Про реєстрацію функціональних зон в  Державному земельному кадастрі на  підставі містобудівної документації 

Дата: 15.01.2024 15:18
Кількість переглядів: 678

Фото без описуПрикінцевими та перехідними положеннями Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель” від 17.06.2020 № 711-IX, який набрав чинності 24.07.2021 (далі – Закон-711), встановлено, що  сільським, селищним, міським радам слід забезпечити внесення до 1 січня 2025 року до Державного земельного кадастру відомостей про:

  • функціональні зони територій, визначені у містобудівній документації на місцевому рівні, затвердженій до набрання чинності цим Законом;

  • межі територій пам’яток, історико-культурних заповідників, історичних ареалів населених пунктів та зон охорони пам’яток культурної спадщини, зазначені в історико-архітектурному опорному плані, затвердженому до набрання чинності цим Законом;

  • обмеження у використанні земель у сфері забудови.

 

З набранням 27.05.2021 чинності Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин” від 28.04.2021 №1423 відбулися  зміни в  Земельному кодексі України  щодо порядку встановлення та зміни цільового призначення земельної ділянки, який передбачає обов’язкову відповідність виду функціональному призначенню території, визначеному містобудівною документацією (затверджений комплексний план просторового розвитку території територіальної громади або генеральним планом населеного пункту) (ст. 20 Земельного кодексу України), крім випадків без додержання вимог  визначених частиною 3 статті 20 Земельного кодексу України. 

 

Встановлення цільового призначення земельної ділянки може здійснюватися без додержання вимог, передбачених абзацом першим цієї частини, у випадках:

передачі земельної ділянки державної, комунальної власності відповідно до частини третьої статті 24 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";

Обмеження щодо передачі (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним або юридичним особам, визначені цією частиною, не поширюються на випадки:

розташування на земельній ділянці будівлі (споруди), що перебуває у власності фізичної або юридичної особи;

приватизації громадянином земельної ділянки, наданої йому в користування відповідно до закону;

надання земельної ділянки, розташованої на території зони відчуження чи зони безумовного (обов’язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

надання земельної ділянки для розміщення технічних засобів та/або споруд електронних комунікацій, лінійних об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури (доріг, мостів, естакад);

буріння, влаштування (облаштування) та підключення нафтових і газових свердловин за межами населених пунктів;

будівництва, експлуатації військових та інших оборонних об’єктів;

будівництва, експлуатації окремо розташованих захисних споруд цивільного захисту.

Передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у випадках, визначених абзацами сьомим - тринадцятим цієї частини, за відсутності принаймні одного виду містобудівної документації, визначеного абзацами другим - п’ятим цієї частини, не допускається, якщо земельна ділянка:

розташована в межах зелених зон населених пунктів, внутрішньоквартальних територій (територій міжрайонного озеленення, елементів благоустрою, спортивних майданчиків, майданчиків відпочинку та соціального обслуговування населення);

віднесена до категорії земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, історико-культурного призначення, рекреаційного призначення (крім земельних ділянок для дачного будівництва), лісогосподарського призначення.

консервації деградованих і малопродуктивних, техногенно забруднених земель;

віднесення земельної ділянки до земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення;

віднесення земельної ділянки до земель лісогосподарського призначення;

зміни виду цільового призначення земельної ділянки в межах категорії земель сільськогосподарського призначення (крім віднесення їх до земельних ділянок для садівництва, зміни цільового призначення земельних ділянок під полезахисними лісовими смугами);

віднесення до земель морського транспорту земельних ділянок у межах морського порту.

 

У разі формування земельної ділянки чи зміни цільового призначення земельної ділянки для потреб, пов’язаних із забудовою, до проекту додається витяг із відповідної містобудівної документації із зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.

Ці вимоги не поширюються на випадки, якщо відповідно до закону передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб може здійснюватися за відсутності зазначеної містобудівної документації або без дотримання правил співвідношення між видом цільового призначення земельної ділянки та видом функціонального призначення території, визначеного відповідною містобудівною документацією (ст. 50 ЗУ “Про землеустрій”).

 

Вимоги до змісту витягу з містобудівної документації, який надається уповноваженим структурним підрозділом виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, передбачені Порядком розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2021 р. № 926 пункти 91-94.

 

Функціональна зона території - визначена комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади, генеральним планом населеного пункту, планом зонування території частина території територіальної громади, щодо якої визначений певний набір дозволених (переважних (основних) та супутніх) видів цільового призначення земельних ділянок та відповідно до законодавства встановлені обмеження у використанні земель у сфері забудови (пункт 17 статті 1 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”).

 

 

Пунктом 8-1 прикінцевих та перехідних положень Закону України  “Про Державний земельний кадастр” та пунктом 97-1 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 (далі - Порядок 1051) визначено, що відомості про функціональні зони, визначені до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель" (Закон-711) у затвердженій містобудівній документації, вносяться до Державного земельного кадастру:

щодо функціональних зон у межах населених пунктів - на підставі плану зонування (щодо земельних ділянок, на які не розроблені детальні плани територій), генерального плану населеного пункту (у разі відсутності плану зонування та якщо на земельну ділянку не розроблений детальний план території), детального плану території;

щодо функціональних зон за межами населених пунктів - на підставі детального плану території, а в разі його відсутності - містобудівної документації регіонального рівня.

 

 Об'єктами Державного земельного кадастру є (ст. 10 ЗУ “Про Державний земельний кадастр”):

1. землі в межах державного кордону України;

2. землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць, землі в межах територій територіальних громад;

3. обмеження у використанні земель;

4. меліоративні мережі;

5. складові частини меліоративних мереж;

6. земельні ділянки.

 

До Державного земельного кадастру включаються такі відомості про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць (ст. 13 ЗУ “Про Державний земельний кадастр”):

д-3) відомості про межі функціональних зон:

назва, код (номер);

опис меж;

площа;

інформація про документи, на підставі яких відомості про межі функціональних зон внесено до Державного земельного кадастру;

 

До Державного земельного кадастру включаються відомості про межі функціональних зон (стаття 13 Закону України  “Про Державний земельний кадастр”, пункт 22 Порядку 1051), а саме:

- назва, код (номер) виду функціональної зони згідно з додатком 2 (перелік територіальних зон (код групи об’єктів Державного земельного кадастру (КГО)) - 024 (межі функціональних зон) та пунктом 28 (вид об’єкта Державного земельного кадастру (ВОК) - значення для функціональної зони встановлюється згідно з додатками 1, 58, 60 до порядку ведення ДЗК);

- опис меж;

- площа;

- інформація про документи, на підставі яких відомості про межі функціональних зон внесено до Державного земельного кадастру;

 

Відомості про функціональні зони вносяться до Державного земельного кадастру на підставі затверджених комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, генеральних планів населених пунктів (частина 3 стаття 21 закону України  “Про Державний земельний кадастр”).

 

До Державного земельного кадастру вносяться відомості (зміни до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, зазначені у пункті 22 Порядку 1051 щодо відомостей про межі функціональних зон - затверджених комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, генеральних планів населених пунктів (частина 5-3 пункту 97 Порядку 1051).

Внесення до відомостей про земельну ділянку змін щодо її цільового призначення здійснюється згідно з Класифікатором видів цільового призначення земельних ділянок, Класифікатором видів функціонального призначення територій та співвідношення між ними, а також правилами їх застосування, наведеними у додатках 58-60 (пункт 121-1 Порядку 1051).

При розробці містобудівної документації необхідно враховувати  класифікації видів цільового призначення та класифікатор видів функціонального призначення територій та їх співвідношення з видами цільового призначення земельних ділянок, які зазначені в додатках 59, 60  Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051.

Вимоги до змісту, структури і технічних характеристик до електронного документа щодо функціональної зони в містобудівній документації до Порядку 1051 включаються елементи з додатків 1, 17-3 (функціональна зона, до складу якої входить земельна ділянка ) та 41 (землі в межах  територій адміністративно-територіальних одиниць). 

 

З моменту внесення відомостей про функціональну зону, в межах якої розташована земельна ділянка, до Державного земельного кадастру зміна цільового призначення земельних ділянок, розташованих у межах функціональних зон, визначених генеральними планами населених пунктів, планами зонування (щодо земельних ділянок у межах населених пунктів), детальними планами територій (щодо земельних ділянок за межами населених пунктів), затвердженими до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель", або протягом двох років з дня його опублікування (якщо розроблення відповідного генерального плану населеного пункту, плану зонування, детального плану територій розпочалося до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель") може здійснюватися їх власниками (у визначених законом випадках - користувачами) без розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з дотриманням вимог частини п’ятої статті 20 Земельного кодексу (п. 23 Перехідних положень Земельного кодексу України).

 

5. Класифікатор видів цільового призначення земельних ділянок, видів функціонального призначення територій та співвідношення між ними, а також правила його застосування з визначенням категорій земель та видів цільового призначення земельних ділянок, які можуть встановлюватися в межах відповідної функціональної зони, затверджуються Кабінетом Міністрів України. Зазначені класифікатор та правила використовуються для ведення Державного земельного кадастру і містобудівного кадастру.

Віднесення земельних ділянок до певних категорії та виду цільового призначення земельних ділянок має відповідати класифікатору та правилам, зазначеним в абзаці першому цієї частини (додаток 60 до Порядку ведення ДЗК).

 

 

 

До внесення до Державного земельного кадастру відомостей про функціональні зони - на підставі витягу з містобудівної документації.

 

Відповідно до частини 11 статті 16-1, частини 3 статті 19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” комплексний план просторового розвитку території територіальної громади та  детальний план території повинен містити відомості, передбачені статтею 45-1 Закону України “Про землеустрій”. Генеральний план населеного пункту є одночасно видом містобудівної документації на місцевому рівні та документацією із землеустрою (частини 1 статті 17 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”).  

Особливим видом такої документації є документація із землеустрою, яка одночасно є містобудівною документацією, - комплексні плани просторового розвитку територій територіальних громад, генеральні плани населених пунктів, детальні плани територій (далі – Містобудівна документація)  (стаття 25 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”).

Комплексний план просторового розвитку території територіальної громади, генеральний план населеного пункту, детальний план території є одночасно документацією із землеустрою та містобудівною документацією на місцевому рівні (стаття 45-1 Закону України “Про землеустрій”).

 

Землеустрій проводиться в обов’язковому порядку на землях усіх категорій незалежно від форми власності в разі розроблення Містобудівної документації (пункт е статті 20 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”).

 Отже, землевпорядна частина є обов’язковою складовою Містобудівної документації, яка визначена статтею 45-1 Закону України “Про землеустрій”.

 

Стаття 45-1. Комплексний план просторового розвитку території територіальної громади, генеральний план населеного пункту, детальний план території

Комплексний план просторового розвитку території територіальної громади, генеральний план населеного пункту, детальний план території є одночасно документацією із землеустрою та містобудівною документацією на місцевому рівні.

Комплексний план просторового розвитку території територіальної громади, генеральний план населеного пункту, крім відомостей, передбачених Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності", включає:

а) матеріали топографо-геодезичних вишукувань;

б) матеріали погодження відповідно до Земельного кодексу України;

Стаття 186. Погодження і затвердження документації із землеустрою

2. Комплексні плани просторового розвитку територій територіальних громад, генеральні плани населених пунктів, детальні плани території:

у частині формування земельних ділянок погоджуються в порядку, встановленому цим Кодексом для погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

у частині положень, що передбачають внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, сформовані до 2004 року, але відомості про які не внесені до Державного земельного кадастру, погоджуються з їх власниками, а якщо такі земельні ділянки перебувають у користуванні фізичних, юридичних осіб, - також підлягають погодженню із землекористувачами;

затверджуються відповідними сільськими, селищними, міськими радами.

{Статтю 186 доповнено новою частиною згідно із Законом № 711-IX від 17.06.2020 з урахуванням змін, внесених Законом № 1423-IX від 28.04.2021}

 

в) експлікацію земельних угідь за власниками та користувачами земельних ділянок;

г) переліки обмежень у використанні земель та переліки земельних ділянок, щодо яких встановлено обмеження у використанні земель;

ґ) збірний план земельних ділянок, наданих у власність чи користування, та земельних ділянок, не наданих у власність чи користування;

д) план розподілу земель за категоріями, власниками і користувачами (форма власності, вид речового права), угіддями з відображенням наявних обмежень (обтяжень).

Детальний план території, крім відомостей, передбачених Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності", також повинен містити переліки обмежень у використанні земель та переліки земельних ділянок, щодо яких встановлено обмеження у використанні земель.

 

Комплексний план просторового розвитку території територіальної громади, генеральний план населеного пункту, детальний план території може також передбачати:

а) формування земельних ділянок комунальної власності територіальної громади, щодо території якої розроблена відповідна документація;

б) внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки всіх форм власності, сформованих до 2004 року, відомості про які відсутні у Державному земельному кадастрі.

У разі формування земельної ділянки або внесення відомостей про земельну ділянку до Державного земельного кадастру комплексний план просторового розвитку території територіальної громади, генеральний план населеного пункту, детальний план території також включає:

а) відомості про обчислення площі земельної ділянки;

б) кадастровий план земельної ділянки;

в) матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість);

г) перелік обмежень у використанні земельних ділянок;

ґ) акт приймання-передачі межових знаків на зберігання;

д) акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель (за наявності).

Межі територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмеження у використанні земель встановлюються по суходолу і по водному простору.

Під час кадастрових зйомок при розробці комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території, які проводяться з метою внесення до Державного земельного кадастру відомостей про землі, що передані до 1 січня 2004 року в постійне користування державним та комунальним підприємствам, установам, організаціям або державним та комунальним підприємствам, установам, організаціям, правонаступниками яких вони є, із площ, переданих у постійне користування, виключаються землі (частини земельних ділянок), які раніше вибули з постійного користування, у тому числі внаслідок прийняття рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Розробником Містобудівної документації є суб’єкт господарювання, який має право здійснювати розроблення містобудівної документації відповідно до Закону України "Про архітектурну діяльність" та документації із землеустрою відповідно до Закону України "Про землеустрій" ( електронний документ підписується кваліфікованими електронними підписами відповідальних осіб, які розробили - архітектор та сертифікований інженер-землевпорядник, що мають відповідний кваліфікаційний сертифікат) (ч. 6 ст. 16-1, ч. 3 ст. 17, ч. 2 ст. 19 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та ст. 25 Закону України "Про землеустрій").

 

Документація із землеустрою і технічна документація з оцінки земель подаються державному кадастровому реєстратору разом з електронним документом, що містить результати робіт із землеустрою та оцінки земель.

Заява про внесення відомостей до Державного земельного кадастру, змін до таких відомостей, документація із землеустрою, документація з оцінки земель та інші документи, які відповідно до цього Закону є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, подаються до органів, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру, в електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку. Визначення державного кадастрового реєстратора, уповноваженого на розгляд таких документів та внесення відомостей до Державного земельного кадастру або надання мотивованої відмови у їх внесенні, здійснюється в день подання заяви за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру за принципом випадковості.

Подання Державному кадастровому реєстратору заяви про внесення відомостей до Державного земельного кадастру разом із документацією із землеустрою чи документацією із оцінки земель здійснюється розробником такої документації, якщо інше не встановлено договором на виконання робіт із землеустрою чи оцінки земель.

Подання документації із землеустрою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, для внесення відомостей до Державного земельного кадастру здійснюється розробником такої документації, якщо інше не встановлено договором на виконання робіт із землеустрою. (ч.16, 18, 19, 20 ст. 21 ЗУ “Про Державний земельний кадастр”).

 

Документація із землеустрою, технічна документація з оцінки земель в електронній формі засвідчуються шляхом накладення електронного підпису сертифікованого інженера-землевпорядника, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, з використанням кваліфікованої електронної позначки часу. (ст. 22 ЗУ “Про Державний земельний кадастр”, п. 67 Порядку ведення Державного земельного кадастру)

 

Законом-711 встановлено, що до 1 січня 2025 року містобудівна документація на місцевому рівні, розроблення якої розпочато до дня набрання чинності цим Законом (21.07.2021), може затверджуватися без урахування вимог цього Закону щодо складу та змісту містобудівної документації на місцевому рівні. У разі якщо така документація, затверджена у встановленому порядку, не містить відомостей, визначених статтею 45-1 Закону України "Про землеустрій", містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки щодо території, на яку розроблена така документація, можуть видаватися без дотримання вимог Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, лише на підставі даних Державного земельного кадастру".

Прошу врахувати дану інформацію під час реєстрації функціональних зон в Державному земельному кадастрі на підставі містобудівної документації.

 

Затвердженою Містобудівною документацією (комплексний план просторового розвитку території територіальної громади, генеральний план населеного пункту, детальний план території) можна здійснювати:

 

1. частина 2 стаття 79-1 Земельний кодекс України :

формування земельних ділянок;

 

2. частина 2 стаття 21 закон України “Про Державний земельний кадастр”:

а) щодо категорії земель:

на підставі заяви власника (розпорядника, у визначених законом випадках - користувача) земельної ділянки та комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту - щодо земельних ділянок, цільове призначення яких змінюється на підставі такої документації;

б) щодо виду цільового призначення в межах певної категорії земель:

на підставі заяви власника (розпорядника, у визначених законом випадках - користувача) земельної ділянки та комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту - щодо земельних ділянок, цільове призначення яких змінюється на підставі такої документації;

 

3. частина 5 стаття 21 закон України “Про Державний земельний кадастр”:

Відомості про меліоративні мережі, складові частини меліоративних мереж, обмеження у використанні земель вносяться до Державного земельного кадастру;

 

4. стаття 28 закон України “Про Державний земельний кадастр”:

внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі обмежень у використанні земель, безпосередньо встановлених законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами;

 

5. частина 2 прикінцевих та перехідних положень закон України “Про Державний земельний кадастр” та пункт 115 Порядок ведення Державного земельного кадастру:

відомості про земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 року не внесені до Державного реєстру земель, їх державна реєстрація здійснюється на підставі за заявою їх власників (користувачів земельної ділянки державної чи комунальної власності) або особи, яка подала заяву про визнання спадщини відумерлою, якщо така справа прийнята до провадження судом, або органу місцевого самоврядування, що затвердив комплексний план просторового розвитку території територіальної громади, генеральний план населеного пункту, детальний план території.

 

6. статті 45-1 закону України “Про землеустрій” :

а) формування земельних ділянок комунальної власності територіальної громади, щодо території якої розроблена відповідна документація;

б) внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки всіх форм власності, сформованих до 2004 року, відомості про які відсутні у Державному земельному кадастрі;

 

7. пункт 97 Порядок ведення Державного земельного кадастру :

про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, зазначені щодо відомостей про межі територій, на яких розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об’єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності,

щодо угідь адміністративно-територіальної одиниці;

 

 

8. пункт 102 Порядок ведення Державного земельного кадастру :

про обмеження у використанні земель;

 

9. пункт 104, 108 Порядок ведення Державного земельного кадастру:

про обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами;

 

  


 


 

 

Сергій ПАЦАЛЮК

(097)239-00-44, vn.patsaliuk@land.gov.ua       


 

Землі приватної власності (без визначеного кадастрового номера)

Якщо ділянка не сформована то зміна цільового призначення здійснюється на підставі проекту землеустрою (лише без дозволу, але за наявності витягу з містобудівної документації та затвердження органом місцевого самоврядування).

 

23. До внесення до Державного земельного кадастру відомостей про функціональні зони зміна цільового призначення земельних ділянок здійснюється за проектами землеустрою щодо їх відведення. Рішення про зміну цільового призначення земельних ділянок у таких випадках приймається щодо:

земельних ділянок, розпорядження якими здійснюють Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, - за рішенням відповідного органу;

земельних ділянок приватної власності - сільськими, селищними, міськими радами, на території яких розташована відповідна земельна ділянка.

Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що передбачає зміну цільового призначення земельної ділянки приватної власності, розробляється без надання дозволу на його розроблення.

Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що передбачає зміну цільового призначення земельної ділянки, затверджується органом, що приймає рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки.

 

Якщо ділянка сформована то зміна цільового призначення здійснюється їх власниками самостійно:

- без надання дозволу;

- без розроблення проекту землеустрою;

- на підставі заяви власника земельної ділянки до Державного кадастрового реєстратора (через ЦНАП або сертифікованого інженера-землеворядника) та витягу з містобудівної документації :

п.23 перехідних положень Земельного кодексу України

Зміна цільового призначення земельних ділянок, розташованих у межах функціональних зон, визначених генеральними планами населених пунктів, планами зонування (щодо земельних ділянок у межах населених пунктів), детальними планами територій (щодо земельних ділянок за межами населених пунктів), затвердженими до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель", або протягом двох років з дня його опублікування (якщо розроблення відповідного генерального плану населеного пункту, плану зонування, детального плану територій розпочалося до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель") може здійснюватися їх власниками (у визначених законом випадках - користувачами) без розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з дотриманням вимог частини п’ятої статті 20 цього Кодексу:

частини п’ятої статті 20 цього Кодексу

5. Класифікатор видів цільового призначення земельних ділянок, видів функціонального призначення територій та співвідношення між ними, а також правила його застосування з визначенням категорій земель та видів цільового призначення земельних ділянок, які можуть встановлюватися в межах відповідної функціональної зони, затверджуються Кабінетом Міністрів України. Зазначені класифікатор та правила використовуються для ведення Державного земельного кадастру і містобудівного кадастру.

Віднесення земельних ділянок до певних категорії та виду цільового призначення земельних ділянок має відповідати класифікатору та правилам, зазначеним в абзаці першому цієї частини.

 

(у визначених законом випадках - користувачами)

частини друга статті 20 цього Кодексу

Зміна цільового призначення земельних ділянок державної та комунальної власності, віднесених до категорій земель житлової та громадської забудови, земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення, а також земельних ділянок (крім земельних ділянок, розташованих на територіях, об’єктах природно-заповідного фонду, та земельних ділянок лісогосподарського призначення), на яких розташовані будівлі, споруди, що є у приватній власності землекористувача, який використовує земельні ділянки на правах постійного користування, оренди, емфітевзису, суперфіцію, може здійснюватися землекористувачем.

У такому разі зміна цільового призначення земельної ділянки не потребує прийняття рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, який здійснює розпорядження відповідною земельною ділянкою.

 

частини шоста статті 20 цього Кодексу

6. Зміна цільового призначення земельної ділянки не потребує:

розроблення документації із землеустрою (крім випадків формування земельної ділянки із земель державної та комунальної власності, не сформованих у земельні ділянки);

прийняття рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування (крім рішень про встановлення і зміну цільового призначення земельних ділянок, розпорядження якими здійснюють такі органи).

 

у разі якщо відомості про функціональну зону, в межах якої розташована земельна ділянка, внесені до Державного земельного кадастру;

 

до внесення до Державного земельного кадастру відомостей про функціональні зони - на підставі витягу з містобудівної документації. Форма витягу повинна містити відомості про функціональну зону та всі обмеження у використанні земель (у тому числі у сфері забудови), зазначені у містобудівній документації, та затверджується Кабінетом Міністрів України у Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації. У такому разі державний кадастровий реєстратор, до якого надійшла заява власника (розпорядника, у визначених законом випадках - користувача) земельної ділянки про зміну її цільового призначення, не пізніше наступного робочого дня після надходження заяви направляє до відповідного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, до повноважень якого належить затвердження відповідної містобудівної документації, запит щодо надання витягу з містобудівної документації із зазначенням функціональної зони, в межах якої розташована земельна ділянка. Орган місцевого самоврядування протягом двох робочих днів з дня надходження запиту зобов’язаний надати державному кадастровому реєстратору відповідний витяг з містобудівної документації. Витяг з містобудівної документації може бути отриманий заявником самостійно відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". У такому разі витяг з містобудівної документації додається до заяви про внесення до Державного земельного кадастру відомостей про зміну цільового призначення земельної ділянки.

До внесення до Державного земельного кадастру відомостей про функціональні зони належність земельної ділянки до функціональної зони, встановленої до 1 січня 2025 року, визначається відповідно до:

плану зонування (щодо земельних ділянок у межах населених пунктів, на які не затверджений детальний план території);

генерального плану населеного пункту (у разі відсутності плану зонування та щодо земельних ділянок у межах населеного пункту, на які не затверджений детальний план території);

детального плану території;

містобудівної документації регіонального рівня (щодо земельних ділянок за межами населених пунктів, на які не розроблено детальний план території).

 

 

 

Процедура зміни цільового призначення земельної ділянки державної чи комунальної форми власності користувачем (у визначених законом випадках) аналогічна, як і приватної форми власності (це коли земельна ділянка у користуванні (на правах постійного користування, оренди, емфітевзису) на яких розташовані будівлі, споруди, що є у приватній власності землекористувача.

 

(у визначених законом випадках - користувачами)

частини друга статті 20 цього Кодексу

Зміна цільового призначення земельних ділянок державної та комунальної власності, віднесених до категорій земель житлової та громадської забудови, земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення, а також земельних ділянок (крім земельних ділянок, розташованих на територіях, об’єктах природно-заповідного фонду, та земельних ділянок лісогосподарського призначення), на яких розташовані будівлі, споруди, що є у приватній власності землекористувача, який використовує земельні ділянки на правах постійного користування, оренди, емфітевзису, суперфіцію, може здійснюватися землекористувачем.

У такому разі зміна цільового призначення земельної ділянки не потребує прийняття рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, який здійснює розпорядження відповідною земельною ділянкою

 

частини шоста статті 20 цього Кодексу

6. Зміна цільового призначення земельної ділянки не потребує:

розроблення документації із землеустрою (крім випадків формування земельної ділянки із земель державної та комунальної власності, не сформованих у земельні ділянки);

прийняття рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування (крім рішень про встановлення і зміну цільового призначення земельних ділянок, розпорядження якими здійснюють такі органи).

 

 

  1. Процедура зміни цільового призначення земельної ділянки державної чи комунальної форми власності (якщо земельні ділянки сформовані):

- за наявності витягу з містобудівної документації орган який розпоряджається даними землями приймає рішення про зміну цільового призначення;

- на підставі заяви власника земельної ділянки вносить відомості про зміну відомостей в Державному земельному кадастрі.

 

  1. Процедура зміни цільового призначення земельної ділянки державної чи комунальної форми власності (якщо земельні ділянки не сформовані):

 

  • зміна цільового призначення здійснюється на підставі дозволу (зацікавленої особи) на розробку проекту землеустрою, витягу з містобудівної документації та затвердженням органом який розпоряджається даними землями;

  • на підставі заяви зацікавленої особи земельної ділянки та проекту землеустрою вносить відомості про зміну відомостей в Державному земельному кадастрі.

  1. Процедура зміни цільового призначення земельної ділянки державної чи комунальної форми власності (якщо земельні ділянки в користуванні):

  • зміна цільового призначення здійснюється на підставі дозволу наданого користувачу на розробку проекту землеустрою, витягу з містобудівної документації та затвердженням органом який розпоряджається даними землями.

  • на підставі заяви землекористувача земельної ділянки та проекту землеустрою вносить відомості про зміну відомостей в Державному земельному кадастрі.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 1 вересня 2021 р. № 926

 

ПОРЯДОК

розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації

 

Витяг з містобудівної документації

91. Форма витягу з містобудівної документації, який надається уповноваженим органом містобудування та архітектури відповідного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, до повноважень якого належить затвердження відповідної містобудівної документації, передбачає наявність таких відомостей щодо території, стосовно якої надійшов запит щодо надання витягу з містобудівної документації:

{Абзац перший пункту 91 в редакції Постанови КМ № 1298 від 15.11.2022}

інформацію про містобудівну документацію:

- територія, на яку розроблено містобудівну документацію;

- дата, назва органу та номер рішення про затвердження містобудівної документації (останні зміни на час надання витягу);

- функціональна зона (назва виду функціонального призначення території функціональної зони (функціональних зон), код (номер) функціональної зони, площа функціональної зони, перелік можливих переважних та супутніх видів цільового призначення земельних ділянок (сформованих та таких, що можуть бути сформовані) на території, стосовно якої надійшов запит щодо надання витягу з містобудівної документації;

- посилання на опубліковану містобудівну документацію на відповідному веб-сайті та геоінформаційну систему, що забезпечує її відображення;

графічну частину витягу з містобудівної документації (із зазначенням масштабу), яка повинна відображати:

- частину території розроблення містобудівної документації, яка включена у функціональну зону;

- межі функціональної зони (функціональних зон) із зазначенням координат;

- всі існуючі та проектні об’єкти, розташовані в межах функціональної зони (функціональних зон);

- всі обмеження у використанні земель (у тому числі у сфері забудови), що розповсюджуються на територію в межах функціональної зони;

- експлікацію з переліком відображених об’єктів;

- умовні позначення, якими відображена функціональна зона, та всі обмеження;

перелік переважних та супутніх видів використання території (земельної ділянки) та перелік категорій земель та видів цільового призначення земельних ділянок, які можуть встановлюватися в межах відповідної функціональної зони.

92. У разі коли графічна частина витягу з містобудівної документації містить матеріали з інформацією, яка відповідно до закону становить державну таємницю або належить до інформації з обмеженим доступом, зазначена інформація надається у витязі у вигляді окремого файла відповідно до вимог Законів України “Про державну таємницю”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, а також Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 85, ст. 2783).

93. Витяг з містобудівної документації формується на основі бази геоданих та надається у вигляді електронного документа, що створюється у вигляді файла (пакета файлів) у форматі Adobe Portable Document Format (PDF), у яких містяться текстові, табличні та графічні матеріали документації, та шляхом накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису із використанням кваліфікованої електронної позначки часу відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”, керівника уповноваженого структурного підрозділу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, Київської та Севастопольської міської держадміністрації.

94. Витяг з містобудівної документації, розробленої до набрання чинності Законом України від 17 червня 2020 р. № 711-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель”, надається з урахуванням наявних даних містобудівної документації.


 


 


 


 

78. Формат файла бази геоданих, перелік об’єктів містобудівної документації, їх атрибутивних даних та метаданих у її складі відповідно до переліку, складу та змісту тематичних розділів та тематичних підрозділів визначено постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 632 “Про визначення формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території”.

 

Фото без опису

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 червня 2021 р. № 632
Київ

Про визначення формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 16, частини тринадцятої, абзацу другого частини чотирнадцятої статті 16-1, частини дванадцятої, абзацу другого частини п’ятнадцятої статті 17, абзацу другого частини сьомої статті 19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

1) комплексний план просторового розвитку території територіальної громади, генеральний план населеного пункту, детальний план території (далі - документація) розробляється у формі електронного документа, що створюється у вигляді пакета файлів у форматах:

баз геоданих, що передаються у форматі File Geodatabase (GDB) або JavaScript Object Notation (GeoJSON) та у яких міститься повний набір просторових даних та метаданих документації (База геоданих містобудівної документації на місцевому рівні) згідно із структурою, що визначається Міністерством розвитку громад та територій;

eXtensible Markup Language (XML), у яких міститься набір відомостей, які відповідно до законодавства підлягають внесенню до Державного земельного кадастру, вимоги до змісту, структури і технічних характеристик якого встановлені Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 89, ст. 3598);

Adobe Portable Document Format (PDF), у яких містяться текстові, табличні та графічні матеріали документації.

Пакети файлів створюються у форматі Lempel Ziv Welch (ZIP).

Формат електронного документа, визначений для створення містобудівної документації на місцевому рівні, розповсюджується також на історико-архітектурний опорний план населеного пункту, який розробляється для населених пунктів, внесених до Списку історичних населених місць України, а також на всі інші матеріали, що включаються до складу комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території як окремі розділи;

2) текстові, табличні та графічні матеріали документації у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) повинні відповідати таким вимогам:

бути повнокольоровими;

роздільна здатність цифрових зображень повинна становити не менше 150 точок на дюйм;

графічні матеріали зберігаються в окремих файлах в машиночитаному форматі;

графічні матеріали, що можуть бути відображені у векторній формі, створюються у векторній формі з можливістю пошарового перегляду;

текстові та табличні матеріали, які в оригіналі створені в паперовому вигляді, містять підписи та/або засвідчені печаткою, зберігаються як скановані повнокольорові зображення;

усі шрифти, що використовуються, повинні бути вбудовані у файл;

файли текстових документів повинні мати структуровану форму, зміст і посилання, що пов’язані з елементами структури, та забезпечувати копіювання тексту;

якість матеріалів повинна забезпечувати розбірливе читання їх змісту;

3) у разі, коли документація містить матеріали з інформацією, яка відповідно до закону належить до інформації з обмеженим доступом, зазначені матеріали створюються у формі окремого електронного документа у форматах, що визначені підпунктом 1 цього пункту.

У разі коли документація містить матеріали з інформацією, яка належить до інформації з обмеженим доступом, у складі текстових документів надається перелік такої інформації з посиланням на нормативно-правові акти, що встановлюють такі обмеження.

Поводження з матеріальними носіями, на яких розміщені електронні документи, що містять інформацію, яка відповідно до закону належить до інформації з обмеженим доступом, здійснюється відповідно до вимог Законів України “Про державну таємницю, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, а також Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 85, ст. 2783).

2. Міністерству розвитку громад та територій розробити та затвердити у тримісячний строк структуру Бази геоданих містобудівної документації на місцевому рівні.

3. Ця постанова набирає чинності з 24 липня 2021 року.

 

 

 

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 21

 

 

 

44. Завершальний етап включає такі заходи:

1) подання замовником проекту містобудівної документації для проведення експертизи в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 548 “Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації” (Офіційний вісник України, 2011 р. № 40, ст. 1642);

2) погодження розробником проекту містобудівної документації:

у частині положень щодо формування земельних ділянок - в порядку, встановленому Земельним кодексом України для погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

у частині положень, що передбачають внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, сформовані до 2004 року, але відомості про які не внесені до Державного земельного кадастру, для погодження з їх власниками, а якщо такі земельні ділянки перебувають у користуванні фізичних, юридичних осіб, - також підлягають погодженню із землекористувачами;

у частині положень реєстрації обмежень у використанні земель - у порядку, встановленому Земельним кодексом України;

3) подання замовником проекту містобудівної документації на місцевому рівні на затвердження сільській, селищній, міській раді у форматі електронного документа відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 632 “Про визначення формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території” та завдання. Рішення про затвердження комплексного плану повинно містити відомості про:

4) подання розробником документів, визначених Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 89, ст. 3598), державному кадастровому реєстратору для внесення відомостей про об’єкти Державного земельного кадастру, передбачені містобудівною документацією, до Державного земельного кадастру і отримання відповідних витягів;

47. Розроблення містобудівної документації вважається завершеним і містобудівна документація на місцевому рівні вважається чинною не раніше моменту внесення відповідних даних до містобудівного кадастру та Державного земельного кадастру.


 

42. Підготовчий етап включає такі заходи:
14) проведення тендерних закупівель щодо розроблення, оновлення, внесення змін до містобудівної документації відповідно до положень, встановлених Законом України “Про публічні закупівлі”.

Невід’ємною частиною тендерної документації щодо визначення технічних вимог до предмета закупівлі є завдання на розроблення, оновлення, внесення змін до містобудівної документації, підготовлене відповідно до вимог цього Порядку (для генерального плану населеного пункту, детального плану території - проект завдання, яке остаточно складається та затверджується замовником за погодженням із розробником на стадії підписання договору);

завдання на розроблення містобудівної документації містить такі відомості:

- вид містобудівної документації (комплексний план, генеральний план населеного пункту, детальний план території);

- підстава для проектування (рішення про розроблення, оновлення, внесення змін до містобудівної документації, під час внесення змін - результати містобудівного моніторингу);

- замовник розроблення, оновлення, внесення змін до містобудівної документації;

- строк розроблення, оновлення, внесення змін до містобудівної документації, а також роки реалізації короткострокового, середньострокового періодів та довгострокової перспективи з урахуванням тривалості всіх погоджувальних процедур;

- назва території розроблення містобудівної документації (для комплексного плану - назва та код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад територіальної громади, для генерального плану населеного пункту - назва та код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад територіальної громади населеного пункту, для детального плану території - опис території відповідно до містобудівної документації або з використанням назв ключових поіменованих об’єктів;

{Абзац восьмий підпункту 14 пункту 42 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1298 від 15.11.2022}

- опис меж території розроблення містобудівної документації (для детальних планів території);

- перелік наявних вихідних даних (для тендерної документації надається перелік наявних вихідних даних, у повному обсязі вихідні дані надаються розробнику після укладення договору відповідно до акта приймання-передачі);

- для комплексних планів - концепція інтегрованого розвитку території територіальної громади, а у разі її відсутності - матеріали громадських обговорень з формування завдання на розроблення проекту містобудівної документації відповідно до підпункту 12 пункту 42 цього Порядку;

- для генеральних планів населених пунктів, що віднесені до Списку історичних населених місць України, - завдання на розроблення (внесення змін до) історико-архітектурного опорного плану населеного пункту, оформлене відповідно до державних будівельних норм та інших норм законодавства;

перелік населених пунктів, щодо яких передбачається розроблення планувальних рішень генеральних планів, а також планувальних рішень детальних планів територій, на яких передбачається розміщення:

- за рахунок державного або місцевого бюджету - об’єктів соціальної інфраструктури (освіти, охорони здоров’я, культури, житлово-комунального господарства); об’єктів, передбачених Генеральною схемою планування території України та схемою планування області; об’єктів, для розташування яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності (якщо розташування таких об’єктів передбачено комплексним планом);

- інших об’єктів, визначених замовником у завданні;

перелік проектних рішень, які необхідно передбачити під час розроблення містобудівної документації, які не повинні суперечити положенням концепції інтегрованого розвитку території територіальної громади, для генеральних планів населених пунктів - не повинні суперечити положенням комплексного плану, для детальних планів - не повинні суперечити положенням комплексного плану та генерального плану населеного пункту;

перелік додаткових текстових та графічних матеріалів або додаткові вимоги до змісту текстових чи графічних матеріалів, передбачені замовником;

правовий режим здійснення майнових прав на містобудівну документацію після передачі її замовнику;

формат електронних документів містобудівної документації з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 632 “Про визначення формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території”;

15) визначення розробника з урахуванням положень, встановлених Законом України “Про публічні закупівлі”. Відносини між замовником та розробником у процесі розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації регулюються договором, укладеним відповідно до вимог Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів, який укладається з урахуванням положень, встановлених Законом України “Про публічні закупівлі”;

16) публікація на веб-сайті замовника календарного плану виконання робіт з розроблення, оновлення або внесення змін до містобудівної документації на місцевому рівні відповідно до укладеного договору на розроблення, оновлення, внесення змін до містобудівної документації на місцевому рівні.


 


 

Зміст комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади

84. Комплексний план містить такі тематичні розділи та тематичні підрозділи, яким відповідають структурні частини у стратегії просторового розвитку території територіальної громади, базі геоданих та у плані реалізації:

1) розділ “Просторово-планувальна організація території” - відображає ситуаційний план, визначає соціально-планувальну структуру території територіальної громади, основні ареали розвитку; включає такі тематичні підрозділи:

“Ситуаційний план” - містить інформацію щодо:

- приналежності територіальної громади до відповідних адміністративно-територіальних одиниць в системі адміністративно-територіального устрою України;

- мережі загальнодержавних комунікацій і споруд інженерно-транспортної інфраструктури, що впливають на розвиток території територіальної громади;

- об’єктів державних інтересів, розміщення яких на території територіальної громади визначено Генеральною схемою планування території України, схемами планування території на регіональному рівні;

- інтересів суміжних територіальних громад (відповідно до планування території на регіональному рівні, завдання).

Також може містити пропозиції з відповідним обґрунтуванням щодо зміни складу територіальної громади в частині створення, об’єднання, зміни меж, припинення існування населених пунктів як окремих адміністративно-територіальних утворень;

“Планувальний каркас та система розселення” - містить інформацію щодо внутрішньої адміністративно-територіальної та соціально-планувальної структури території, демографічної ситуації та її прогнозу, забезпеченості населення житлом, соціальною інфраструктурою та транспортної доступності до неї:

- межі території територіальної громади та населених пунктів;

- пропозиції з відповідним обґрунтуванням щодо зміни складу територіальної громади в частині створення, об’єднання, зміни меж, припинення існування населених пунктів;

- характеристику планувальних вісей та вузлів;

- характеристику демографічного потенціалу за віком, статтю, рівнем освіти та зайнятості;

- рівень забезпеченості населення житлом та об’єктами надання соціальних послуг;

- ізохронограму транспортної доступності транспортом загального користування (залізничним, морським, річковим, автомобільним і авіаційним, а також міським електротранспортом, у тому числі метрополітеном) до адміністративного центру, центрів міжселенного обслуговування населення, комплексних об’єктів містобудування виробничого та невиробничого характеру;

2) розділ “Землеустрій та землекористування” визначає питання сучасного використання земель та пропозиції щодо їх перспективного використання; включає такі тематичні підрозділи:

“Сучасне використання земель” - містить інформацію щодо фактичного використання земель в межах громади та характеризується за формами власності в розрізі категорій та видів цільового призначення земель, угідь і земельних ділянок, в тому числі наданих у власність чи користування та не наданих у власність чи користування, з виявленням земельних ділянок, що використовуються без зареєстрованого речового права на них, а також земель запасу, резерву та загального користування, не сформованих в земельні ділянки;

“Землевпорядні заходи перспективного використання земель” - формується на основі розроблених проектних рішень і містить інформацію щодо:

- перспективного розподілу земель за категоріями, видами цільового призначення земель, власниками і користувачами (форма власності, вид речового права), угіддями з урахуванням наявних обмежень (обтяжень);

- земель (територій) загального користування;

- переліку земельних ділянок для передачі у комунальну власність;

- переліку земель (територій) для безоплатної передачі у власність земельних ділянок державної та комунальної власності;

- переліку земель (територій) для продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них на земельних торгах;

- переліку земель (територій) для продажу або передачі у користування земельних ділянок державної, комунальної власності без проведення земельних торгів;

- переліку територій, необхідних для розміщення об’єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності; відомості про межі таких територій вносяться до Державного земельного кадастру на підставі електронних документів окремо на кожен об’єкт Державного земельного кадастру;

“Формування земельних ділянок” - містить інформацію щодо земельних ділянок, сформованих за результатами розроблення планувальних рішень детального плану території.

Формування земельних ділянок є обов’язковим, крім випадків, коли такі земельні ділянки вже сформовані, якщо на зазначених земельних ділянках розташовані або передбачається спорудження:

за кошти державного або місцевого бюджету - об’єктів соціальної інфраструктури (освіти, охорони здоров’я, культури, житлово-комунального господарства); об’єктів, передбачених Генеральною схемою планування території України та/або схемою планування області; об’єктів, для розміщення яких відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності;

інших об’єктів, визначених замовником у завданні на проектування.

Відомості про земельні ділянки, які є сформованими, підлягають внесенню до Державного земельного кадастру (в разі, коли такі відомості ще не внесені до Державного земельного кадастру):

відомості про обчислення площі земельної ділянки;

кадастровий план земельної ділянки;

матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість);

перелік обмежень у використанні земельних ділянок;

акт приймання-передачі межових знаків на зберігання;

акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель (за наявності).

Для здійснення державної реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі до комплексного плану розвитку території територіальної громади додається електронний документ на кожну земельну ділянку, відомості про яку вносяться до Державного земельного кадастру;

“Реєстрація земельних ділянок” - містить інформацію щодо земельних ділянок, право власності на які посвідчено до 2004 року та відомості про які не внесені до Державного земельного кадастру:

- документація із землеустрою, за якою зазначені ділянки були сформовані і яка містить інформацію про їх місце розташування та координати поворотних точок меж;

- матеріали кадастрової зйомки, точність якої відповідає точності, передбаченій Порядком проведення інвентаризації земель, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 476 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 47, ст. 1613).

Для здійснення державної реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі до комплексного плану розвитку території територіальної громади додається електронний документ на кожну земельну ділянку, відомості про яку вносяться до Державного земельного кадастру;

3) розділ “Ландшафтне планування” - визначає стан компонентів довкілля і природоохоронних територій, особливості природокористування, відповідні конфлікти та ризики, а також цілі та заходи з розвитку і збереження компонентів довкілля; включає такі тематичні підрозділи:

“Оцінка стану довкілля, природних умов та ресурсів” - містить інформацію про стан навколишнього природного середовища (земель, ґрунтів, водного та повітряного простору, інших компонентів довкілля), природно-кліматичні умови, мінерально-сировинні ресурси, об’єкти лісового фонду, об’єкти водного фонду та водно-болотні угіддя, природоохоронні території та об’єкти, результати оцінки привабливості ландшафтів для туризму та рекреації, тощо;

“Загрози та конфлікти природокористування” - містить інформацію про зони забруднення та деградацію компонентів довкілля, проблеми, пов’язані із забезпеченням збереження та відновлення навколишнього природного середовища, екологічну безпеку, стале використання природних ресурсів, конфлікти природокористування;

“Цілі та заходи з охорони довкілля та сталого природокористування” - містить інформацію щодо цілей охорони, відтворення та покращення стану довкілля і його компонентів, досягнення екологічної безпеки, забезпечення сталого використання та відтворення природних ресурсів, формування екомережі, а також відповідні таким цілям заходи, включаючи визначення територій для заповідання, заліснення, ренатуралізації та відновлення торфовищ, водно-болотних, лучних, степових та інших цінних природних екосистем, виконання затверджених Кабінетом Міністрів України планів управління річковими басейнами та розвитку систем моніторингу;

4) розділ “Обмеження у використанні земель” - визначає обмеження у сучасному використанні земель та на проектний період і розробляється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 р. № 654 “Про затвердження Класифікації обмежень у використанні земель, що можуть встановлюватися комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади, генеральним планом населеного пункту, детальним планом території” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 52, ст. 3201), а у разі наявності у складі території територіальної громади населених пунктів, віднесених до Списку історичних населених місць України, розробляється з урахуванням матеріалів історико-архітектурного опорного плану; включає такі тематичні підрозділи:

“Існуючі обмеження у використанні земель” - містить інформацію щодо обмежень у використанні земель, що визначаються нормативними показниками згідно з вимогами законодавства або встановлені на момент розроблення комплексного плану іншими документами, а також інформацію щодо режимоутворюючих об’єктів, які обумовлюють наявність відповідних обмежень.

Відомості про існуючі обмеження у використанні земель та режимоутворюючі об’єкти, які обумовлюють наявність відповідних обмежень, вносяться до Державного земельного кадастру на підставі електронних документів окремо на кожен об’єкт Державного земельного кадастру (в разі, коли відомості про такі режимоутворюючі об’єкти та обмеження ще не внесені до Державного земельного кадастру);

“Проектні обмеження у використанні земель” - містить інформацію щодо обмежень у використанні земель, які повинні бути встановлені в результаті реалізації проектних рішень комплексного плану, а також щодо режимоутворюючих об’єктів, які обумовлюватимуть наявність відповідних обмежень;

“Встановлені обмеження у використанні земель” - містить інформацію щодо обмежень у використанні земель, які встановлюються комплексним планом, а також щодо режимоутворюючих об’єктів, які обумовлюють наявність відповідних обмежень.

Відомості про встановлені комплексним планом обмеження у використанні земель та режимоутворюючі об’єкти, які обумовлюють наявність відповідних обмежень, вносяться до Державного земельного кадастру на підставі електронних документів окремо на кожен об’єкт Державного земельного кадастру (в разі, коли відомості про такі режимоутворюючі об’єкти та обмеження ще не внесені до Державного земельного кадастру);

5) розділ “Функціональне зонування території територіальної громади (план зонування території територіальної громади)” - містить інформацію щодо меж існуючих та проектних функціональних зон усієї території територіальної громади, виду функціонального призначення та правового режиму використання територій в кожній зоні, в тому числі режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, ландшафтної організації території, переліку переважних та супутніх видів цільового призначення земельних ділянок, які можуть встановлюватися в межах відповідної функціональної зони.

Назва функціональної зони визначається назвою виду функціонального призначення території відповідного класу, встановленого Класифікатором видів цільового призначення земельних ділянок, видів функціонального призначення територій та співвідношення між ними, а також правил їх застосування, затвердженого в установленому законодавством порядку. Перелік переважних та супутніх видів цільового призначення земельних ділянок у межах кожної функціональної зони визначається відповідно до класу, виду функціонального призначення територій, встановленого Класифікатором видів цільового призначення земельних ділянок, видів функціонального призначення територій та співвідношення між ними, а також правил їх застосування, затвердженого в установленому законодавством порядку.

До затвердження генерального плану населеного пункту в межах території територіальної громади, щодо якої затверджено комплексний план (якщо обов’язковість розроблення генерального плану населеного пункту визначена рішенням про затвердження комплексного плану), межі функціональних зон та функціональне призначення територій у такому населеному пункті визначаються комплексним планом (планом зонування території територіальної громади у складі комплексного плану).

Відомості про межі існуючих та проектних функціональних зон вносяться до Державного земельного кадастру на підставі електронних документів окремо на кожен об’єкт Державного земельного кадастру (в разі, коли відомості про такі режимоутворюючі об’єкти та обмеження ще не внесені до Державного земельного кадастру);

6) розділ “Забудова територій та господарська діяльність” - визначає сучасний та перспективний стан забудованих територій, розташування та параметри комплексних об’єктів містобудування, а також вплив відповідних комплексних об’єктів містобудування, розташованих за межами території розроблення містобудівної документації на місцевому рівні; включає такі тематичні підрозділи:

“Розміщення житлового фонду” - містить інформацію щодо розміщення та основних сучасних і проектних параметрів сельбищних територій;

“Розміщення ділових центрів та інноваційних об’єктів” - містить інформацію щодо розміщення та основних параметрів ділових центрів, технопарків, технополісів та інших інноваційних об’єктів;

“Розміщення виробничих об’єктів” - містить інформацію щодо розміщення та основних параметрів промислових, сільськогосподарських, лісогосподарських, рибогосподарських, транспортно-складських, комунальних та інших підприємств в межах виробничих територій;

“Збереження традиційного середовища” містить інформацію про заходи щодо збереження та охорони нерухомих пам’яток культурної спадщини, захисту традиційного середовища;

7) розділ “Обслуговування населення” - визначає сучасний та перспективний стан мережі об’єктів надання адміністративних і міжселенних соціальних послуг, а також вплив відповідних об’єктів, розташованих за межами території розроблення містобудівної документації на місцевому рівні; включає такі тематичні підрозділи:

“Просторова організація системи освіти” - містить інформацію щодо розміщення та характеристик закладів освіти (існуючі, що залишаються, та проектні заклади освіти, їх потужність);

“Просторова організація системи охорони здоров’я” - містить інформацію щодо розміщення та характеристик закладів охорони здоров’я (існуючі, що залишаються, та проектні заклади охорони здоров’я, їх потужність);

“Просторова організація системи торгівлі, культури, спорту та дозвілля” - містить інформацію щодо сучасного та перспективного стану розміщення та характеристик мережі закладів торгівлі, культури, спорту та дозвілля з урахуванням транспортної доступності та нормативів забезпеченості населення даними об’єктами;

“Просторова організація системи туристичних та оздоровчо-рекреаційних об’єктів” - містить інформацію щодо розміщення та характеристик закладів надання туристичних та оздоровчих, рекреаційних послуг;

“Просторова організація системи адміністративних, комунальних та інших соціальних послуг” - містить інформацію щодо розміщення та характеристик закладів надання адміністративних, комунальних та інших соціальних послуг (центрів надання адміністративних послуг, закладів соціального захисту, кладовищ, місць складування та утилізації відходів тощо);

8) розділ “Транспортна мобільність та інфраструктура” - визначає сучасний та перспективний стан транспортного попиту, транспортної інфраструктури; включає такі тематичні підрозділи:

“Транспортні зв’язки та транспортний попит” - містить інформацію щодо об’єктів виникнення транспортного попиту, характеристик маятникової міграції, забезпеченості транспортними засобами населених пунктів, інтенсивності їх використання (міжселенних транспортних потоків);

“Організація зовнішнього транспортного сполучення” - містить інформацію щодо розташування відносно території територіальної громади міжнародних та національних транспортних коридорів, залізничних та автомобільних магістралей, портів та аеропортів, а також забезпечення сполучення з ними;

“Дорожньо-транспортна інфраструктура” - містить інформацію щодо лінійних об’єктів транспортної інфраструктури, транспортних споруд та комплексів, об’єктів транспортного сервісу, їх сучасного використання та технічного стану, а також містобудівних заходів з організації дорожнього руху, зокрема щодо рекомендованого режиму руху транспорту, рекомендованих схем організації дорожнього руху;

“Організація громадського транспорту” - містить інформацію щодо існуючої маршрутної мережі міжселенного громадського транспорту, зокрема пасажиропотоків, транспортно-пересадкових вузлів та основних напрямків організації маршрутної мережі, рекомендації з влаштування маршрутів міжселенного громадського транспорту;

“Організація пішохідних зв’язків та велосипедної інфраструктури” - містить інформацію щодо забезпечення пішохідних сполучень з урахуванням вимог щодо інклюзивності, розвитку велосипедної інфраструктури, в тому числі з урахуванням використання різних видів легкого особистого транспорту, організації велосипедних маршрутів та забезпечення взаємодії із системою громадського транспорту;

9) розділ “Інженерне забезпечення території, трубопровідний транспорт та телекомунікації” - визначає сучасний та перспективний стан систем життєзабезпечення, зокрема водопостачання, водовідведення, передачі/розподілу електричної енергії, транспортування/ розподілу природного газу, теплопостачання, які є елементами загальної принципової схеми інженерних мереж та споруд на території територіальної громади, магістральних систем трубопровідного транспорту та телекомунікаційних систем, а також заходів з енергозбереження та енергоефективності; включає такі тематичні підрозділи:

“Водопостачання та водовідведення” - містить інформацію щодо забезпечення балансу використання води на території територіальної громади території, мереж та споруд систем водопостачання та водовідведення:

- водозаборів для централізованого водопостачання з поверхневих джерел та групових водозаборів з підземних джерел;

- станцій водопідготовлення централізованих водопроводів;

- магістральних водоводів та водопроводів;

- інших об’єктів магістральних водоводів (резервуарів для зберігання води, водопровідних насосних станцій тощо);

- централізованих каналізаційних очисних споруд;

- магістральних напірних та самопливних каналізаційних колекторів;

- головних каналізаційних насосних станцій;

- інших об’єктів системи централізованого водовідведення, зокрема мулових майданчиків, підприємств перероблення мулу;

“Електропостачання” - містить інформацію щодо забезпечення енергетичного балансу території, систем передачі/розподілу електричної енергії:

- магістральних ліній електропередачі напругою 35 кВ і вище;

- трансформаторних підстанцій напругою на вході 35 кВ і вище;

“Газопостачання” - містить інформацію щодо забезпечення балансу газоспоживання території, мереж та споруд систем транспортування/розподілу:

- магістральних та газорозподільчих газопроводів;

- газорозподільних станцій;

- інших об’єктів магістральних та газорозподільчих газопроводів (зокрема, газокомпресорних станцій, газосховищ, газових регуляторних пунктів, шафових регуляторних пунктів, газових колодязів тощо);

- газопроводів високого та середнього тиску, низького тиску, за наявності схем їх розвитку;

“Теплопостачання” - містить інформацію щодо зон застосування систем централізованого, автономного та індивідуального теплопостачання; наявність (можливість створення) джерел теплової енергії; стан існуючої системи теплопостачання; цільові показники стану теплопостачання; рекомендований сценарій теплопостачання згідно схеми теплопостачання (в населених пунктах, де розроблення схеми передбачено Законом);

“Трубопровідний транспорт” - містить інформацію щодо мереж та споруд систем нафтопроводів, аміакопроводів та інших магістральних трубопровідних систем (розробляється у разі проходження по території територіальної громади нафтопроводів, аміакопроводів та інших трубопровідних систем великої протяжності або наявності проектних пропозицій щодо їх трасування);

“Телекомунікаційні мережі та об’єкти” - містить інформацію щодо мереж та споруд систем телекомунікацій та зв’язку;

10) розділ “Охорона земель, інженерна підготовка та благоустрій території” - визначає комплекс заходів із забезпечення раціонального використання та охорони земель, сучасний та перспективний стан комплексів та споруд з інженерної підготовки території, благоустрою території, а також щодо поводження з відходами; включає такі тематичні підрозділи:

“Раціональне використання та охорона сільськогосподарських земель” - містить інформацію щодо заходів з підвищення продуктивності та охорони земель, стабілізації агроландшафтів, оптимізації складу угідь, консервації деградованих земель і напрямів їх подальшого використання, пропозиції щодо створення найбільш сприятливих організаційно-територіальних умов для ведення сільськогосподарського виробництва з урахуванням придатності ґрунтів для вирощування основних сільськогосподарських культур, розроблені на основі еколого-ландшафтного та еколого-економічного підходів;

“Інженерна підготовка і захист території” - містить інформацію щодо поширення небезпечних природних процесів та заходів з інженерного захисту території від їх розвитку, сучасних і проектних інженерно-захисних споруд, інженерної підготовки території, зокрема меліорації, виторфовування, рекультивації порушених земель, регулювання стоку річок, створення штучних водойм, зниження рівня забруднення та засмічення вод, днопоглиблювальних робіт на водних об’єктах;

“Поводження з відходами” - містить інформацію щодо організації міжселенної системи збирання, сортування, утилізації та вторинного використання побутових, промислових, будівельних відходів та відходів сільськогосподарського виробництва.

85. Зміст планувальних рішень генеральних планів населених пунктів, які розробляються у складі комплексного плану, повинен відповідати тематичним розділам та підрозділам, наведеним у пункті 87 цього Порядку (в частині, яка стосується типів об’єктів, передбачених частиною шостою статті 16-1 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”), а саме:

1) розділ “Просторово-планувальна організація території”, тематичні підрозділи: “Ситуаційний план”, “Планувальний каркас та система розселення”;

2) розділ “Обмеження у використанні земель”, тематичні підрозділи: “Існуючі обмеження у використанні земель”, “Проектні обмеження у використанні земель”, “Встановлені обмеження у використанні земель”;

3) розділ “Функціональне зонування території населеного пункту (план зонування території населеного пункту)”;

4) розділ “Забудова територій та господарська діяльність”, тематичні розділи: “Розміщення житлового фонду”, “Розміщення виробничих об’єктів”;

5) розділ “Обслуговування населення”, тематичні підрозділи: “Просторова організація системи освіти”, “Просторова організація системи охорони здоров’я”, “Просторова організація системи торгівлі, культури, спорту та дозвілля”, “Просторова організація туристичних та оздоровчо-рекреаційних об’єктів”, “Просторова організація системи адміністративних. комунальних та інших соціальних послуг”;

6) розділ “Транспортна мобільність та інфраструктура”, тематичні підрозділи: “Дорожньо-транспортна інфраструктура”, “Організація громадського транспорту”, “Організація пішохідних та велосипедних зв’язків”;

7) розділ “Інженерне забезпечення території, трубопровідний транспорт та телекомунікації”, тематичні підрозділи: “Водопостачання та водовідведення”, “Електропостачання”, “Газопостачання”, “Трубопровідний транспорт”;

8) розділ “Інженерна підготовка та благоустрій території”, тематичний розділ “Інженерна підготовка та захист території” (щодо розроблення принципової схеми дощової каналізації).

86. Зміст планувальних рішень детальних планів територій, які розробляються у складі комплексного плану, повинен відповідати тематичним розділам та підрозділам, наведеним у пункті 89 цього Порядку (в частині, яка стосується типів об’єктів, передбачених частиною шостою статті 16-1 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”), а саме:

1) розділ “Просторово-планувальна організація території”, тематичний підрозділ “Ситуаційний план”;

2) розділ “Землеустрій та землекористування”, тематичні підрозділи: “Формування земельних ділянок”, “Реєстрація земельних ділянок”;

3) розділ “Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території”;

4) розділ “Обмеження у використанні земельних ділянок”, тематичні підрозділи “Існуючі обмеження у використанні земельних ділянок”, “Проектні обмеження у використанні земельних ділянок”, “Встановлені обмеження у використанні земельних ділянок”;

5) розділ “Функціональне зонування території детального планування”;

6) розділ “Забудова територій та господарська діяльність”, тематичні підрозділи: “Розміщення житлового фонду”, “Розміщення ділових центрів та інноваційних об’єктів”, “Розміщення виробничих об’єктів”, “Збереження традиційного середовища”;

7) розділ “Обслуговування населення”;

8) розділ “Транспортна мобільність та інфраструктура”, тематичні підрозділи: “Транспортні зв’язки та транспортний попит”, “Дорожньо-транспортна інфраструктура”, “Організація громадського транспорту”, “Організація пішохідних та велосипедних зв’язків”, “Організація паркувального простору”;

9) розділ “Інженерне забезпечення території, трубопровідний транспорт та комунікації”;

10) розділ “Інженерна підготовка та благоустрій території”, тематичні підрозділи: “Інженерна підготовка і захист території”, “Благоустрій території”, “Використання підземного простору”, “Поводження з відходами”.

Зміст генерального плану населеного пункту

87. Генеральний план населеного пункту містить такі тематичні розділи та тематичні підрозділи, яким відповідають структурні частини у стратегії просторового розвитку території населеного пункту, базі геоданих та у плані реалізації:

1) розділ “Просторово-планувальна організація території” відображає ситуаційний план, визначає соціально-планувальну структуру території населеного пункту, основні ареали розвитку; включає такі тематичні підрозділи:

“Ситуаційний план” містить:

- інформацію щодо адміністративного статусу населеного пункту;

- характеристику географічного розташування, у тому числі природних умов;

- аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають конкурентні переваги та обмеження розвитку населеного пункту;

- характеристику територій, необхідних для подальшого розвитку населеного пункту, а також територій спільних інтересів суміжних територіальних громад;

- інформацію щодо об’єктів державних інтересів, розміщення яких на території детального планування визначено Генеральною схемою планування території України, схемами планування території на регіональному рівні.

Також може містити пропозиції з відповідним обґрунтуванням щодо запровадження, скасування або зміни меж адміністративних районів у місті;

“Планувальний каркас та система розселення” містить:

- відомості про площу території, її склад (перелік та межі населених пунктів) та соціально-планувальну структуру;

- інформацію щодо меж населеного пункту та обґрунтування пропозицій щодо їх зміни (у разі потреби);

- інформацію щодо соціально-економічних особливостей населеного пункту та пропозиції щодо їх трансформації, у тому числі інформацію щодо внутрішньої адміністративно-територіальної та соціально-планувальної структури території, демографічної ситуації та її прогнозу, забезпеченості населення житлом, соціальною інфраструктурою та транспортної доступності до неї;

2) розділ “Землеустрій та землекористування” визначає питання сучасного використання земель та пропозиції щодо їх перспективного використання; включає такі тематичні підрозділи:

“Сучасне використання земель” - містить інформацію щодо фактичного використання земель в межах населеного пункту та характеризується за формами власності в розрізі угідь і земельних ділянок, в тому числі наданих у власність чи користування (із зазначенням категорії та виду цільового призначення) та не наданих у власність чи користування з виявленням земельних ділянок, що використовуються без зареєстрованого речового права на них, а також земель запасу, резерву та загального користування, не сформованих в земельні ділянки;

“Землевпорядні заходи перспективного використання земель” - формується на основі розроблених проектних рішень і містить інформацію щодо:

- перспективного розподілу земель за категоріями, видами цільового призначення земель, власниками і користувачами (форма власності, вид речового права), угіддями з урахуванням наявних обмежень (обтяжень);

- земель (територій) загального користування;

- переліку земельних ділянок для передачі у комунальну власність;

- переліку земель (територій) для безоплатної передачі у власність земельних ділянок державної та комунальної власності;

- переліку земель (територій) для продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них на земельних торгах;

- переліку земель (територій) для продажу або передачі у користування земельних ділянок державної, комунальної власності без проведення земельних торгів;

- переліку територій, необхідних для розміщення об’єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності; відомості про межі таких територій вносяться до Державного земельного кадастру на підставі електронних документів окремо на кожен об’єкт Державного земельного кадастру;

“Формування земельних ділянок” - містить інформацію щодо земельних ділянок, сформованих за результатами розроблення планувальних рішень детального плану території.

Формування земельних ділянок є обов’язковим, крім випадків, коли такі земельні ділянки вже сформовані, якщо на зазначених земельних ділянках розташовані або передбачається спорудження:

за кошти державного або місцевого бюджету - об’єктів соціальної інфраструктури (освіти, охорони здоров’я, культури, житлово-комунального господарства); об’єктів, передбачених Генеральною схемою планування території України та/або схемою планування області; об’єктів, для розміщення яких відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності;

інших об’єктів, визначених замовником у завданні на проектування.

Відомості про земельні ділянки, які є сформованими, підлягають внесенню до Державного земельного кадастру (в разі, коли такі відомості ще не внесені до Державного земельного кадастру):

- відомості про обчислення площі земельної ділянки;

- кадастровий план земельної ділянки;

- матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість);

- перелік обмежень у використанні земельних ділянок;

- акт приймання-передачі межових знаків на зберігання;

- акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель (за наявності).

Для здійснення державної реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі до генерального плану населеного пункту додається електронний документ на кожну земельну ділянку, відомості про яку вносяться до Державного земельного кадастру;

“Реєстрація земельних ділянок” - містить інформацію щодо земельних ділянок, право власності на які посвідчено до 2004 року та відомості про які не внесені до Державного земельного кадастру:

- документація із землеустрою, за якою зазначені ділянки були сформовані і яка містить інформацію про їх місце розташування та координати поворотних точок меж;

- матеріали кадастрової зйомки, точність якої відповідає точності, передбаченій Порядком проведення інвентаризації земель, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 476.

Для здійснення державної реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі до генерального плану населеного пункту додається електронний документ на кожну земельну ділянку, відомості про яку вносяться до Державного земельного кадастру;

3) розділ “Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території” містить:

- інформацію щодо сучасного стану природоохоронних та ландшафтно-рекреаційних територій озеленених та інших відкритих просторів різного призначення у межах населеного пункту, в тому числі рекреаційних зон;

- розрахунки потреб у ландшафтно-рекреаційних територіях з урахуванням нормативних показників забезпечення цими територіями постійних мешканців населених пунктів;

- інформацію про проектні рішення щодо створення та збереження озеленених територій загального користування (парків, рекреаційних зон, садів, скверів тощо), лісів, природоохоронних територій та об’єктів, охорони водних об’єктів та впорядкування території їх водоохоронних зон, прибережних захисних смуг та пляжних зон, визначення територій для заліснення, ренатуралізації та відновлення торфовищ, водно-болотних, лучних, степових та інших цінних природних екосистем, забезпечення формування екомережі тощо;

4) розділ “Обмеження у використанні земель” - визначає обмеження у сучасному використанні земель та на проектний період і розробляється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 р. № 654 “Про затвердження Класифікації обмежень у використанні земель, що можуть встановлюватися комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади, генеральним планом населеного пункту, детальним планом території”, а у разі, коли населений пункт внесений до Списку історичних населених місць України, розробляється з урахуванням матеріалів історико-архітектурного опорного плану; включає такі тематичні підрозділи:

“Існуючі обмеження у використанні земель” - містить інформацію щодо обмежень у використанні земель, що визначаються нормативними показниками згідно з вимогами законодавства або встановлені на момент розроблення генерального плану іншими документами, а також інформацію щодо режимоутворюючих об’єктів, які обумовлюють наявність відповідних обмежень (в разі, коли відомості про такі режимоутворюючі об’єкти та обмеження ще не внесені до Державного земельного кадастру).

Відомості про існуючі обмеження у використанні земель та режимоутворюючі об’єкти, які обумовлюють наявність відповідних обмежень, вносяться до Державного земельного кадастру на підставі електронних документів окремо на кожен об’єкт Державного земельного кадастру (в разі, коли відомості про такі режимоутворюючі об’єкти та обмеження ще не внесені до Державного земельного кадастру);

“Проектні обмеження у використанні земель” - містить інформацію щодо обмежень у використанні земель, що повинні бути встановлені згідно з вимогами законодавства в результаті реалізації проектних рішень генерального плану, а також щодо режимоутворюючих об’єктів, які обумовлюватимуть наявність відповідних обмежень;

“Встановлені обмеження у використанні земель” - містить інформацію щодо обмежень у використанні земель, які встановлюються генеральним планом, а також щодо режимоутворюючих об’єктів, які обумовлюють наявність відповідних обмежень.

Відомості про встановлені генеральним планом обмеження у використанні земель та режимоутворюючі об’єкти, які обумовлюють наявність відповідних обмежень, вносяться до Державного земельного кадастру на підставі електронних документів окремо на кожен об’єкт Державного земельного кадастру (в разі, коли відомості про такі режимоутворюючі об’єкти та обмеження ще не внесені до Державного земельного кадастру);

5) розділ “Функціональне зонування території населеного пункту (план зонування території населеного пункту)” - містить інформацію щодо меж існуючих та проектних функціональних зон населеного пункту, деталізує проектні рішення комплексного плану (плану зонування території територіальної громади) щодо підкласу, виду функціонального призначення та правового режиму використання територій в кожній зоні, в тому числі режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, ландшафтної організації території, переліку переважних та супутніх видів цільового призначення земельних ділянок, які можуть встановлюватися в межах відповідної функціональної зони.

Назва функціональної зони визначається назвою виду функціонального призначення території відповідного підкласу (а у разі його відсутності - відповідного класу), встановленого Класифікатором видів цільового призначення земельних ділянок, видів функціонального призначення територій та співвідношення між ними, а також правил їх застосування, затвердженого в установленому законодавством порядку. Перелік переважних та супутніх видів цільового призначення земельних ділянок у межах кожної функціональної зони визначається відповідно до підкласу (а у разі його відсутності - відповідного класу) виду функціонального призначення територій, встановленого Класифікатором видів цільового призначення земельних ділянок, видів функціонального призначення територій та співвідношення між ними, а також правил їх застосування, затверджених в установленому законодавством порядку.

До затвердження генерального плану населеного пункту в межах території територіальної громади, щодо якої затверджено комплексний план (якщо обов’язковість розроблення генерального плану населеного пункту визначена рішенням про затвердження комплексного плану), межі функціональних зон та функціональне призначення територій у такому населеному пункті визначаються комплексним планом (планом зонування території територіальної громади у складі комплексного плану).

Відомості про межі існуючих та проектних функціональних зон вносяться до Державного земельного кадастру на підставі електронних документів окремо на кожен об’єкт Державного земельного кадастру (в разі, коли такі відомості ще не внесені до Державного земельного кадастру);

6) розділ “Забудова територій та господарська діяльність” визначає сучасний та перспективний стан та використання комплексних об’єктів містобудування, будівель та споруд, їх історико-культурного значення, намірів щодо будівництва і їх реалізації, а також щодо впливу комплексних об’єктів містобудування, розташованих за межами території розроблення містобудівної документації на місцевому рівні; включає такі тематичні підрозділи:

“Розміщення житлового фонду” - містить інформацію щодо наявного житлового фонду населеного пункту та обґрунтування щодо його розвитку і трансформації, зокрема щодо розміщення проектних ділянок житлової забудови та формування мікрорайонів, розрахунок потреб у будівництві об’єктів житлової нерухомості, у тому числі соціального житла;

“Розміщення ділових центрів та інноваційних об’єктів” - містить інформацію щодо місця розташування та основних параметрів існуючих ділових центрів, технопарків, технополісів та інших інноваційних об’єктів, також проектні пропозиції щодо розміщення даних об’єктів на території населеного пункту та прогнозні характеристики;

“Розміщення виробничих об’єктів” - містить інформацію щодо сучасного стану та прогноз розвитку і трансформації господарського комплексу населеного пункту, у тому числі інформацію щодо розміщення та основних параметрів промислових, сільськогосподарських, лісогосподарських, рибогосподарських, транспортно-складських, комунальних та інших підприємств, а також пропозиції щодо формування проектних виробничих та комунальних територій;

“Збереження традиційного середовища” - містить інформацію про заходи щодо збереження та охорони нерухомих пам’яток культурної спадщини, захисту традиційного середовища;

“Режими регулювання забудови” - містить інформацію щодо встановлених режимів регулювання забудови, зокрема червоних, жовтих, блакитних, зелених ліній та ліній регулювання забудови;

{Підпункт 6 пункту 87 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1298 від 15.11.2022}

7) розділ “Обслуговування населення” - визначає сучасний та перспективний стан мережі об’єктів надання соціальних і адміністративних послуг, а також вплив відповідних об’єктів, розташованих за межами території розроблення містобудівної документації на місцевому рівні; включає такі тематичні підрозділи:

“Просторова організація системи освіти” містить інформацію щодо сучасного та перспективного стану розміщення та характеристик мережі закладів освіти з урахуванням транспортної доступності та нормативів забезпеченості населення даними об’єктами;

“Просторова організація системи охорони здоров’я” - містить інформацію щодо сучасного та перспективного стану розміщення та характеристик мережі закладів охорони здоров’я з урахуванням транспортної доступності та нормативів забезпеченості населення даними об’єктами;

“Просторова організація системи торгівлі, культури, спорту та дозвілля” - містить інформацію щодо сучасного та перспективного стану розміщення та характеристик мережі закладів торгівлі, культури, спорту та дозвілля з урахуванням транспортної доступності та нормативів забезпеченості населення даними об’єктами;

“Просторова організація системи туристичних та оздоровчо-рекреаційних об’єктів” - містить інформацію щодо сучасного та перспективного стану розміщення та характеристик мережі туристичних та оздоровчих, рекреаційних об’єктів з урахуванням транспортної доступності та нормативів забезпеченості населення даними об’єктами;

“Просторова організація системи адміністративних, комунальних та інших соціальних послуг” містить:

- інформацію щодо сучасного та перспективного стану розміщення та характеристик мережі закладів та об’єктів надання адміністративних, комунальних та інших соціальних послуг з урахуванням транспортної доступності та нормативів забезпеченості населення даними об’єктами;

- інформацію щодо сучасного та перспективного стану розміщення та основних параметрів ділянок кладовищ традиційного поховання, крематоріїв та колумбарних комплексів;

8) розділ “Транспортна мобільність та інфраструктура” визначає сучасний та перспективний стан транспортного попиту, транспортної інфраструктури, включає такі тематичні підрозділи:

“Транспортні зв’язки та транспортний попит” - містить інформацію щодо об’єктів виникнення транспортного попиту, забезпеченості транспортними засобами населеного пункту та його окремих адміністративних районів, інтенсивності їх використання;

“Організація зовнішнього транспортного сполучення” - містить інформацію щодо розташування відносно території населеного пункту міжнародних та національних транспортних коридорів, залізничних та автомобільних доріг, споруд зовнішнього транспорту (автовокзалів, автостанцій, залізничних вокзалів та станцій, портів та аеропортів), а також забезпечення сполучення з ними;

“Дорожньо-транспортна інфраструктура” містить інформацію щодо:

- лінійних об’єктів внутрішньої транспортної інфраструктури, транспортних споруд та комплексів, об’єктів транспортного сервісу, їх сучасного використання, технічного стану та основних параметрів;

- комплексу містобудівних заходів з організації дорожнього руху, зокрема щодо рекомендованого режиму руху транспорту, рекомендованих схем організації дорожнього руху, поперечних профілів вулиць та доріг;

“Організація громадського транспорту” - містить інформацію щодо маршрутної мережі громадського транспорту, зокрема пасажиропотоків, транспортно-пересадкових вузлів та основних напрямків організації маршрутної мережі, рекомендації з влаштування маршрутів транспорту загального користування;

“Організація пішохідних зв’язків та велосипедної інфраструктури” - містить інформацію щодо забезпечення пішохідних сполучень з урахуванням вимог щодо інклюзивності, розвитку велосипедної інфраструктури, в тому числі з урахуванням використання різних видів легкого особистого транспорту, організації велосипедних маршрутів та забезпечення взаємодії із системою громадського транспорту;

“Організація паркувального простору” - містить інформацію щодо попиту на паркування, розрахункової кількості місць для тимчасового та постійного зберігання автотранспорту та рекомендації з організації паркування, зокрема щодо вуличного паркування;

9) розділ “Інженерне забезпечення території, трубопровідний транспорт та телекомунікації” - визначає сучасний та перспективний стан систем життєзабезпечення, зокрема водопостачання, водовідведення, електропостачання, газопостачання, теплопостачання, магістральних систем трубопровідного транспорту та телекомунікаційних систем, заходів з енергозбереження та енергоефективності, включає такі тематичні підрозділи:

“Водопостачання та водовідведення” містить:

- інформацію щодо забезпечення балансу використання води на території територіальної громади, мереж та споруд систем водопостачання та водовідведення (як комунальних, так і відомчих);

- проектні пропозиції щодо вибору джерел водопостачання та місць випуску стічних вод, визначення продуктивності систем водопостачання та водовідведення на розрахункові етапи з урахуванням нормативних показників потреб населення та господарського комплексу;

- розроблення принципових схем водопостачання та водовідведення, узгоджених з планувальною структурою відповідної території, із зазначенням основних технічних параметрів їх складових;

- пропозиції щодо проектування та влаштування протипожежного водопостачання для потреб пожежогасіння;

“Електропостачання” містить:

- інформацію щодо забезпечення енергетичного балансу території, систем передачі/розподілу електричної енергії;

- пропозиції щодо трансформації та оптимізації системи електропостачання населеного пункту, у тому числі із залученням альтернативних джерел електричної енергії та застосуванням енергозберігаючих технологій;

- розроблення схеми електрифікації;

“Газопостачання” містить:

- інформацію щодо забезпечення балансу газоспоживання території, мереж та споруд систем транспортнування та розподілу газу та пропозиції щодо його трансформації і оптимізації, у тому числі із залученням енергозберігаючих технологій;

- розроблення принципової схеми газопостачання, узгодженої з планувальною структурою відповідної території, із зазначенням основних технічних параметрів її складових;

“Теплопостачання” містить:

- інформацію щодо забезпечення балансу теплоспоживання території, мереж та споруд систем теплопостачання плани будівництва, реконструкції (розширення, технічного переоснащення) та модернізації джерел теплової енергії; плани розвитку теплових мереж (в тому числі низькопотенціальних мереж) та інших об’єктів у сфері теплопостачання; плани з оптимізації структури теплопостачання та використання джерел скидної теплової енергії;

- основні положення схеми теплопостачання (в населених пунктах, де її розроблення передбачено Законом), узгодженої з планувальною структурою відповідної території, із зазначенням основних технічних параметрів її складових;

“Трубопровідний транспорт” - містить інформацію щодо мереж та споруд систем нафтопроводів, аміакопроводів та інших магістральних трубопровідних систем;

“Телекомунікаційні мережі та об’єкти” - містить інформацію щодо мереж та споруд систем телекомунікацій та зв’язку, а також пропозиції щодо їх трансформації та оптимізації;

10) розділ “Інженерна підготовка та благоустрій території” - визначає комплекс заходів із забезпечення раціонального використання та охорони земель, сучасний та перспективний стан комплексів та споруд з інженерної підготовки території, благоустрою території, а також щодо поводження з відходами, включає такі тематичні підрозділи:

“Інженерна підготовка і захист території” містить:

- інженерно-будівельну оцінку території, зокрема інформацію щодо поширення у межах населеного пункту небезпечних природних процесів та наявності техногенно-порушених територій;

- дані щодо місця розташування та основних параметрів існуючих і проектних інженерно-захисних споруд;

- пропозиції та обґрунтування заходів щодо інженерної підготовки території, у тому числі захисту від небезпечних природних процесів, меліорації та рекультивації порушених земель, вертикального планування території;

- розроблення принципової схеми дощової каналізації, узгодженої з планувальною структурою відповідної території, із зазначенням основних технічних параметрів її складових;

“Поводження з відходами” містить:

- інформацію щодо сучасного стану та перспектив організації системи збору, сортування, утилізації та вторинного використання побутових, промислових, будівельних відходів, відходів сільськогосподарського виробництва, міського господарства, а також трупів тварин;

- розрахунки об’ємів накопичення відходів, необхідної кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для їх збору та транспортування, а також пропозиції щодо розміщення основних споруд сортування та утилізації відходів.

88. Зміст планувальних рішень детальних планів територій, які розробляються у складі генерального плану населеного пункту, повинен відповідати тематичним розділам та підрозділам, наведеним у пункті 89 цього Порядку (в частині, яка стосується типів об’єктів, передбачених частиною шостою статті 16-1 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”), а саме:

1) розділ “Просторово-планувальна організація території”, тематичний підрозділ “Ситуаційний план”;

2) розділ “Землеустрій та землекористування”, тематичні підрозділи: “Формування земельних ділянок”, “Реєстрація земельних ділянок”;

3) розділ “Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території”;

4) розділ “Обмеження у використанні земельних ділянок”, тематичні підрозділи: “Існуючі обмеження у використанні земельних ділянок”, “Проектні обмеження у використанні земельних ділянок”, “Встановлені обмеження у використанні земельних ділянок”;

5) розділ “Функціональне зонування території детального планування”;

6) розділ “Забудова територій та господарська діяльність”, тематичні підрозділи: “Розміщення житлового фонду”, “Розміщення ділових центрів та інноваційних об’єктів”, “Розміщення виробничих об’єктів”, “Збереження традиційного середовища”;

7) розділ “Обслуговування населення”;

8) розділ “Транспортна мобільність та інфраструктура”, тематичні підрозділи: “Транспортні зв’язки та транспортний попит”, “Дорожньо-транспортна інфраструктура”, “Організація громадського транспорту”, “Організація пішохідних та велосипедних зв’язків”, “Організація паркувального простору”;

9) розділ “Інженерне забезпечення території, трубопровідний транспорт та комунікації”;

10) розділ “Інженерна підготовка та благоустрій території”, тематичні підрозділи: “Інженерна підготовка і захист території”, “Благоустрій території”, “Використання підземного простору”, “Поводження з відходами”.

Зміст детального плану території

89. Детальний план території містить такі тематичні розділи та тематичні підрозділи, яким відповідають структурні частини у стратегії просторового розвитку території, на яку розробляється детальний план території, базі геоданих та у плані реалізації:

1) розділ “Просторово-планувальна організація території” - відображає ситуаційний план, визначає соціально-планувальну структуру території детального планування, основні ареали розвитку; включає такі тематичні підрозділи:

“Ситуаційний план” - містить інформацію щодо:

- місця території детального планування в планувальній структурі території територіальної громади та населеного пункту (в разі розташування території детального планування в межах населеного пункту);

- мережі загальнодержавних та місцевих комунікацій і споруд інженерно-транспортної інфраструктури, розташованих за межами території детального планування, що впливають на її розвиток;

- об’єктів державних інтересів, розміщення яких на території детального планування визначено Генеральною схемою планування території України, схемами планування території на регіональному рівні;

- об’єктів місцевих інтересів, розміщення яких на території детального планування та на суміжних територіях визначено генеральним планом населеного пункту та/або комплексним планом;

“Планувальний каркас та система розселення” - містить інформацію щодо внутрішньої територіальної та соціально-планувальної структури території, демографічної ситуації та її прогнозу, забезпеченості населення житлом, соціальною інфраструктурою та транспортної доступності до неї. Розробляється в повному складі, якщо територією детального планування є адміністративний район міста. В інших випадках підрозділ містить інформацію про планувальну структуру території детального планування (характеристику планувальних вісей та вузлів), а також її просторову композицію;

2) розділ “Землеустрій та землекористування” - містить інформацію щодо земельних ділянок, сформованих до розроблення містобудівної документації на місцевому рівні, а також за результатами розроблення детального плану території або його планувальних рішень у складі комплексного плану; включає такі тематичні підрозділи:

“Сучасне використання земель” - містить інформацію щодо фактичного використання земель в межах території детального планування та характеризується за формами власності в розрізі угідь і земельних ділянок, в тому числі наданих у власність чи користування (із зазначенням категорії та виду цільового призначення) та не наданих у власність чи користування з виявленням земельних ділянок, що використовуються без зареєстрованого речового права на них, а також земель запасу, резерву та загального користування, не сформованих в земельні ділянки;

“Землевпорядні заходи перспективного використання земель” - формується на основі розроблених проектних рішень і містить інформацію щодо:

- перспективного розподілу земель за категоріями, видами цільового призначення земель, власниками і користувачами (форма власності, вид речового права), угіддями з урахуванням наявних обмежень (обтяжень);

- земель (територій) загального користування;

- переліку земельних ділянок для передачі у комунальну власність;

- переліку земель (територій) для безоплатної передачі у власність земельних ділянок державної та комунальної власності;

- переліку земель (територій) для продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них на земельних торгах;

- переліку земель (територій) для продажу або передачі у користування земельних ділянок державної, комунальної власності без проведення земельних торгів;

- переліку територій, необхідних для розміщення об’єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності; відомості про межі таких територій вносяться до Державного земельного кадастру на підставі електронних документів окремо на кожен об’єкт Державного земельного кадастру;

“Формування земельних ділянок” - містить інформацію щодо земельних ділянок, сформованих за результатами розроблення детального плану території або його планувальних рішень у складі комплексного плану, генерального плану населеного пункту.

Формування земельних ділянок є обов’язковим, крім випадків, коли такі земельні ділянки вже сформовані, якщо на зазначених земельних ділянках розташовані або передбачається спорудження:

- за кошти державного або місцевого бюджету - об’єктів соціальної інфраструктури (освіти, охорони здоров’я, культури, житлово-комунального господарства); об’єктів, передбачених Генеральною схемою планування території України та/або схемою планування області; об’єктів, для розміщення яких відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності;

- інших об’єктів, визначених замовником у завданні на проектування.

Відомості про земельні ділянки, які є сформованими, підлягають внесенню до Державного земельного кадастру (в разі, коли такі відомості ще не внесені до Державного земельного кадастру):

- відомості про обчислення площі земельної ділянки;

- кадастровий план земельної ділянки;

- матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість);

- перелік обмежень у використанні земельних ділянок;

- акт приймання-передачі межових знаків на зберігання;

- акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель (за наявності).

Для здійснення державної реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі до комплексного плану розвитку території територіальної громади додається електронний документ на кожну земельну ділянку, відомості про яку вносяться до Державного земельного кадастру;

“Реєстрація земельних ділянок” - містить інформацію щодо земельних ділянок, які є сформованими до розроблення містобудівної документації на місцевому рівні, але відомості про них не внесені до Державного земельного кадастру, і на яких розташовані об’єкти соціальної інфраструктури (освіти, охорони здоров’я, культури, житлово-комунального господарства), які перебувають у комунальній власності територіальної громади, на територію якої розробляється детальний план. У цьому разі, крім відомостей, зазначених у тематичному підрозділі “Сучасне використання земель” розділу “Землеустрій та землекористування”, до Державного земельного кадастру вносяться:

- документація із землеустрою, за якою зазначені ділянки були сформовані і яка містить інформацію про їх місце розташування та координати поворотних точок меж;

- матеріали кадастрової зйомки, точність якої відповідає точності, передбаченій Порядком проведення інвентаризації земель, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 476.

Для здійснення державної реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі до детального плану території додається електронний документ на кожну земельну ділянку, відомості про яку вносяться до Державного земельного кадастру;

3) розділ “Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території” (не розробляється, якщо на територію детального планування у складі комплексного плану розроблено розділ “Ландшафтне планування” та/або у складі генерального плану населеного пункту розроблено розділ “Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території”) містить:

- інформацію щодо сучасного стану природоохоронних та ландшафтно-рекреаційних територій озеленених та інших відкритих просторів різного призначення, в тому числі рекреаційних зон;

- розрахунки потреб у ландшафтно-рекреаційних територіях з урахуванням нормативних показників забезпечення цими територіями постійних мешканців населених пунктів;

- інформацію про проектні рішення щодо створення та збереження озеленених територій загального користування (парків, рекреаційних зон, садів, скверів тощо), лісів, природоохоронних територій та об’єктів, охорони водних об’єктів та впорядкування території їх водоохоронних зон, прибережних захисних смуг та пляжних зон, визначення територій для заліснення, ренатуралізації та відновлення торфовищ, водно-болотних, лучних, степових та інших цінних природних екосистем, забезпечення формування екомережі тощо;

4) розділ “Обмеження у використанні земельних ділянок” - містить відомості про межі та правові режими всіх режимоутворюючих об’єктів на території детального планування, а також про межі та правові режими всіх обмежень у сучасному використанні земельних ділянок та на проектний період (у тому числі обмежень у сфері забудови) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 р. № 654 “Про затвердження Класифікації обмежень у використанні земель, що можуть встановлюватися комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади, генеральним планом населеного пункту, детальним планом території”, включає такі тематичні підрозділи:

“Існуючі обмеження у використанні земельних ділянок” - містить інформацію щодо обмежень у використанні земельних ділянок, що визначаються нормативними показниками згідно з вимогами законодавства або встановлені на момент розроблення детального плану території іншими документами, а також інформацію щодо режимоутворюючих об’єктів, які обумовлюють наявність відповідних обмежень.

Відомості про існуючі обмеження у використанні земель та режимоутворюючі об’єкти, які обумовлюють наявність відповідних обмежень, вносяться до Державного земельного кадастру на підставі електронних документів окремо на кожен об’єкт Державного земельного кадастру (в разі, коли відомості про такі режимоутворюючі об’єкти та обмеження ще не внесені до Державного земельного кадастру);

“Проектні обмеження у використанні земельних ділянок” - містить інформацію щодо обмежень у використанні земельних ділянок, які повинні бути встановлені в результаті реалізації проектних рішень детального плану території, а також щодо режимоутворюючих об’єктів, які обумовлюватимуть наявність відповідних обмежень;

“Встановлені обмеження у використанні земельних ділянок” - містить інформацію щодо обмежень у використанні земельних ділянок, які встановлюються детальним планом території, а також щодо режимоутворюючих об’єктів, які обумовлюють наявність відповідних обмежень.

Відомості про встановлені детальним планом території обмеження у використанні земель та режимоутворюючі об’єкти, які обумовлюють наявність відповідних обмежень, вносяться до Державного земельного кадастру на підставі електронних документів окремо на кожен об’єкт Державного земельного кадастру (в разі, коли відомості про такі режимоутворюючі об’єкти та обмеження ще не внесені до Державного земельного кадастру);

5) розділ “Функціональне зонування території детального планування”:

враховує межі існуючих та проектних функціональних зон, вид функціонального призначення, правовий режим, умови та обмеження використання територій в кожній зоні, в тому числі режими забудови територій, визначених для містобудівних потреб, ландшафтної організації території, які встановлені генеральним планом населеного пункту та/або комплексним планом на території детального планування;

може визначати функціональне призначення території, якщо на неї не затверджено комплексний план та/або генеральні плани населеного пункту відповідно до Закону України від 17 червня 2020 р. № 711-ІХ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель” (для детальних планів територій, які затверджені до 1 січня 2025 року). Під час визначення функціональної зони в такому порядку не допускається зміна (уточнення) раніше визначених планом зонування, генеральним планом населеного пункту функціональних зон на території островів, у межах водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, територій та об’єктів природно-заповідного фонду, водних об’єктів, а також території, на якій розташовані ліси, сквери, парки;

визначає у межах визначеного комплексним планом, генеральним планом населеного пункту виду функціонального призначення території її розподіл згідно з будівельними нормами, режим та параметри її забудови;

визначає у межах визначеного комплексним планом, генеральним планом населеного пункту виду функціонального призначення території дозволене (переважне або супутнє) цільове призначення кожної земельної ділянки;

визначає містобудівні умови та обмеження (у разі відсутності плану зонування території на територію детального планування) або уточнює містобудівні умови та обмеження згідно з планом зонування території територіальної громади та/або території населеного пункту.

Перелік переважних та супутніх видів цільового призначення земельних ділянок визначається відповідно до Класифікатора видів цільового призначення земельних ділянок, видів функціонального призначення територій та співвідношення між ними, а також правил їх застосування, затвердженого в установленому законодавством порядку.

Відомості про межі існуючих та проектних функціональних зон вносяться до Державного земельного кадастру на підставі електронних документів окремо на кожен об’єкт Державного земельного кадастру (в разі, коли такі відомості ще не внесені до Державного земельного кадастру);

6) розділ “Забудова територій та господарська діяльність” - визначає сучасний та перспективний стан комплексних об’єктів містобудування, будівель і споруд, їх використання, історико-культурне значення, доцільність, обсяги, послідовність реконструкції та реставрації забудови, наміри щодо нового будівництва і їх реалізації, а також вплив комплексних об’єктів містобудування, розташованих за межами території детального планування; включає такі тематичні підрозділи:

“Розміщення житлового фонду” - містить інформацію щодо розміщення та основних існуючих і проектних параметрів житлових комплексів, житлових будинків, на територіях житлової забудови, сформованих генеральним планом населеного пункту, розрахунок потреб у будівництві об’єктів житлової нерухомості, у тому числі соціального житла;

“Розміщення ділових центрів та інноваційних об’єктів” - містить інформацію щодо основних параметрів ділових центрів, технопарків, технополісів та інших інноваційних об’єктів, розміщення яких передбачено генеральним планом населеного пункту та/або комплексним планом;

“Розміщення виробничих об’єктів” - містить інформацію щодо розміщення та основних параметрів промислових, сільськогосподарських, лісогосподарських, рибогосподарських, транспортно-складських, комунальних та інших підприємств на територіях виробничої забудови, сформованих генеральним планом населеного пункту та/або комплексним планом;

“Збереження традиційного середовища” - містить інформацію про заходи щодо збереження та охорони нерухомих пам’яток культурної спадщини, захисту традиційного середовища;

“Режими регулювання забудови” - містить інформацію щодо встановлених режимів регулювання забудови, зокрема червоних, жовтих, блакитних, зелених ліній та ліній регулювання забудови;

{Підпункт 6 пункту 89 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1298 від 15.11.2022}

7) розділ “Обслуговування населення” - визначає потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, що проживає на території детального планування, сучасний та перспективний стан і основні параметри об’єктів надання адміністративних і соціальних послуг, місце їх розташування, а також вплив відповідних об’єктів, розташованих за межами території детального планування з метою забезпечення комплексності забудови території;

8) розділ “Транспортна мобільність та інфраструктура” - визначає сучасний та перспективний стан транспортного попиту, транспортної інфраструктури в межах території детального планування, включає такі тематичні підрозділи:

“Транспортні зв’язки та транспортний попит” - містить інформацію щодо об’єктів виникнення транспортного попиту, забезпеченості транспортними засобами відповідних планувальних утворень, інтенсивності їх використання;

“Організація зовнішнього транспортного сполучення” - містить інформацію щодо забезпечення сполучення території детального планування із міжнародними та національними транспортними коридорами, залізничними та автомобільними магістралями, вокзалами, портами та аеропортами;

“Дорожньо-транспортна інфраструктура” - містить інформацію щодо лінійних об’єктів транспортної інфраструктури, транспортних споруд та комплексів (шляхопроводів, мостів, тунелів, розв’язок і пішохідних переходів в одному та різних рівнях), об’єктів транспортного сервісу, їх сучасного використання та технічного стану, а також містобудівних заходів з організації дорожнього руху, зокрема щодо рекомендованого режиму руху транспорту, рекомендованих схем організації дорожнього руху, поперечних профілів вулиць та доріг;

“Організація громадського транспорту” - містить інформацію щодо маршрутної мережі громадського транспорту, зокрема пасажиропотоків, транспортно-пересадкових вузлів та основних напрямків організації маршрутної мережі, рекомендації з влаштування маршрутів транспорту загального користування;

“Організація пішохідних зв’язків та велосипедної інфраструктури” - містить інформацію щодо забезпечення пішохідних сполучень з урахуванням вимог щодо інклюзивності, розвитку велосипедної інфраструктури, в тому числі з урахуванням використання різних видів легкого особистого транспорту, організації велосипедних маршрутів та забезпечення взаємодії із системою транспорту загального користування;

“Організація паркувального простору” - містить інформацію щодо попиту на паркування, розрахункової кількості місць для тимчасового та постійного зберігання автотранспорту та рекомендації з організації паркування, зокрема щодо вуличного паркування;

9) розділ “Інженерне забезпечення території, трубопровідний транспорт та телекомунікації” - визначає сучасний та перспективний стан, а також розміщення систем життєзабезпечення на території детального планування, зокрема, магістральних та систем передачі/розподілу електричної енергії, транспортування/розподілу газу, водопостачання та водовідведення, теплопостачання, магістральних систем трубопровідного транспорту (в разі проходження територією детального планування) та телекомунікаційних систем, а також заходів з енергозбереження та енергоефективності; включає тематичні підрозділи на кожен наявний вид об’єктів інженерної інфраструктури;

10) розділ “Інженерна підготовка та благоустрій території” - визначає сучасний та перспективний стан споруд інженерного захисту, комплекс заходів з інженерної підготовки території детального планування, благоустрою території, а також щодо поводження з відходами; включає такі тематичні підрозділи:

“Інженерна підготовка і захист території” - містить інформацію щодо заходів з інженерного захисту території від небезпечних природних процесів, черговості та обсягів інженерної підготовки території, зокрема вертикального планування, організації системи дощової каналізації, місця розташування та основних параметрів існуючих і проектних інженерно-захисних споруд;

“Благоустрій території” - містить інформацію щодо заходів із комплексного благоустрою та озеленення території (визначення озеленених територій загального та обмеженого користування, спеціального призначення, засобів озеленення, розрахунок рівня озеленення), організації громадських просторів;

“Використання підземного простору” - у разі наявності або планування об’єктів будівництва у підземному просторі, що використовуються/будуть використовуватись для комерційних та/або транспортних функцій;

“Поводження з відходами” - містить інформацію щодо організації системи збирання побутових, промислових, будівельних відходів, відходів сільськогосподарського виробництва, а також їх транспортування на об’єкти сортування, утилізації, переробки.


https://rada.info/upload/users_files/04326261/d01a2909fb6bb73fbe238a64656368f4.docx


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь