримання правил прикордонного режиму

Дата: 16.09.2022 09:42
Кількість переглядів: 891

Роз’яснення щодо дотримання правил прикордонного режиму, відповідальність за порушення законодавства з прикордонного режиму, відповідальність за порушення законодавства з прикордонних питань та організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 липня 1998 р. N 1147

 

ПОЛОЖЕННЯ

про прикордонний режим

 

{ У тексті Положення слова "Прикордонні війська" та
"Держкомкордон" в усіх відмінках замінено відповідно
словами "Державна прикордонна служба" та "Адміністрація
Держприкордонслужби" у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 1402 (
1402-2003-п ) від 04.09.2003 }

 

{ У тексті Положення слова "пристані, причали і пункти
базування" та "органи внутрішніх справ" в усіх відмінках
замінено відповідно словами "об’єкти базування" та "органи
Національної поліції" у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 52 (
52-2016-п ) від 03.02.2016 }

 

{ Текст Положення після слова "судноводій" в усіх відмінках і
формах числа доповнити словом ", стерновий-моторист" у
відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ N 416
(
416-2017-п ) від 14.06.2017 }

 

{ У тексті Положення слово "Мінагрополітики" замінено словом
"Мінекономіки" згідно з Постановою КМ N 916 (
916-2019-п )
від 06.11.2019 }

 

{ У тексті Положення слово "Мінекономіки" замінено словом
"Мінекоенерго" згідно з Постановою КМ N 1065 (
1065-2019-п )
від 04.12.2019 }

 

{ У тексті Положення слово "Мінекоенерго" замінено словом
"Міндовкілля" у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 826 (
826-2020-п ) від 09.09.2020 }

 

{ У тексті Положення слово "Міндовкіллям" замінено словом
"Мінагрополітики" згідно з Постановою КМ N 1299
(
1299-2021-п ) від 09.12.2021 }

 

{ У тексті Положення слова "Морська адміністрація" в усіх
відмінках замінено словами "Адміністрація судноплавства"
у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 830
(
830-2022-п ) від 26.07.2022 }

 

 

Загальні питання

 

1. Це Положення встановлює систему режимних заходів у
прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі, які
регламентують відповідно до законодавства правила в’їзду,
перебування, проживання, пересування громадян України та інших
осіб, провадження робіт, ведення обліку та тримання на пристанях,
причалах, базах для стоянки, у пунктах базування (далі - об’єкти
базування) маломірних (малих) суден, інших плавучих засобів,
призначених для спорту або відпочинку на воді (водний мотоцикл
тощо) (далі - маломірні судна, інші плавзасоби), а також у місцях
базування - суден флоту рибної промисловості, що не підлягають
технічному нагляду класифікаційного товариства (далі - нагляд
класифікаційного товариства), їх випуску, плавання і пересування в
територіальному морі та внутрішніх водах України.

 

{ Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 1110 ( 1110-2010-п ) від
08.12.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 52
(
52-2016-п ) від 03.02.2016, N 416 ( 416-2017-п ) від 14.06.2017;
в редакції Постанови КМ N 890 (
890-2021-п ) від 04.08.2021 }

 

2. Терміни, що вживаються у цьому Положенні, мають таке
значення:

 

1) документ, що посвідчує особу:

 

для громадян України - паспорт громадянина України, паспорт
громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт,
службовий паспорт, посвідчення особи моряка, службове посвідчення,
посвідчення водія чи інший виданий державним органом документ,
який має такі обов'язкові реквізити, як прізвище, ім'я, по
батькові, фотокартку, підпис відповідальної посадової особи,
відбиток печатки або штампу установи, яка видала документ, дату
видачі;

 

для іноземців та осіб без громадянства - паспортний документ
іноземця, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове
проживання, посвідчення особи без громадянства для виїзду за
кордон; { Абзаци третій і четвертий підпункту 1 пункту 2 замінено
абзацом згідно з Постановою КМ N 890 (
890-2021-п ) від
04.08.2021 }

 

1-1) адміністрація об’єкта базування - юридична або фізична
особа - підприємець, одним із напрямів діяльності якої є
організація, надання послуг з безпечного тримання і обслуговування
приписаних або які прибувають до об’єкта базування маломірних
суден, інших плавзасобів, випуску та оформлення виходу в
територіальне море, внутрішні води України таких суден, інших
плавзасобів та їх повернення з плавання; { Пункт 2 доповнено
підпунктом 1-1 згідно з Постановою КМ N 890 (
890-2021-п ) від
04.08.2021 }

 

1-2) засоби розваг на воді - несамохідні розважальні пристрої
на воді, що використовуються для розваг на воді методом
буксирування маломірним судном; { Пункт 2 доповнено підпунктом 1-2
згідно з Постановою КМ N 890 (
890-2021-п ) від 04.08.2021 }

 

2) контрольований прикордонний район - це ділянка місцевості,
яка визначена, як правило, у межах території району, міста, селища
та села, прилеглої до державного кордону або до узбережжя моря, що
охороняється органами Державної прикордонної служби, а також у
межах територіального моря, внутрішніх вод, частини вод
прикордонних річок, озер та інших водойм і розташованих у цих
водах островів;

 

{ Підпункт 2 пункту 2 в редакції Постанови КМ N 52 ( 52-2016-п )
від 03.02.2016 }

 

2-1) лінія прикордонних інженерних споруд - спеціальна смуга
місцевості в межах прикордонної смуги та інші земельні ділянки,
які відповідно до законодавства надаються в постійне користування
органам Державної прикордонної служби для облаштування та
утримання інженерно-технічних споруд і огорож, прикордонних
знаків, прикордонних просік, комунікацій та інших об’єктів.
Відстань облаштування лінії прикордонних інженерних споруд від
лінії державного кордону визначається органами Державної
прикордонної служби;

 

{ Пункт 2 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 52
(
52-2016-п ) від 03.02.2016; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 890 (
890-2021-п ) від 04.08.2021 }

 

3) прикордонна смуга - ділянка місцевості, яка встановлюється
безпосередньо вздовж державного кордону на його сухопутних
ділянках або вздовж берегів прикордонних річок, озер та інших
водойм, завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону, але
не може бути меншою від ширини смуги місцевості, що розташована в
межах від лінії державного кордону до лінії прикордонних
інженерних споруд.

 

До прикордонної смуги не включаються населені пункти і місця
масового відпочинку населення;

 

{ Підпункт 3 пункту 2 в редакції Постанови КМ N 890 ( 890-2021-п )
від 04.08.2021 }

 

4) пункт базування - місце (смуга) на урізі води або
гідротехнічна споруда, розташовані у контрольованому прикордонному
районі, визначені місцевими держадміністраціями або органами
місцевого самоврядування за погодженням з органами Державної
прикордонної служби, у зоні відповідальності яких вони
перебувають, для постійного і тимчасового тримання поза
пристанями, причалами, базами для стоянок маломірних суден, інших
плавзасобів. Вимоги до облаштування пунктів базування та типи
маломірних суден, інших плавзасобів, яким дозволяється тримання на
них, визначаються правилами користування маломірними суднами на
водних об’єктах відповідно до законодавства. Місця базування суден
флоту рибної промисловості облаштовуються відповідно до
законодавства.

 

{ Підпункт 4 пункту 2 в редакції Постанови КМ N 52 ( 52-2016-п )
від 03.02.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 416
(
416-2017-п ) від 14.06.2017; в редакції Постанови КМ N 890
(
890-2021-п ) від 04.08.2021 }

 

Інші терміни у цьому Положенні вживаються у значенні,
наведеному в Кодексі торговельного мореплавства України
(
176/95-ВР ), Водному кодексі України ( 213/95-ВР ), Повітряному
кодексі України (
3393-17 ), Лісовому кодексі України ( 3852-12 ),
Кодексі України про надра (
132/94-ВР ), Кодексі цивільного
захисту України (
5403-17 ), Законах України "Про державний кордон
України" (
1777-12 ), "Про Державну прикордонну службу України"
(
661-15 ), "Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства" (
3773-17 ), "Про рибне господарство, промислове
рибальство та охорону водних біоресурсів" (
3677-17 ), "Про
транспорт" (
232/94-ВР ) та інших нормативно-правових актах,
прийнятих відповідно до них.

 

{ Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 890
(
890-2021-п ) від 04.08.2021 }
{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 679
(
679-99-п ) від 23.04.99; в редакції Постанови КМ N 1110
(
1110-2010-п ) від 08.12.2010 }

 

3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Севастопольська міська державні адміністрації разом з відповідними
органами Державної прикордонної служби в межах наданих повноважень
та з урахуванням місцевих умов і особливостей вирішують питання
щодо практичного застосування вимог цього Положення.

 

{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 890
(
890-2021-п ) від 04.08.2021 }

 

4. Нормативно-правові акти МВС з питань прикордонного режиму,
видані в межах його повноважень та зареєстровані в установленому
порядку, є обов'язковими для виконання центральними та місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
юридичними і фізичними особами.

 

{ Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 1110 ( 1110-2010-п ) від
08.12.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 890
(
890-2021-п ) від 04.08.2021 }

 

5. Контроль за додержанням прикордонного режиму у
прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі
здійснює Державна прикордонна служба у взаємодії з органами
Національної поліції.

 

У необхідних випадках Державна прикордонна служба може
запроваджувати додаткові тимчасові обмеження на в’їзд і
провадження робіт у прикордонній смузі та контрольованому
прикордонному районі, які встановлюються наказом начальника органу
охорони державного кордону, погодженим з місцевими державними
адміністраціями, міськими радами міст обласного значення,
територіальними органами Національної поліції, ДМС та
регіональними органами СБУ. { Абзац другий пункту 5 в редакції
Постанови КМ N 52 (
52-2016-п ) від 03.02.2016 }

 

6. Особи, винні у порушенні прикордонного режиму, несуть
адміністративну або іншу відповідальність згідно із
законодавством.

 

Порядок в’їзду, перебування, проживання, пересування
громадян України та інших осіб у прикордонній смузі
та контрольованому прикордонному районі

 

{ Назва розділу в редакції Постанови КМ N 890 ( 890-2021-п ) від
04.08.2021 }

 

7. Громадяни України в'їжджають у прикордонну смугу та
контрольований прикордонний район, перебувають, проживають або
пересуваються в їх межах на підставі документів, що посвідчують їх
особу.

 

8. Іноземці та особи без громадянства в'їжджають у
прикордонну смугу та контрольований прикордонний район,
перебувають та пересуваються в їх межах на підставі документів, що
посвідчують особу та підтверджують законність перебування на
території України. ( Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 679
(
679-99-п ) від 23.04.99 )

 

9. В'їзд і перебування у місцевості, яка знаходиться між
державним кордоном і лінією прикордонних інженерних споруд,
громадян України та інших осіб допускається як виняток у порядку,
який встановлюється МВС.

 

{ Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 52
(
52-2016-п ) від 03.02.2016, N 890 ( 890-2021-п ) від
04.08.2021 }

 

10. Особи, зазначені у пунктах 7 та 8 цього Положення, на
вимогу уповноважених осіб Державної прикордонної служби та органів
Національної поліції, а також членів громадських формувань з
охорони громадського порядку і державного кордону зобов'язані
пред'являти відповідні документи, передбачені цими пунктами.

 

{ Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 679 ( 679-99-п ) від
23.04.99; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1110
(
1110-2010-п ) від 08.12.2010 }

 

11. З метою виявлення порушень законодавства з прикордонних
питань, виконання завдань, пов'язаних з боротьбою з організованою
злочинністю та незаконною міграцією у межах прикордонної смуги і
контрольованого прикордонного району, уповноважені особи Державної
прикордонної служби та органів Національної поліції, а також члени
громадських формувань з охорони громадського порядку і державного
кордону мають право відповідно до Законів України "Про Державну
прикордонну службу України" (
661-15 ) та "Про дорожній рух"
(
3353-12 ) у разі потреби зупиняти та оглядати транспортні
засоби. { Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1110 (
1110-2010-п ) від 08.12.2010 }

 

Зупинка транспортного засобу здійснюється:

 

уповноваженими особами органів Національної поліції - у
встановленому порядку;

 

уповноваженими особами Державної прикордонної служби, а також
членами громадських формувань з охорони громадського порядку і
державного кордону: наземного - із застосуванням диска з червоним
світлоповертачем або рукою, що вказує на цей транспортний засіб;
водного - сигналами відповідно до Міжнародного зводу сигналів
(лоції Чорного та Азовського морів на води України) або Правил
користування маломірними суднами на водних об’єктах. { Абзац
четвертий пункту 11 в редакції Постанови КМ N 52 (
52-2016-п ) від
03.02.2016 }

 

Водій (капітан, судноводій, стерновий-моторист) повинен
зупинити транспортний засіб у місці, на яке йому буде вказано, з
дотриманням правил зупинки, а також: { Абзац п'ятий пункту 11 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 52 (
52-2016-п ) від
03.02.2016 }

 

подати для перевірки документи, що посвідчують особу водія
(капітана, судноводія, стернового-моториста) і пасажирів (членів
екіпажу), та реєстраційний документ на транспортний засіб (для
транспортних засобів Збройних Сил - технічний талон); { Абзац
шостий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 52
(
52-2016-п ) від 03.02.2016 }

 

дати можливість оглянути транспортний засіб і перевірити
номери його агрегатів.

 

{ Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 821 ( 821-2004-п ) від
29.06.2004 }

 

12. Капітанам (судноводіям, стерновим-мотористам) морських і
річкових суден, суден флоту рибної промисловості, що не підлягають
нагляду класифікаційного товариства, власникам маломірних суден,
інших плавзасобів, командирам повітряних суден, начальникам
поїздів і провідникам вагонів, старшим стюардам і стюардам, водіям
транспортних засобів забороняється підвозити у контрольований
прикордонний район та прикордонну смугу і вивозити з них осіб, які
не мають відповідних документів.

 

{ Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1110
(
1110-2010-п ) від 08.12.2010; в редакції Постанов КМ N 52
(
52-2016-п ) від 03.02.2016, N 416 ( 416-2017-п ) від
14.06.2017 }

 

13. У межах прикордонної смуги з дотриманням вимог
законодавства про дорожній рух установлюються дорожні знаки
"Початок прикордонної смуги", "Кінець прикордонної смуги", у межах
контрольованого прикордонного району - "Початок контрольованого
прикордонного району", "Кінець контрольованого прикордонного
району", а на дорогах, які безпосередньо простягаються до
державного кордону (за винятком доріг до встановлених пунктів
пропуску через державний кордон), встановлюється знак "В’їзд
заборонено". { Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 52 (
52-2016-п ) від 03.02.2016; в редакції
Постанови КМ N 890 (
890-2021-п ) від 04.08.2021 }

 

Обладнання доріг і вулиць зазначеними дорожніми знаками та їх
утримання провадиться власниками доріг і вулиць або уповноваженими
ними органами у сфері дорожнього руху, а контроль за експлуатацією
цих дорожніх знаків здійснюється органами Національної поліції.
{ Абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 890 (
890-2021-п ) від 04.08.2021 }

 

З метою запобігання випадкам незаконного перетинання
державного кордону громадянами України, іноземцями та особами без
громадянства під час їх пересування в межах прикордонної смуги
Державна прикордонна служба може встановлювати
інформаційно-попереджувальні таблички "УВАГА! Державний кордон
України. Прохід заборонено" в порядку, що встановлюється МВС.
{ Пункт 13 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 890
(
890-2021-п ) від 04.08.2021 }

 

Порядок провадження робіт у прикордонній смузі та
контрольованому прикордонному районі

 

14. Органами місцевого самоврядування за письмовим
погодженням з відповідними органами Державної прикордонної служби
в межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району
визначаються місця масового відпочинку населення, а також
установлюється порядок їх обладнання і використання. { Абзац
перший пункту 14 в редакції Постанови КМ N 890 (
890-2021-п ) від
04.08.2021 }

 

Місця для рибальства визначаються Мінагрополітики відповідно
до законодавства. { Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 416 (
416-2017-п ) від 14.06.2017 }

 

{ Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 416
(
416-2017-п ) від 14.06.2017 }

 

15. Утримання і випасання худоби в межах прикордонної смуги
можливе лише у місцях, визначених місцевими державними
адміністраціями за погодженням з відповідними органами або
підрозділами Державної прикордонної служби, за сприятливої
епізоотичної ситуації на цій території та за умови належного
загородження цих місць власниками худоби.

 

{ Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 890
(
890-2021-п ) від 04.08.2021 }

 

16. З метою охорони території України від занесення з
території інших держав збудників карантинних хвороб тварин,
занесення або самостійного розповсюдження з-за кордону карантинних
об'єктів рослин, а також охорони навколишнього природного
середовища уздовж державного кордону встановлюється профілактична
смуга, в якій забороняється утримання і випасання худоби та
здійснення будь-яких операцій з відходами. Ширина цієї смуги, а
також конкретні заходи щодо здійснення на її території контролю за
санітарно-карантинним, ветеринарним, фітосанітарним та екологічним
станом визначаються обласними державними адміністраціями разом з
територіальними органами центральних органів виконавчої влади, до
компетенції яких віднесені зазначені завдання, за погодженням з
відповідними органами Державної прикордонної служби.

 

{ Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 52
(
52-2016-п ) від 03.02.2016, N 890 ( 890-2021-п ) від
04.08.2021 }

 

17. Авіаційні роботи, будівництво, вирубування дерев і
чагарників, водокористування, геологічне вивчення, дорожні та інші
дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні та інші
роботи, пов’язані із зміною водного режиму прикордонних річок,
озер та інших водойм, водолазні роботи або занурення апаратів, що
використовуються для підводного плавання, відео-, кіно- та
фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з усіх
видів парашутів у межах прикордонної смуги і районів, прилеглих до
адміністративної межі між Автономною Республікою Крим та
Херсонською областю, на території яких Кабінетом Міністрів України
запроваджено прикордонний режим, а також збори, мітинги,
маніфестації і демонстрації, спортивні, видовищні та інші масові
заходи, військові навчання і тренування (далі - масові заходи)
проводяться після інформування органу охорони державного кордону,
у зоні відповідальності якого провадиться така діяльність, із
зазначенням початку і строку її провадження, прізвища, власного
імені, по батькові (за наявності) осіб, що провадитимуть
діяльність або організовуватимуть масові заходи, інформації про
документи дозвільного характеру на провадження зазначеної в цьому
пункті діяльності або масових заходів.

 

Інформування здійснюється усно з використанням засобів
електрозв’язку і письмово не пізніше ніж за 24 години до початку
провадження такої діяльності, а щодо проведення масових заходів -
не пізніше ніж за 72 години до їх проведення, зокрема за допомогою
факсимільного зв’язку або електронної пошти. Контактна інформація
розміщується Адміністрацією Держприкордонслужби на інформаційних
стендах, офіційному веб-сайті, а також у засобах масової
інформації.

 

{ Пункт 17 в редакції Постанов КМ N 679 ( 679-99-п ) від 23.04.99,
N 1110 (
1110-2010-п ) від 08.12.2010, N 463 ( 463-2013-п ) від
03.07.2013, N 890 (
890-2021-п ) від 04.08.2021 }

 

18. Роботи, пов'язані з локалізацією та ліквідацією наслідків
стихійного лиха, аварії або катастрофи, проведенням заходів для
боротьби з особливо небезпечними інфекційними хворобами і
порушеннями екології в межах прикордонної смуги та контрольованого
прикордонного району, провадяться у порядку, встановленому
законодавством.

 

19. У межах зони з особливим режимом використання
повітряного простору України, крім її частини, що межує із
забороненою зоною, польоти всіх типів повітряних куль і повітряних
суден та інші види діяльності провадяться відповідно до Положення
про використання повітряного простору України (
401-2002-п ),
затвердженого Кабінетом Міністрів України, та інших актів
законодавства.

 

 

{ Абзац другий пункту 19 виключено на підставі Постанови КМ
N 463 (
463-2013-п ) від 03.07.2013 }

 

{ Пункт 19 в редакції Постанови КМ N 1110 ( 1110-2010-п ) від
08.12.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 890
(
890-2021-п ) від 04.08.2021 }

 

19-1. Про зліт або посадку повітряних суден (крім цивільних
повітряних суден, що здійснюють регулярні повітряні перевезення, і
державних повітряних суден) поза межами аеродромів, вертодромів
або злітно-посадкових майданчиків у контрольованому прикордонному
районі їх власники або експлуатанти інформують орган або підрозділ
Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності якого
здійснюється зліт або посадка.

 

Інформування здійснюється за допомогою засобів електрозв’язку
або в будь-який інший спосіб не пізніше ніж за 30 хвилин до зльоту
та одразу після посадки (крім випадків, пов’язаних із небезпечною
подією).

 

{ Положення доповнено пунктом 19-1 згідно з Постановою КМ N 890
(
890-2021-п ) від 04.08.2021 }

 

20. Керівники підприємств, установ і організацій будь-якої
форми власності зобов'язані забезпечити дотримання вимог цього
Положення підлеглими їм працівниками, які виконують роботи у
прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі,
включаючи тих, що проводять у них роботи за договором, та
інформування відповідних органів або підрозділів Державної
прикордонної служби, у зоні відповідальності яких провадиться така
діяльність, про їх проведення.

 

{ Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1110
(
1110-2010-п ) від 08.12.2010, N 890 ( 890-2021-п ) від
04.08.2021 }

 

21. Полювання у прикордонній смузі здійснюється з
обов’язковим інформуванням розпорядником полювання або особисто
мисливцем органів або підрозділів Державної прикордонної служби, в
межах відповідальності яких буде проводитися полювання, у порядку,
передбаченому пунктом 17 цього Положення.

 

У профілактичній смузі, а також у смузі місцевості між лінією
державного кордону та лінією прикордонних інженерних споруд
полювання забороняється. { Абзац другий пункту 21 в редакції
Постанови КМ N 890 (
890-2021-п ) від 04.08.2021 }

 

{ Пункт 21 в редакції Постанов КМ N 679 ( 679-99-п ) від 23.04.99,
N 52 (
52-2016-п ) від 03.02.2016 }

 

Порядок обліку, тримання на об’єктах базування
маломірних суден, інших плавзасобів та в місцях
базування суден флоту рибної промисловості,
їх випуску, плавання та пересування в
територіальному морі та внутрішніх водах

 

{ Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 679
(
679-99-п ) від 23.04.99; в редакції Постанови КМ N 1110
(
1110-2010-п ) від 08.12.2010; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 52 (
52-2016-п ) від 03.02.2016; в редакції
Постанови КМ N 890 (
890-2021-п ) від 04.08.2021 }

 

22. У районах, прилеглих до узбережжя моря, що охороняється
органами Державної прикордонної служби, у межах територіального
моря і внутрішніх вод, де встановлено прикордонну смугу та
контрольований прикордонний район, крім зазначених у пунктах 7-21
цього Положення режимних обмежень, забороняється зберігання на
об’єктах базування, місцях базування суден флоту рибної
промисловості, випуск, плавання та пересування маломірних суден,
інших плавзасобів, суден флоту рибної промисловості, що не
підлягають нагляду класифікаційного товариства, не зареєстрованих
в установленому порядку в органах, які здійснюють нагляд за такими
суднами і засобами, та не приписаних до об’єктів базування, не
облікованих у місцях базування суден флоту рибної промисловості.

 

Забороняється зберігання маломірних суден, інших плавзасобів
на об’єктах базування, що облаштовані поза місцями, визначеними
рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та
Севастопольської міської держадміністрацій, а суден флоту рибної
промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного
товариства, - у місцях базування, не внесених до переліку місць
базування суден флоту рибної промисловості, затвердженого
Держрибагентством.

 

{ Пункт 22 в редакції Постанови КМ N 1110 ( 1110-2010-п ) від
08.12.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 52
(
52-2016-п ) від 03.02.2016; в редакції Постанов КМ N 416
(
416-2017-п ) від 14.06.2017, N 890 ( 890-2021-п ) від
04.08.2021 }

 

23. Облік маломірних суден, інших плавзасобів у прикордонній
смузі та контрольованому прикордонному районі ведеться
адміністрацією об’єктів базування у порядку, встановленому Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними та
Севастопольською міською державними адміністраціями, а облік суден
флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду
класифікаційного товариства, у порядку, встановленому
Мінагрополітики. { Абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 890 (
890-2021-п ) від 04.08.2021 }

 

Списки торговельних і маломірних суден, інших плавзасобів,
суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду
класифікаційного товариства, подаються адміністраціями морських
(річкових) портів, об’єктів базування та місць базування суден
флоту рибної промисловості на вимогу уповноважених осіб органу або
підрозділу Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності
якого визначено їх місце базування, до такого органу або
підрозділу. { Абзац другий пункту 23 в редакції Постанови КМ N 416
(
416-2017-п ) від 14.06.2017; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 890 (
890-2021-п ) від 04.08.2021 }

 

{ Пункт 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 679
(
679-99-п ) від 23.04.99; в редакції Постанов КМ N 1110
(
1110-2010-п ) від 08.12.2010, N 52 ( 52-2016-п ) від
03.02.2016 }

 

24. Після реєстрації в установленому порядку маломірні судна,
інші плавзасоби приписуються до об’єктів базування, а судна флоту
рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного
товариства, беруться на облік в місцях базування та забезпечуються
постійними місцями для стоянки (зберігання).

 

Під час зміни приписки або взяття на облік та постійного
місця для стоянки (зберігання) маломірних суден, інших
плавзасобів, а також суден флоту рибної промисловості, що не
підлягають нагляду класифікаційного товариства, адміністрації
об’єктів базування або місць базування суден флоту рибної
промисловості усно з використанням засобів електрозв’язку і
письмово інформують підрозділи Державної прикордонної служби, у
зоні відповідальності яких вони розташовані, не пізніше ніж за
24 години після проведення такої зміни, зокрема за допомогою
факсимільного зв’язку та електронної пошти. { Абзац другий пункту
24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 890
(
890-2021-п ) від 04.08.2021 }

 

У разі коли адміністрація об’єкта базування або місця
базування суден флоту рибної промисловості не може забезпечити
обліковані маломірні судна, інші плавзасоби, судна флоту рибної
промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного
товариства, постійним місцем для стоянки (зберігання),
дозволяється тримання їх в іншому місці поза водними об’єктами за
письмовим погодженням з адміністрацією об’єкта базування та
територіальним органом Адміністрації судноплавства, а для суден
флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду
класифікаційного товариства, з адміністрацією місця базування
суден флоту рибної промисловості за умови забезпечення надійного
зберігання з обов’язковим інформуванням у порядку, визначеному
абзацом другим цього пункту, відповідного підрозділу Державної
прикордонної служби. { Абзац третій пункту 24 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 890 (
890-2021-п ) від
04.08.2021 }

 

Забороняється тримання маломірних суден, інших плавзасобів
поза об’єктами базування, а суден флоту рибної промисловості, що
не підлягають нагляду класифікаційного товариства, - поза місцями
базування, а також на причалах та інших гідротехнічних спорудах,
які не належать портам, іншим об’єктам базування або місцям
базування, крім випадків, визначених цим пунктом. { Абзац
четвертий пункту 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 890 (
890-2021-п ) від 04.08.2021 }

 

{ Пункт 24 в редакції Постанови КМ N 416 ( 416-2017-п ) від
14.06.2017 }

 

25. Зняття з обліку, передача маломірних суден, інших
плавзасобів, суден флоту рибної промисловості, що не підлягають
нагляду класифікаційного товариства, проводяться з обов’язковим
усним з використанням засобів електрозв’язку і письмовим
інформуванням протягом п’яти робочих днів про це відповідного
підрозділу Державної прикордонної служби, зокрема за допомогою
факсимільного зв’язку та електронної пошти. { Пункт 25 в редакції
Постанови КМ N 416 (
416-2017-п ) від 14.06.2017; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 890 (
890-2021-п ) від
04.08.2021 }

 

26. Протягом 24 годин з часу прибуття у прикордонну смугу або
контрольований прикордонний район власники повинні поставити
маломірні судна, інші плавзасоби, повітряні судна, які здійснюють
посадку на воду, на облік в адміністрації найближчого об’єкта
базування в порядку, встановленому Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними та Севастопольською міською
держадміністраціями, а судна флоту рибної промисловості, що не
підлягають нагляду класифікаційного товариства, в адміністрації
найближчого місця базування суден флоту рибної промисловості
відповідно до правил, встановлених Мінагрополітики, про що
адміністрації об’єктів базування або місць базування флоту рибної
промисловості письмово інформують протягом 24 годин після взяття
на облік, зокрема за допомогою факсимільного зв’язку або
електронної пошти, підрозділи Державної прикордонної служби, у
зоні відповідальності яких перебуває відповідний об’єкт базування,
місце базування.

 

{ Пункт 26 в редакції Постанов КМ N 1110 ( 1110-2010-п ) від
08.12.2010, N 52 (
52-2016-п ) від 03.02.2016, N 416
(
416-2017-п ) від 14.06.2017; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 890 (
890-2021-п ) від 04.08.2021 }

 

27. Об’єкти базування в межах прикордонної смуги або
контрольованого прикордонного району облаштовуються в місцях, які
визначаються рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних та Севастопольської міської держадміністрацій в порядку,
визначеному законодавством, за погодженням з відповідними органами
Державної прикордонної служби з урахуванням пропозицій
райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування, а для
суден флоту рибної промисловості з урахуванням пропозицій
Держрибагентства. Погодження та пропозиції надаються письмово у
довільній формі на офіційних бланках відповідних органів.

 

Номери об’єктам базування надаються відповідними рішеннями
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та
Севастопольської міської держадміністрацій, Держрибагентства (для
місць базування суден флоту рибної промисловості), про що
інформуються органи Державної прикордонної служби, на ділянці яких
вони облаштовуються.

 

Реєстрація об’єктів базування, місць базування суден флоту
рибної промисловості здійснюється відповідно до законодавства, про
що їх адміністрації письмово інформують підрозділи Державної
прикордонної служби, у зоні відповідальності яких перебуває
відповідний об’єкт базування або місце базування суден флоту
рибної промисловості, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів
після завершення реєстрації, зокрема за допомогою факсимільного
зв’язку або електронної пошти.

 

{ Пункт 27 в редакції Постанов КМ N 52 ( 52-2016-п ) від
03.02.2016, N 416 (
416-2017-п ) від 14.06.2017 }

 

28. З метою своєчасного облаштування об’єкти базування щороку
до початку навігаційного періоду підлягають огляду спільною
комісією, яка утворюється райдержадміністраціями, а в містах
обласного значення - органами місцевого самоврядування (які
розробляють та затверджують акт огляду), до складу якої
включаються представники райдержадміністрацій та органів місцевого
самоврядування, державні інспектори України з охорони
навколишнього природного середовища, інспектори Адміністрації
судноплавства, представники Держрибагентства (у разі потреби),
органів Національної поліції, ДСНС і Державної прикордонної
служби. { Абзац перший пункту 28 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 890 (
890-2021-п ) від 04.08.2021 }

 

Об’єкти базування, які після здійснення огляду не отримали
відповідного дозволу, до експлуатації не допускаються, випуск або
вихід з них маломірних суден, інших плавзасобів забороняється.
{ Абзац другий пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 890 (
890-2021-п ) від 04.08.2021 }

 

Огляд місця базування суден флоту рибної промисловості
здійснюється міжвідомчими комісіями, призначеними
Держрибагентством, до складу яких включені представники Державної
прикордонної служби, у строк, встановлений Держрибагентством. За
результатами огляду складається акт огляду місця базування суден
флоту рибної промисловості. Місця базування суден флоту рибної
промисловості допускаються до експлуатації після внесення їх до
переліку місць базування суден флоту рибної промисловості, який
затверджується Держрибагентством.

 

{ Пункт 28 в редакції Постанови КМ N 416 ( 416-2017-п ) від
14.06.2017 }

 

29. Юридичні і фізичні особи, яким належать об’єкти
базування, місця базування суден флоту рибної промисловості,
впорядковують і обладнують їх в установленому порядку,
забезпечуючи належну охорону та зв’язок з підрозділами Державної
прикордонної служби.

 

{ Пункт 29 в редакції Постанови КМ N 416 ( 416-2017-п ) від
14.06.2017 }

 

30. Заходи щодо обліку і тримання маломірних суден, інших
плавзасобів, повітряних суден, які здійснюють посадку на воду на
об’єктах базування, здійснюють адміністрації об’єктів базування,
суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду
класифікаційного товариства, адміністрації місць базування суден
флоту рибної промисловості, а також юридичні і фізичні особи.

 

Заходи щодо тримання маломірних суден, інших плавзасобів,
повітряних суден, які здійснюють посадку на воду, суден флоту
рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного
товариства, і за відповідним погодженням зберігаються окремо не на
об’єктах базування або на місцях базування суден флоту рибної
промисловості, здійснюють їх власники.

 

Юридичні і фізичні особи, яким належать об’єкти базування,
місця базування суден флоту рибної промисловості, власники,
капітани (судноводії, стернові-мотористи) маломірних суден, інших
плавзасобів, повітряних суден, що здійснюють посадку на воду,
суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду
класифікаційного товариства, зобов’язані надати уповноваженим
особам Державної прикордонної служби безперешкодний доступ до
місця їх тримання і можливість перевірити відповідність обліку та
організацію їх випуску. { Абзац третій пункту 30 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 890 (
890-2021-п ) від
04.08.2021 }

 

{ Пункт 30 в редакції Постанов КМ N 1110 ( 1110-2010-п ) від
08.12.2010, N 52 (
52-2016-п ) від 03.02.2016, N 416
(
416-2017-п ) від 14.06.2017 }

 

31. Власники зазначених суден, інших плавзасобів та посадові
особи, які забезпечують їх зберігання, у разі зникнення,
викрадення або втрати іншим шляхом цих суден і плавзасобів, а
також шкіперського та рятувального майна зобов'язані негайно
поінформувати про це підрозділи Державної прикордонної служби та
вжити заходів до їх розшуку.

 

32. Посадка і висадка пасажирів, завантаження і розвантаження
торговельних та маломірних суден, інших плавзасобів поза об’єктами
базування, суден флоту рибної промисловості, що не підлягають
нагляду класифікаційного товариства, поза місцями базування, а
також на об’єктах або місцях базування, які не допущені до
експлуатації, забороняється (крім випадків, пов’язаних із
небезпечною подією, або бункерування у період воєнного стану
суден, які входять до чи виходять з морських портів України,
розташованих на р. Дунай, за умови завчасного інформування
капітаном (судноводієм, стерновим-мотористом) або власником
торговельного та маломірного судна, іншого плавзасобу, судна флоту
рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного
товариства, підрозділу Державної прикордонної служби, у зоні
відповідальності якого здійснюватиметься посадка або висадка,
завантаження або розвантаження, але не пізніше здійснення таких
заходів). { Абзац перший пункту 32 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 830 (
830-2022-п ) від 26.07.2022 }

 

Посадка і висадка пасажирів поза об’єктами базування
дозволяється лише на засоби розваг на воді та маломірні судна, які
їх буксирують, водні мотоцикли, моторні гідродельтаплани в місцях
масового відпочинку населення на водних об’єктах, визначених і
відкритих до експлуатації у спеціально встановлених місцях
відповідно до законодавства.

 

{ Пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1110
(
1110-2010-п ) від 08.12.2010; в редакції Постанов КМ N 52
(
52-2016-п ) від 03.02.2016, N 890 ( 890-2021-п ) від
04.08.2021 }

 

33. Випуск маломірних суден, інших плавзасобів у
територіальне море, внутрішні води України здійснюється
адміністраціями об’єктів базування після належного оформлення
згідно з інструкціями про порядок обліку та випуску маломірних
суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води
України, які затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними та Севастопольською міською державними
адміністраціями за погодженням з органами охорони державного
кордону, в зоні відповідальності яких вони розташовані.

 

Випуск суден флоту рибної промисловості, що не підлягають
нагляду класифікаційного товариства, здійснюється адміністрацією
місця базування відповідно до порядку, затвердженого
Мінагрополітики за погодженням з Адміністрацією
Держприкордонслужби.

 

Експлуатація об’єктів базування всіх форм власності та випуск
з них маломірних суден та інших плавзасобів без наявності
адміністрацій об’єктів базування забороняється.

 

Маломірні судна, інші плавзасоби можуть виходити (крім
засобів розваг на воді, які виходять на відстань до 2 морських
миль) у територіальне море та внутрішні води України згідно з
інструкціями про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших
плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України за
умови завчасного, не пізніше ніж за одну годину до виходу,
інформування адміністраціями об’єктів базування, які ними
обліковуються, відповідних підрозділів Державної прикордонної
служби, у зоні відповідальності яких вони перебувають.

 

Вихід та плавання суден флоту рибної промисловості, що не
підлягають нагляду класифікаційного товариства, після настання
темної пори доби, маломірних суден та інших плавзасобів після
закінчення навігаційного періоду і настання темної пори доби (за
винятком суден, які мають у документах, що підтверджують
придатність судна до плавання, відмітку про придатність судна до
експлуатації в темну пору доби, та обладнання, яке для нічного
плавання визначене Правилами судноплавства на внутрішніх водних
шляхах України (
z0872-04 ) та Міжнародними правилами попередження
зіткнень суден на морі 1972 року), а також за межі 2 морських миль
без відповідних радіоелектронних засобів зв’язку та дозволу на
користування ними забороняється. { Абзац п'ятий пункту 33 в
редакції Постанови КМ N 416 (
416-2017-п ) від 14.06.2017; із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 890 (
890-2021-п ) від
04.08.2021 }

 

Забороняється виходити за межі 2 морських миль: маломірним
суднам та іншим плавзасобам, в яких ефективна площа розсіювання
судна недостатня для його виявлення за допомогою радіолокаційних
станцій (радарів) у діапазонах 9 і 3 ГГц (довжина хвилі 3 і 10
сантиметрів), без радіолокаційних відбивачів; суднам флоту рибної
промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного
товариства, без технічних засобів дистанційного контролю. { Абзац
шостий пункту 33 в редакції Постанови КМ N 416 (
416-2017-п ) від
14.06.2017 }

 

Про повернення з плавання маломірних суден, інших плавзасобів
або суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду
класифікаційного товариства, адміністрація об’єктів базування,
місць базування суден флоту рибної промисловості повинна
поінформувати не пізніше ніж протягом 30 хвилин із часу повернення
підрозділ Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності
якого вони розташовані. { Пункт 33 доповнено новим абзацом згідно
з Постановою КМ N 890 (
890-2021-п ) від 04.08.2021 }

 

У разі неповернення в установлений час до об’єкта базування
маломірних суден, інших плавзасобів, а до місця базування - суден
флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду
класифікаційного товариства, та відсутності інформації про їх стан
і місцеперебування адміністрація об’єктів базування, місць
базування суден флоту рибної промисловості зобов’язана негайно
поінформувати підрозділ Державної прикордонної служби, у зоні
відповідальності якого вони розташовані. { Пункт 33 доповнено
новим абзацом згідно з Постановою КМ N 890 (
890-2021-п ) від
04.08.2021 }

 

Капітани (судноводії, стернові-мотористи) маломірних суден,
інших плавзасобів, суден флоту рибної промисловості, що не
підлягають нагляду класифікаційного товариства, випуск яких було
здійснено з об’єктів базування або з місць базування суден флоту
рибної промисловості за межами контрольованих прикордонних
районів, під час виходу в територіальне море, внутрішні води
України, які розташовані у контрольованих прикордонних районах,
зобов’язані не пізніше ніж за 30 хвилин поінформувати підрозділ
Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності якого буде
здійснено такий вихід. { Абзац пункту 33 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 416 (
416-2017-п ) від 14.06.2017, N 890
(
890-2021-п ) від 04.08.2021 }

 

{ Пункт 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 679
(
679-99-п ) від 23.04.99; в редакції Постанов КМ N 1110
(
1110-2010-п ) від 08.12.2010, N 52 ( 52-2016-п ) від
03.02.2016 }

 

34. У разі порушення вимог щодо порядку зберігання, виходу у
територіальне море та внутрішні води, завантаження і розвантаження
торговельних та маломірних суден, інших плавзасобів, суден флоту
рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного
товариства, посадки і висадки пасажирів органи Державної
прикордонної служби мають право тимчасово забороняти експлуатацію
об’єктів базування, місць базування суден флоту рибної
промисловості або забороняти вихід у територіальне море та
внутрішні води таких суден і плавзасобів. Про запровадження цієї
заборони органи Державної прикордонної служби письмово інформують
заінтересованих юридичних та фізичних осіб завчасно. Обмеження
щодо заборони експлуатації об’єктів базування, місць базування
суден флоту рибної промисловості діє до усунення виявлених
порушень. { Абзац перший пункту 34 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 890 (
890-2021-п ) від 04.08.2021 }

 

У разі заборони Адміністрацією судноплавства експлуатації
об’єктів базування або виходу з них суден, а Держрибагентством -
експлуатації місць базування або виходу з них суден флоту рибної
промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного
товариства, зазначені органи не пізніше ніж протягом трьох робочих
днів з моменту прийняття такого рішення усно з використанням
засобів електрозв’язку і письмово інформують про це, зокрема за
допомогою факсимільного зв’язку або електронної пошти, органи
Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності яких
перебувають відповідні об’єкти базування або місця базування суден
флоту рибної промисловості. { Абзац другий пункту 34 в редакції
Постанови КМ N 890 (
890-2021-п ) від 04.08.2021 }

 

{ Пункт 34 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 679
(
679-99-п ) від 23.04.99, N 1110 ( 1110-2010-п ) від 08.12.2010,
N 52 (
52-2016-п ) від 03.02.2016; в редакції Постанови КМ N 416
(
416-2017-п ) від 14.06.2017 }

 

35. Судна внутрішнього плавання та судна флоту рибної
промисловості, у тому числі ті, що не підлягають нагляду
класифікаційного товариства, що зареєстровані в установленому
порядку в морських (річкових) торговельних і рибних портах
України, оформляються для виходу в територіальне море та внутрішні
води відповідно до законодавства за наявності суднових документів
і документів, що посвідчують особу членів екіпажу і пасажирів.

 

{ Пункт 35 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 679
(
679-99-п ) від 23.04.99, N 1110 ( 1110-2010-п ) від 08.12.2010;
в редакції Постанови КМ N 890 (
890-2021-п ) від 04.08.2021 }

 

36. Під час плавання і перебування торговельних та маломірних
суден, інших плавзасобів, суден флоту рибної промисловості у
територіальному морі та внутрішніх водах забороняється їх підхід
до іноземних та українських суден закордонного прямування (крім
випадків, пов’язаних із стихійним лихом, аварією та катастрофою,
або бункерування у період воєнного стану суден, які входять до чи
виходять з морських портів України, розташованих на р. Дунай, за
умови завчасного інформування капітаном (судноводієм,
стерновим-мотористом) або власником торговельного та маломірного
судна, іншого плавзасобу, судна флоту рибної промисловості
підрозділу Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності
якого буде здійснюватися підхід, але не пізніше здійснення таких
заходів).

 

{ Пункт 36 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 679
(
679-99-п ) від 23.04.99, N 1110 ( 1110-2010-п ) від 08.12.2010;
в редакції Постанови КМ N 52 (
52-2016-п ) від 03.02.2016; із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 890 (
890-2021-п )
від 04.08.2021, N 830 (
830-2022-п ) від 26.07.2022 }

 

37. Режимні обмеження щодо межі акваторій, часу та безпеки
плавання і пересування маломірних суден у прикордонній смузі та
контрольованому прикордонному районі визначаються Правилами
користування маломірними суднами відповідно до законодавства.

 

38. Пляжі, місця масового відпочинку населення на водних
об’єктах у межах контрольованого прикордонного району
облаштовуються необхідними засобами контролю з метою уникнення
можливості запливу відпочивальників до лінії державного кордону
або в бік іноземних та українських суден закордонного сполучення.

 

Дотримання зазначених вимог забезпечується керівниками
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від
форми власності, а також громадянами України, іноземцями та
особами без громадянства, які використовують водні об’єкти з
фізкультурно-оздоровчою метою або для відпочинку людей та
організації масових заходів.

 

{ Пункт 38 в редакції Постанови КМ N 890 ( 890-2021-п ) від
04.08.2021 }

 

38-1. У місцях масового відпочинку населення на водних
об’єктах, визначених відповідно до законодавства, вихід суден і
плавзасобів, що не підлягають реєстрації та нагляду
класифікаційного товариства (крім суден флоту рибної
промисловості, спортивних суден, антикварних та історичних суден
та їх копій, позначених як такі виробником), у територіальне море
та внутрішні води України дозволяється на відстань, визначену
виробником у технічній документації, але не більше 500 метрів від
берегової лінії лише після обов’язкового інформування підрозділу
Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності якого буде
здійснено такий вихід, та за умови наявності з ним електрозв’язку.

 

Інформування здійснюється з використанням засобів
електрозв’язку або в будь-який інший спосіб не пізніше ніж за 30
хвилин до виходу із зазначенням типу судна, часу, місця і мети
виходу, прізвища, власного імені, по батькові (за наявності)
власника (судноводія) судна та пасажирів, а також ймовірного часу
та місця повернення.

 

Після повернення з плавання власник (судноводій) зобов’язаний
протягом 15 хвилин з використанням засобів електрозв’язку
поінформувати про це підрозділ Державної прикордонної служби, у
зоні відповідальності якого було здійснено вихід і повернення.

 

Посадка і висадка пасажирів, завантаження і розвантаження
таких суден і плавзасобів, у тому числі на воді, після їх виходу у
внутрішні води України, їх підхід до будь-яких інших суден
забороняються (крім випадків, пов’язаних із небезпечною подією, за
умови завчасного інформування власником (судноводієм) підрозділу
Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності якого
здійснюватиметься підхід, посадка або висадка пасажирів,
завантаження або розвантаження, але не пізніше часу здійснення
таких заходів).

 

У разі порушення вимог цього пункту органи Державної
прикордонної служби мають право тимчасово забороняти вихід у
внутрішні води України таких суден і плавзасобів. Про
запровадження такої заборони органи Державної прикордонної служби
письмово інформують заінтересованих юридичних та фізичних осіб
протягом 24 годин після прийняття такого рішення.

 

{ Положення доповнено пунктом 38-1 згідно з Постановою КМ N 890
(
890-2021-п ) від 04.08.2021 }

 

39. Місцеві державні адміністрації разом з відповідними
підрозділами Державної прикордонної служби визначають шляхи і
стежки для пересування по берегу і льоду прикордонних річок, озер
та інших водойм. { Абзац перший пункту 39 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1110 (
1110-2010-п ) від 08.12.2010 }

 

Пересування по берегу і льоду прикордонних річок, озер та
інших водойм поза встановленими для цього шляхами і стежками
забороняється.

 

Стаття 35. Відповідальність за порушення законодавства про державний кордон України

Особи, винні в порушенні або спробі порушення режиму державного кордону України, прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України, у незаконному переміщенні або спробі незаконного переміщення через державний кордон України вантажів, матеріалів, документів та інших предметів, а також в інших порушеннях законодавства про державний кордон України, несуть кримінальну, адміністративну або іншу відповідальність згідно з законодавством України.

{Стаття 35 із змінами, внесеними згідно із Законом № 662-IV від 03.04.2003 }

Голова Верховної Ради України

Л.КРАВЧУК

м. Київ
4 листопада 1991 року

№ 1777-XII

 

 

 

 

 

Стаття 332. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України

о1. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод -

караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

2. Ті самі дії, вчинені способом, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яку незаконно переправляли через державний кордон України, чи вчинені щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або вчинені з корисливих мотивів, -

караються позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

{Стаття 332 в редакції Закону № 3186-VI від 05.04.2011 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1019-VIII від 18.02.2016 }Фото без опису

 

 


 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь